Webfleet Work App

Dokonalý společník vašich mobilních pracovníků

Digita­li­zujte svůj pracovní postup a zvyšte snadno efektivitu díky aplikaci Webfleet Work App. V této jednoduché aplikaci pro systém Android si mohou vaši řidiči efektivně spravovat každodenní úkoly a zároveň mají přístup k nejlepší navigaci ve své třídě.

Předsta­vujeme aplikaci Webfleet Work App

Aplikace Webfleet Work App vám pomáhá

Sledovat vaše vozidla

Mít přehled o poloze vozidel v reálném čase ve službě Webfleet

Spravovat pracovníky

Mít přehled o tom, kdo kdy řídí, a prohlížet si skóre OptiDrive řidičů1

Poskytovat přesné odhady času příjezdu

Zlepšit spokojenost zákazníků díky přesným očekávaným časům příjezdu2

Zobrazit podrobnosti o cestách

Získat informace o zaznamenané pracovní době, jízdách a pracovním stavu

Spravovat příkazy

Odesílat zadání a pokyny k příkazům přímo z kanceláře do aplikace Work App

Zajistit zabezpečení údajů

Chránit vaše data a soukromí vašich řidičů

Hlavní vlastnosti

Sledování a zjišťování polohy3

Podívejte se na dobu jízdy, ujeté kilometry a polohu vašich vozidel v reálném čase nebo v průběhu zvoleného časového intervalu ve službě Webfleet. Svá vozidla můžete sledovat pomocí zařízení LINK. Nebo můžete využít funkci mobilního sledování, která funguje přes mobilní zařízení řidičů.

wf desktop mobile workapp
wf work app flexible assignment

Snadná správa flexi­bilních pracovníků s funkcí mobilního sledování

Řidiči se mohou v aplikaci Work App sami přiřadit k dostupným vozidlům nebo můžete přiřadit vozidlo ke konkrétnímu řidiči podle určitého pravidla. Při obměně zaměstnanců můžete znovu použít stávající předplatné pro nová vozidla nebo řidiče.

Snadná komunikace

Odesílejte zadání a pokyny k příkazům přímo z kanceláře do mobilního zařízení řidiče. Díky oznámením vaši řidiči nikdy nezameškají důležité informace. Obousměrná textová komunikace zajistí spojení v případě potřeby rychlé reakce při nečekaných situacích.

wf work app order details
wf work app working times

Pracovní doba a režimy cesty

Zazna­me­ná­vejte pracovní dobu a jízdy jednoduchým poklepáním na obrazovku. Nastavte typ cesty (pracovní, soukromá nebo dojíždění) a pracovní stav (práce, přestávka nebo práce ukončena).

Nejlepší navigace ve své třídě s aplikací TomTom GO Fleet

Profe­si­o­nální navigace2 pro vozidla všech typů (včetně nákladních vozů a elektro­mobilů) pomáhá řidičům zvolit nejrych­lejší trasu s přesným očekávaným časem příjezdu.

Profe­si­o­nální navigaci poskytuje naše oficiální partnerská aplikace TomTom GO Fleet. Bez problémů komunikuje s aplikací Work App.

Další informace
tt go fleet moving lane guidance
wf work app dashboard logbook

Ochrana soukromí řidičů

Řidiči mohou jedním klepnutím na obrazovku změnit režim cesty z pracovní na soukromou a jejich soukromí bude respek­továno, když nejsou na pracovní cestě.

webfleet work app datasheet

Získejte informační leták k aplikaci Webfleet Work App

webfleet work app datasheet

Přejete si snadno zvýšit efektivitu? Zde je krátký přehled výhod a funkcí aplikace Webfleet Work App.

Stáhnout informační leták

TomTom GO Fleet

TomTom GO Fleet, naše oficiální partnerská aplikace pro profe­si­o­nální navigaci, je propojena s aplikací Work App. Díky aplikaci TomTom GO Fleet mají řidiči vždy ty nejak­tu­ál­nější mapy s dopravními informacemi a navigaci na jednom místě. Mohou automaticky zahájit trasu do cílového místa příkazu z aplikace Work App a správci vozového parku mají v reálném čase přehled o aktuálním cíli a očekávaném čase příjezdu.

Nejlepší navigace ve své třídě

Získejte nejrych­lejší trasy pro vozidla všech typů (včetně nákladních vozů a elektro­mobilů) a přesný očekávaný čas příjezdu.

tt go fleet truck restrictions
tt go fleet truck profile

Profil vozidla

Omezení vjezdu a výpočet trasy na základě typu vozidla, motoru, paliva a nákladu.

Body zájmu

Objevte nová místa a najděte vše, co hledáte. Vyhledejte nejbližší parkoviště, čerpací stanice a další místa.

tt go fleet pois

Co potřebujete:

Webfleet Work App4

Předplatné služby Webfleet

Volitelné: volitelně: aplikace TomTom GO Fleet2

Volitelné: Zařízení LINK5

Názory našich zákazníků

Tato aplikace změnila pravidla telematiky.
Zúčastnil jsem se betaverze aplikace Webfleet Work App. Součástí bylo důsledné testování a také předávání konstruk­tivní zpětné vazby společnosti Webfleet a musím říct, že na výsledku je to znát.
James Shivas, Simplicity Group

Vyzkoušet

Promluvte si s poradcem a zjistěte, jak může aplikace Webfleet Work App posloužit vašemu vozovému parku.

1 Skóre OptiDrive je dostupné pouze se sledováním zařízením LINK. Je dostupné ve službě Webfleet pro správce vozového parku a v aplikaci Work App pro řidiče.

2 Profe­si­o­nální navigace nabízí přesnější očekávané časy příjezdu a vyžaduje objednání doplňkové služby.

3 Sledování zařízením LINK vyžaduje zařízení LINK 740/710/530/510/410 (podle vašeho regionu).

4 Aplikace Work App je dostupná pouze pro operační systém Android. Je vyžadováno aktivní datové připojení (SIM nebo Wi-Fi). Spotřeba dat se mimo jiné odvíjí od způsobu použití a regionu. Aplikaci byste měli používat pouze s neomezenými datovými tarify nebo s tarify, které mají automatické omezení útraty, aby nevznikly neočekávané výdaje v důsledku vyšší spotřeby dat.

5 Zařízení LINK 740/710/530/510/410 pro sledování zařízením LINK.