Reagujte rychle.
Eliminujte prostoje.

Spolehlivé zajištění bezpečnosti díky nepřetržité kontrole pneumatik
– Webfleet TPMS

Požádat o zpětný telefonní hovor

Reagujte rychle.
Eliminujte prostoje.

Spolehlivé zajištění bezpečnosti díky nepřetržité kontrole pneumatik
– Webfleet TPMS

Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS) služby Webfleet kontroluje tlak a teplotu pneumatik v reálném čase. Díky prediktivní správě pneumatik zjistíte problémy dříve, než stihnou způsobit nákladné opravy nebo prostoje. Ať už přepra­vujete cestující nebo náklad, systém TPMS zajistí, že do cíle dorazíte včas a bezpečně.

Věděli jste...?

Špatná správa tlaku v pneuma­tikách může mít v mnoha ohledech negativní vliv na vaše finance a bezpečnost

20%

užitkových vozidel jezdí s výrazně podhuš­těnými pneuma­tikami

+2,5%

nárůst ve spotřebě paliva způsobí již 20% podhuštění pneumatiky*

90%

poruch souvi­se­jících s pneuma­tikami je způsobeno pomalým únikem tlaku

Systém Webfleet TPMS pomáhá

Odhalit problémy dříve, než stihnou způsobit nákladné opravy nebo prostoje

Omezit poruchy a výpadky v poskytování služeb

Zvyšovat bezpečnost na silnicích

Šetřit palivo

Optima­li­zovat provozní životnost pneumatik

Zvyšovat udrži­telnost

Hlavní funkce

Živý přehled o pneuma­tikách

Prohlédněte si aktuální stav pneumatik u všech vozidel a návěsů vybavených systémem TPMS1. Každá vadná pneumatika vozidla či návěsu je barevně odlišena, čímž signalizuje závažnost problému. Srozu­mi­telný text popisuje povahu problému.

wf tpms tab
wf tpms notifications

Oznámení v reálném čase

Dostávejte oznámení okamžitě po zjištění abnor­málního tlaku či teploty pneumatiky. Řidiči si také mohou zvolit, zda chtějí dostávat upozornění v případě výskytu kritického problému2.

Rozpoznání pomalého úniku vzduchu

90 % poruch souvi­se­jících s pneuma­tikami je způsobeno pomalým únikem tlaku. Systém Webfleet TPMS rozpozná pomalý únik tlaku mnohem dříve než řidič. To zabraňuje nebezpečným situacím souvi­se­jícím s nízkým tlakem.

truck pro8475 vehicle check 02
wf desktop tpms missing sensor

Snadná údržba snímačů

Naše snímače TPMS jsou navrženy pro snadnou montáž, čímž ušetří hodiny práce při instalaci i údržbě.

A při vybití baterie snímače nebo ztrátě snímače jsou automaticky hlášeny úlohy údržby.

Podpora návěsu

Pokud je nákladní vůz i návěs vybaven systémem TPMS, zjistíte poslední známou polohu návěsu a rovněž ke kterému nákladnímu vozu je návěs připojen.

truck trailer tyres
wf mobile tpms tools app

Aplikace nástrojů systému TPMS

Naše vyhrazená aplikace nástrojů Webfleet TPMS je navržena pro použití v dílně nebo pracovníky pneuservisu a usnadňuje údržbu systému TPMS.

Více údajů o vozidle

Systém Webfleet TPMS se používá v kombinaci se zařízením pro sledování vozidel. V jednom rozhraní tak získáte veškerá potřebná data o vozidlech, včetně polohy, počitadla kilometrů a dalších údajů3.

fleet manager driver 01

Vše, co potřebujete vědět o systému pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS)

Jak systém TPMS rozpozná jednotlivé pneumatiky?

Každá pneumatika je vybavena snímačem systému sledování tlaku v pneuma­tikách, který v reálném čase monitoruje tlak a teplotu v pneumatice. Tato data jsou přenášena ze snímačů do pomocných zařízení. Instalace systému TPMS na nákladní vůz i návěs umožňuje sledovat polohu návěsu a usnadňuje zjišťování, ke kterému nákladnímu vozu je připojen.

Jsou snímače systému TPMS vyžadovány?

Snímače jsou nezbytné, aby systém TPMS mohl sledovat tlak a teplotu v pneuma­tikách. Snímače přenáší data v reálném čase, čímž vám přináší nepře­tr­žitou kontrolu pneumatik.

Jak jsou snímače systému TPMS napájeny?

Naše snímače TPMS fungují v kombinaci se zařízeními pro sledování vozidel. Jejich integrace je bezpro­blémová a poskytují přehled o poloze, počitadle kilometrů a další důležité údaje o vozidle potřebné k udržování bezpečnosti a produk­tivity vozového parku.

Co se stane, když se systému TPMS vybije baterie?

V případě nízké úrovně nabití baterií systém TPMS automaticky vytvoří úlohu údržby, čímž v dostatečném předstihu upozorní na nutnost výměny baterií. Podobně systém automa­tizuje úlohu údržby v případě chybějícího snímače TPMS.

Vyplatí se systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách?

Prediktivní správa pneumatik je proaktivní bezpeč­nostní opatření, které významně snižuje riziko defektů. Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách pomáhá snížit náklady vašeho podniku včasnou detekcí problémů, než stihnou způsobit poruchy a prostoje. Systém TPMS zlepšuje i udrži­telnost vozového parku, protože dobře udržované pneumatiky vydrží déle.


Jak systém Webfleet TPMS funguje

Jak systém Webfleet TPMS funguje

untranslated

untranslated

untranslated

untranslated

Návratnost investice za šest až devět měsíců

Chcete předejít nehodám souvi­se­jícím s defekty, zajistit bezpečí pro své řidiče a snížit náklady na pneumatiky? Vyžádejte si zpětný telefonát od jednoho z našich odborníků, který vám sdělí, jak toho se systémem Webfleet TPMS můžete dosáhnout.

*Zdroj: Bridgestone (20% podhuštění; vliv může být významnější v závislosti na specifikaci pneumatiky)

1 Systém Webfleet TPMS podporuje nákladní vozy bez návěsu, tahače s návěsy a autobusy. Funkce TPMS je momentálně podporována u návěsů, pouze pokud je návěs spojen s tahačem, který je vybaven funkcí Webfleet TPMS.

2 Upozornění pro řidiče jsou k dispozici u zařízení PRO 2020/7350/8375/8475.

3 Webfleet TPMS je doplňková služba k předplatnému služby Webfleet. Používá se v kombinaci se zařízeními pro sledování vozidel LINK 710/LINK 740 za účelem zajištění datového připojení.