PRO 2020

Bővítse ki jármű­parkjára, hogy jármű­ve­zetői környe­zet­tu­da­to­sabban, bizton­sá­go­sabban és hatéko­nyabban dolgoz­has­sanak.

A követ­ke­zőhöz optima­li­zálva:

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: LINK 510, LINK 710, LINK 740.

  • Terjessze ki teljes jármű­parkjára ezzel a kompakt, de hatékony jármű­ve­zetői terminállal
  • RFID jármű­ve­ze­tő-a­zo­no­sítás (hangjel­zéssel)
  • Naplózza bármely munka­vállaló munkaidejét: munkakezdés és -befejezés, járműben töltött szünetek
  • Naplózza az utakat üzleti/magán/ingázási állapottal
  • Folyamatos vissza­jelzés a vezetési stílusról az OptiDrive 360 segít­sé­gével
  • Opcionális: LINK 105 az üzemanyag-fo­gyasztási adatokhoz, jelen­té­sekhez és vissza­jel­zé­sekhez
  • Használja a Webfleet megoldással együtt a LINK 510-en keresztül

Adatlap

Funkciók

Jármű­ve­ze­tő-a­zo­nosító

Legyen vele mindig tisztában, ki vezeti a járműveket, és tulaj­do­nítson az RFID-kártyát használó szemé­lyekhez vezetési stílust, útrögzítést és munkaidőt.*

Vezetési napló

Rögzítse az útvonal státuszát – üzleti, magán és ingázás.

Munkaidők

Naplózza és ellenőrizze azok munkaidejét, akik RFID-kártyát használnak az eszközön – kezdés, szünet, befejezés.

OptiDrive 360**

Biztosítsa jármű­ve­ze­tőinek az eszközöket a vezetés folyamatos fejlesz­té­séhez vissza­jel­zések és oktatás révén.

Vezetői stílus és vissza­jelzés

Össze­fog­lalót jelenít meg az úttal kapcsolatos infor­má­ci­ókról az azonnali jármű­ve­zetői vissza­jelzés és nagyobb elköte­le­zettség érdekében.

Műszaki adatok

Méretek116 x 71 x 17 mm
Képernyő mérete2,5 hüvelyk
TömegEszköz kábellel együtt: 135 g
Tápfe­szültség12 V/24 V (min 9 V – max 30 V)
HőmérsékletMűködés: -20 °C és +70 °C között
Védettségi kategóriaIP 20

Tartozékok

Webfleet műszerfali rögzítő

(nem tartalmazza a doboz)

Bármely, az AMPS ipari szabvánnyal kompa­ti­bilis besze­re­lő­konzol csatla­koz­tatható a PRO 2020 adapterhez.

Visszahívás kérése

Beszéljen egy tanács­adóval, és derítse ki, hogy a PRO jármű­ve­zetői terminálok milyen előnyöket bizto­sít­hatnak jármű­park­jának.

*HF RFID 13,56 MHz (megfelel az ISO 14443A szabványnak)
(támogatja az ISO 14443A szabványnak megfelelő proto­kol­lokat, pl. MIFARE Ultralight, MIFARE Classic, MIFARE SmartMX, MIFARE DESFire, MIFARE Plus stb.)

**Jármű­ve­zetői vissza­jelzés az utazási esemé­nyekről (fékezés/kormányzás), az alapjá­ratról, valamint a LINK 105 sebes­ség­vál­tásról és az üzemanyag-fo­gyasz­tásról.