LINK 105

Rozšiřující zařízení pro informace o palivu

Optima­li­zováno pro

Vyžaduje LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

 • Sledování paliva v reálném čase
 • Zprávy o množství vypro­du­ko­vaného uhlíku
 • Poskytuje hlášení kódů poruch diagnostiky vozidla a motoru
 • Podpora funkce Active Driver Feedback
 • Rychlá instalace do portu OBD-II ve vozidle
 • Funguje v kombinaci se zařízením pro sledování vozidel LINK

Výhody

Zařízení LINK 105 představuje jednoduchý a účinný způsob, jak získat důležitá data o vozidle. Zařízení LINK 105 poskytuje hlášení informací o vozidle, např. spotřebu paliva, emise uhlíku a kódy poruch motoru. Aplikace Webfleet poskytuje užitečná hlášení a panely, abyste mohli začít jednat.

Získejte podrobný přehled spotřeby paliva svého vozového parku

Pomozte svým řidičům k osvojení efektiv­nějšího a profe­si­o­nál­nějšího stylu řízení

Snižte náklady na údržbu a palivo sledováním stavu svých vozidel

Udělejte dojem na své zákazníky a ukažte jim, jak ekologický přístup máte

Instalace zařízení LINK 105 je jednoduchá. Jednoduše je zapojíte do standardního portu OBD-II ve vozidle, kterým je většina užitkových vozidel vybavena.*

Jak to funguje?

LINK 105

Zařízení LINK 105 je malé zařízení, které snadno nainsta­lujte do užitkových vozidel pomocí standardního portu OBD-II ve vozidle. Snímá informace z motoru vozidla a poskytuje hlášení násle­du­jících informací do aplikace Webfleet*:

 • Úspora paliva
 • Emise uhlíku
 • OTÁČKY ZA MINUTU
 • Kódy poruch motoru
link105
link7x0 link105

Zařízení pro sledování vozidel LINK 105 + LINK

 • Zařízení LINK 105 je přídavné zařízení pro zařízení pro sledování vozidel LINK 410/510/740. Připojuje se k zařízení pro sledování vozidel prostřed­nictvím Bluetooth.
 • Zařízení LINK a LINK 105 vám společně poskytují úplný přehled, který potřebujete, abyste mohli provozovat ekolo­gič­tější, bezpečnější a efektiv­nější vozový park.
 • Zařízení pro sledování vozidel LINK zaznamenává, kdy, kde a jak dané vozidlo jelo.

Všechny informace jsou prezen­továny prostřed­nictvím aplikace Webfleet. Aplikace Webfleet poskytuje panely, které uvidíte okamžitě, takže víte, kdy máte začít jednat. Nebo použijte konfi­gu­ro­va­telná hlášení z aplikace Webfleet pro podrobnější analýzu a zlepšení efektivity.

Hlášení a panely

Řídicí panel

Na snadno čitelném panelu okamžitě uvidíte důležité ukazatele související s palivem. Sledujte trendy a ukazatele výkonosti, abyste věděli, kdy máte začít jednat.

wf dashboard
ttb fuel consumption report

Hlášení spotřeby paliva

Sledujte spotřebu paliva vozidel ve vašem vozovém parku a snadno odhalujte výjimečné odchylky

Informace o hlášení spotřeby paliva:

 • Hlášení spotřeby paliva poskytuje podrobný přehled o spotře­bo­vaném palivu vozidly ve vybraném období.

Hlášení funkce OptiDrive

Sledujte styl jízdy, abyste mohli jednoduše kontrolovat bezpečné, efektivní a ekologicky zodpovědné řízení.

Hlášení obsahuje:

 • Údaje o spotřebě paliva, chodu naprázdno, nešetrném způsobu jízdy a překra­čování rychlosti u jednot­livých řidičů v přehledném grafickém zobrazení.
 • Přehledná tabulka zobrazuje vývoj chování řidiče z hlediska ukazatelů sledovaných funkcí OptiDrive.
 • Komplexní shrnutí zobrazuje informace o vzdálenosti, době jízdy a spotřebě paliva společně s informacemi funkce OptiDrive.
 • Denní vytváření výkazu: spotřeba paliva, vyplýtvané palivo, nešetrný styl jízdy, překra­čování rychlosti a chod motoru naprázdno.
ttb optidrive report
ttb maintenance report

Hlášení údržby vozidla

Plánujte a kontroluje, kdy je nutné odstavení vašeho vozidla z důvodu provedení údržby.

Hlášení údržby zobrazuje přehled plánovaných úloh údržby. Úlohy mohou být zpožděné, dokončené nebo otevřené. Průběh úloh, tj. datum posledního a dalšího plánovaného provedení, je poskytnut ve stručném přehledu. Pomocí těchto informací můžete monitorovat intervaly údržby svého vozového parku, plánovat návštěvy servisu a vytvořit archiv historie údržby.

Upozornění na údržbu vozidla

Buďte připraveni, pokud vaše vozidlo hlásí kódy poruch. Získávejte upozornění v reálném čase o kódech poruch diagnostiky vozidla (DTC), abyste zajistili dobrou údržbu všech svých vozidel a jejich bezpečnost na silnici.

Níže jsou uvedeny příklady kódů poruch, které může vaše vozidlo hlásit:

 • P0115 Porucha obvodu pro teplotu chladicí kapaliny motoru
 • P0217 Stav přehřátí motoru
 • P0230 Porucha primárního obvodu pro palivové čerpadlo
 • P0620 Poruchu obvodu pro ovládání generátoru
 • P1181 Porucha systému pro přívod paliva
untranslated

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Promluvte si s poradcem a zjistěte, jak může zařízení LINK posloužit vašemu vozovému parku.

* Zařízení LINK 105 funguje v osobních a užitkových vozidlech. Pokud se chcete ujistit, že je vaše vozidlo vyhovující, kontaktuje nás.* Vyžaduje zařízení LINK 410/510.