COVID-19 Update.  Få mere at vide

Connected Car til bilud­lej­nings­sel­skaber

Ny mobilitet. Nye tjenester.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Connected Car-tek­no­logien er udviklet til at hjælpe fremtids­o­ri­en­terede bilud­lej­nings­firmaer med at imødekomme hverdagens mange drifts­mæssige udfor­dringer, som branchen står over for ved at hæve niveauet på operationel effek­ti­vitet.

Nøgle­po­ten­tiale

Optimer fjernelse af køretøjer fra flåden

Hjælper dig med hurtigere at optimere hvilke køretøjer, der skal fjernes fra flåden med vores opdaterede data fra den opkoblede bil.

Få styr på vedli­ge­hol­delse af køretøjet

Regelmæssig vedli­ge­hol­delse kan have en betydelig indvirkning på brugt­vogns­værdien, især for udlej­nings­biler, som ofte køres uforsigtigt og uopmærksomt.

Styring af optank­nings­om­kost­ninger

Du kan krydstjekke brænd­stof­ni­veauet i returnerede udlej­nings­biler i forhold til brugen, hvilket bidrager til optimeret brænd­sto­fopkrævning.

Reducer dine tilba­ge­købspriser

Hvis du kender de nøjagtige detaljer om brug, kørsel og motor­til­stand på udlej­nings­kø­re­tøjer, når du vil sælge tilbage til en forhandler, hjælper det til at kunne forhandle en bedre tilba­ge­købspris.

Connected Car-tje­ne­ste­p­latform for biler til bilud­lej­nings­sel­skaber

NEXTFLEET leverer skræd­dersyet indsigt via en bruger­venlig softwa­re­græn­se­flade, der forbedrer dit arbejdsliv. Vores fleksible API'er gør det muligt for vores Connected Car-tje­neste at integreres problemfrit med dine eksiste­rende backof­fi­ce-softwa­re­sy­stemer, fra aktiv­sty­rings­pakker klar til brug til speci­al­pro­grammer.

NEXTFLEET

  • En bruger­venlig grænseflade giver dig større kontrol over dine køretøjer med dynamisk rappor­tering for forbedret kunde­service, aktiv­styring, vedli­ge­hol­delse og admini­stration.
  • Vedli­ge­hol­del­sesplan for køretøjer hjælper med at optimere din planlægning.
  • Geofen­cing-funk­tio­na­litet advarer dig, når køretøjer forlader det område, de blev lejet til.
Læs mere om NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Virksom­heds­in­te­gration

TomToms åbne API-p­latform gør det nemt for din interne it-afdeling eller en af vores syste­min­te­gra­tions­partnere at integrere telema­tikdata i dine centrale backof­fi­ce-sy­stemer og skabe skræd­der­syede appli­ka­tioner, der opfylder dine krav. Ved at kombinere alle dine data på en og samme måde, kan du drive en langt mere effektiv forretning takket være proaktiv planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­a­larmer til indstilling af udløsere, når et køretøj fjernes fra flåden.

Få mere at vide om virksom­heds­in­te­gration

Anmod om opkald

Opdag, hvordan Connected Car kan gavne din virksomhed

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu