COVID-19 Update.  Další informace

Připojený automobil pro pojišťovny

Opatrná jízda. Pojistné na míru.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Trh pojištění motorových vozidel pro osobní i komerční automobily se nachází v období přeměny. Pojistitelé dnes mohou odhalit potenciál údajů z připojeného automobilu, a otevřít si tak nové příle­ži­tosti pro marketing, uzavírání smluv a stanovení cen.

Díky cloudových službám Webfleet Solutions připojených automobilů můžete vytvářet přizpů­sobené produkty pojištění podle způsobu využití (UBI). Povzbuďte zákazníky, aby aktivně zlepšovali svůj styl jízdy, a tím pomůžete snížit počet dopravních nehod a škodných událostí a zvýšíte zisk své firmy.

+

Potenciální klíčové výhody

Upravte pojistné podmínky

 • Pomozte vylepšit svou strategii posuzování rizik spojených s řízením a sledovat všechny aspekty stylu jízdy.
 • Prosazujte bezpečnou jízdu a omezte počet pojistných událostí.
 • Ve vysoce rizikových segmentech trhu, například u mladých řidičů, nebo řidičů začátečníků.
 • Pomáhá snížit množství podvodů a urychlit vyšetřování nehod.

Umožňuje zvýšit věrnost vašich zákazníků

 • Údaje o dopravních nehodách předáte pojis­ti­telům nebo zákaznickým linkám okamžitě.​
 • Nabídněte nejvý­hod­nější sazby u každého druhu pojištění a zajistěte si konku­ren­ce­schopnost na trhu.
 • Pomáhá snížit riziko odcizení vozidla u vozidel náchylných k odcizení.

Pomáhá vám zajistit si konku­ren­ce­schopnost

 • Snížíte náklady na odtahy a optima­li­zujete asistenční služby pomocí okamžitého upozornění na poruchy vozidel.
 • Můžete začít s malým řešením a postupně ho rozšiřovat. Náš model průběžných plateb nabízí finanční flexibilitu.
 • Pomáhá vytvářet nové zdroje zisku prostřed­nictvím poskytování doplňkových služeb, například asistenčních služeb nebo tísňových a asistenčních linek.

Využijte sílu pojištění řízeného daty

Naše služby připojených automobilů dokáží snadno integrovat důležité údaje o zákaznících – od majitelů pojištění pro osobní i komerční vozidla – s vašimi interními softwa­rovými systémy pomocí naší platformy s otevřeným rozhraním API.

Firemní integrace

 • Bezpro­blémová integrace telema­tických dat do vašich klíčových interních systémů, která umožňuje přístup ke všem údajům o zákaznících na jednom místě.
 • Široký výběr integrátorů systémů a dodavatelů softwaru pracujících v našich rozhraních API, kteří pro vás dokáží vyvíjet aplikace na míru.
 • Údaje o všech řidičích můžete shromáždit na jednom místě a získat zde přehled o jejich stylu jízdy.
Další informace o firemní integraci
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Aplikace, která vám pomáhá řídit bezpečněji

Podpořte své zákazníky zpětnou vazbou o stylu jízdy a údaji o vozidle. Vytvořte vlastní aplikaci prostřed­nictvím sad SDK a rozhraní API se snadným zaváděním a poskytujte následující údaje:

 • Skóre řidiče
 • Využití vozidla
 • Upozornění na nehody / tísňové volání
 • Poruchové volání
Další informace o našich aplikacích pro řidiče

Partnerská řešení

AppDrive powered by Webfleet Solutions

Naši průmysloví partneři

Požádat o zpětný telefonní hovor

Objevte, jaké výhody může připojený automobil přinést vaší firmě.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní