Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics er nu Webfleet Solutions.

LINK 105

Tilvalgsenhed med brændstofoplysninger

Lille enhed - stor virkning

 • Brændstofovervågning i realtid
 • Rapportering om CO₂-udledning
 • Rapporterer diagnosticeringsfejlkoder for køretøj og motor
 • Understøttelse af Active Driver Feedback
 • Hurtig installation i køretøjets OBD-II-port
 • Fungerer sammen med en LINK-enhed til sporing af køretøjer

Anmod om opkald 


Instrumentpanel

Dashboard

Se alle brændstofrelaterede KPI'er med et enkelt blik på en letoverskuelig oversigt. Find tendenser og referencer for ydeevne for at finde ud af, om det er nødvendigt at skride ind.


Rapport over brændstofforbrug

Rapport over brændstofforbrug

Overvåg brændstofforbruget for din flådes køretøjer, og se nemt usædvanlige hændelser

Om rapporten om brændstofforbrug:

 • Rapport om brændstofforbrug indeholder en detaljeret oversigt over, hvor meget brændstof køretøjerne anvendte pr. dag i den valgte periode.

OptiDrive-rapport

OptiDrive-rapport

Overvåg kørselsadfærd for at få et klart billede af chaufførens indsats mht. sikker og miljømæssigt forsvarlig kørsel.

Denne rapport indeholder:

 • Chaufførens præstation for brændstofforbrug, tomgang, hårdhændet kørsel og for høj fart vises i en grafisk oversigt.
 • Et overskueligt diagram viser chaufførens udvikling over tid ved hjælp af OptiDrive-variablerne.
 • Omfattende oversigter viser oplysninger om afstand, kørselstid og brændstofforbrug sammen med OptiDrive-indikatoroplysninger.
 • Sorteres daglig: brændstofforbrug, spildt brændstof, hårdhændet kørsel, for høj fart og tomgang

Vedligeholdelsesrapport

Rapport om vedligeholdelse af køretøj

Planlæg og kontroller, når dine køretøjer skal undergå yderligere vedligeholdelsesarbejde.

Vedligeholdelsesrapporten viser en oversigt over de planlagte vedligeholdelsesopgaver. Opgaver kan være overdaterede, fuldførte eller åbne. Status for opgaver, datoen for sidste udførelse og deres næste planlagte dato vises i en klar oversigt. Vha. disse oplysninger kan du overvåge vedligeholdelsesintervallerne for køretøjerne i din flåde, planlægge værkstedsbesøg og oprette et arkiv med vedligeholdelseshistorikken.


Meddelelser om vedligeholdelse af køretøj

Meddelelser om vedligeholdelse af køretøj

Bliv advaret, når køretøjet rapporterer fejlkoder. Få besked i realtid om køretøjets diagnosticeringsfejlkoder (DTC’er) for at sikre, at dine køretøjer er ordenligt vedligeholdt og sikre under kørsel på vejen.

Følgende er eksempler på fejlkoder, som dine køretøjer kan rapportere:

 • P0115 Fejl i motorkølevæskens temperaturkredsløb
 • P0217 Tilstand med for høj temperatur i motor
 • P0230 Fejl i brændstofpumpens primære kredsløb
 • P0620 Fejl i generatorens styrekredsløb
 • P1181 Fejl i brændstofforsyningssystemet, høj

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan en LINK-enhed kan gavne din flåde.