COVID-19 Update.  Další informace

Připojený automobil pro leasingové společnosti

Chytrá data. Chytrá mobilita.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

V odvětví pronájmu vozidel není nikdy nouze o výzvy.

V interních odděleních i v odděleních jednajících přímo se zákazníky představují znalosti velkou moc, pokud jde o kontrolu nákladů a správu vozidel. Od plánování údržby po vyřazování z vozového parku – přístup k aktuálním informacím může být klíčem k efektivním obchodním operacím.

Naše cloudové služby připojených automobilů přinášejí vám, vašim zákazníkům a jejich řidičům, aktuální přehledy o ujetých kilometrech, stavu motoru, potřebách údržby a výkonu.

Potenciální klíčové výhody

Snížení nákladů na údržbu

  • Aktuální přístup k počitadlu kilometrů a údajům o údržbě vozidla pomáhá předvídat cykly údržby vozidla.
  • Podporuje nasazení preven­tivních opatření, která minima­lizují náklady na opravu a optima­lizují zbytkové hodnoty.

Zlepšení služeb zákazníkům

  • Nástroje minima­lizují dobu vozidla mimo provoz
  • Poskytněte zákazníkům přehled, který jim umožní zlepšit bezpečnost, efektivitu a jízdní výkon
  • Poskytněte přesné a podrobné informace managementu ke zjedno­dušení procesů

Optima­lizace operací vyřazení z vozového parku

  • Pomocí aktuálních údajů o připojeném automobilu pomáhá optima­li­zovat výběr vozidel pro vyřazení z vozového parku.

Zjedno­dušení interních systémů

  • Pomáhá zjednodušit složité úkoly a spravovat daně pro vaše zákazníky.
  • Pomáhá řídit náklady na pojištění tím, že umožňuje lépe předvídat konec platnosti smlouvy vozidla.

Připojený automobil společnosti Webfleet Solutions pro leasingové společnosti

Proveďte bezpro­blé­movou integraci se stávajícími interními softwa­rovými systémy od standar­di­zované správy položek po aplikace na míru. Přizpů­sobené přehledy prostřed­nictvím intui­tivních softwa­rových rozhraní pomáhají zlepšit každodenní pracovní život vás, vašich zákazníků i jejich řidičů.

NEXTFLEET pro vás

NEXTFLEET je intuitivní rozhraní, které zajišťuje lepší kontrolu nad vozidly spolu s dynamickou tvorbou hlášení pro lepší úroveň služeb zákazníkům, správu položek a údržby a adminis­trativu.

Další informace o službě NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET pro vaše zákazníky

Vašim zákazníkům právě přinášíme naše špičkové řešení správy vozového parku, službu WEBFLEET.

  • Komplexní sada hlášení a snadno čitelných řídicích panelům pomáhá zlepšit úroveň služeb zákazníkům a umožňuje snížit náklady na palivo, údržbu a správu.
  • Pomáhá zlepšit bezpečnost řidičů pomocí indikátoru OptiDrive 360.
Další informace o službě WEBFLEET

Podpora řidičů pomocí aplikací

Aplikace TomTom řidičům poskytují údaje o cestě a sledování stylu jízdy, dále užitečné nástroje, jako např. nalezení automobilu, přehled knihy jízd a kontrolu stavu vozidla. To umožňuje vám i vašim zákazníkům vytvořit interně příznivé prostředí pro imple­mentaci telematiky ve společnosti.

Další informace o našich aplikacích pro řidiče
Webfleet Solutions

Požádat o zpětný telefonní hovor

Objevte, jaké výhody může připojený automobil přinést vaší firmě

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní