Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Læs mereArrow right

TomTom Telematics ændres til Webfleet Solutions

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

TomTom Telematics ændres til Webfleet Solutions

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Det glæder os at annoncere, at vi nu officielt hedder Webfleet Solutions. Dette erstatter vores tidligere virksom­hedsnavn, TomTom Telematics.

Hvad betyder det for produkter og tjenester fra TomTom Telematics?

Ud over ændringen af virksom­heds­navnet er det "business as usual." Som Webfleet Solutions vil vi fortsætte med at levere vores markeds­førende produkter og tjenester, inklusive WEBFLEET, NEXTFLEET, LINK-en­heder og PRO Driver Terminals. Selvom vi ikke længere er en del af TomTom, forbliver vi en vigtig samar­bejds­partner, og vi vil fortsat bruge deres prisvin­dende TomTom Trafik og Kort i vores tjenester.

Støttet af Bridgestone EMEA, som blev vores officielle partner i april 2019, vil vi dog også nyskabe og udvide endnu mere og hjælpe virksom­heder verden over med at blive endnu mere effektive.

Vores historie op til nu

Da vi lancerede flådesty­rings­løs­ningen WEBFLEET fra vores oprindelige kontor i Leipzig for 20 år siden, var internettet ved at blive en altaf­gø­rende del af, hvordan vi alle arbejdede og levede. Og vi var foregangsmænd i forhold til at bruge cloud- og inter­net­tek­nologi til at hjælpe virksom­heder med at booste produk­ti­vi­teten og reducere deres omkost­ninger.

I 2005 blev vi opkøbt af TomTom. Da vi blev en del af den virksomhed, som revolu­tio­nerede navigation, trådte vi samtidig ud på den inter­na­tionale scene. Som TomTom Telematics intro­du­cerede vi tilsluttet navigation, banede vejen for indbygget diagno­sti­cering og stod for nyskabende forbed­ringer af køreadfærd med OptiDrive 360.

I dag hjælper vi 50.000 kunder med køretøjer i 60 lande over hele verden.

Webfleet Solutions vil ikke alene fortsætte denne udvikling, men accelerere den. Og støtten fra Bridgestone, verdens største dækvirk­somhed, giver os den perfekte platform at gøre det fra.

Forbinder data for at give værdifulde indsigter

Selvom virksom­heder kender deres køretøjer, og chauffører genererer store mængder data, er det kun ved at forbinde de mange forskellige datapunkter, at de kan få den indsigt, der gør det virkelig værdifuldt.

Det er lige præcis, hvad vores løsninger gør – forbinder datapunkter og leverer de letfor­stå­elige og handlings­o­ri­en­terede indsigter, som vores kunder kan bruge til at admini­strere deres køretøjer og chauffører mere effektivt.

Vi er allerede i gang med at tilføje stærkere funktio­na­litet til vores løsning, som giver kunder endnu dybere indsigter og større kontrol over deres drift, som for eksempel ordre­op­ti­mering, it-in­te­gration, kameratje­nester, forbundne dæk og meget, meget mere.

Vi ved af erfaring, at i dags mest avancerede teknologi bliver allemandseje i morgen og uundværlig i overmorgen. Derfor vil vi lægge os foran vores konkur­renter og investere i og fokusere på at bringe de stærkeste og mest teknologisk sofisti­kerede innova­tioner i trans­port­sek­toren ud i verden.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nuArrow right