Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 Update over COVID-19.  Meer informatie

Digitale ritregistratie


Voorbeelden van besparingen

Belastinggerelateerde informatie is alleen bedoeld voor referentie.1


Voorbeeld 1: in geval van verbodsbepaling

In verband met een verbodsbepaling vindt er door de Belastingdienst een controle plaats op 10 voertuigen van in totaal een wagenpark van 40 voertuigen met een verbodsbepaling. De Belastingdienst voert een dergelijke controle uit door informatie op te vragen bij bijvoorbeeld het Centraal Justitieel Incassobureau, maar ook door zelf te flitsen bij pretparken en dergelijke. Er wordt bij vijf van de gecontroleerde voertuigen onregelmatigheden geconstateerd omdat is gebleken dat de voertuigen wel in privétijd zijn gebruikt. In dat geval veronderstelt de Belastingdienst dat voor 50% van het wagenpark waarop de verbodsbepaling van toepassing is, niet wordt voldaan aan de verbodsbepaling. Deze bevindingen worden door de Belastingdienst geëxtrapoleerd. Dit leidt tot een naheffing op de helft van het wagenpark dat onder de verbodsbepaling valt, in dit voorbeeld 20 voertuigen. Zie onderstaand een rekenvoorbeeld van de naheffingsaanslag. Daarbij komt nog de boete van 100% die hierover wordt geheven.

WAARDE BEDRIJFSAUTO€ 40.000
JAARLIJKSE BIJTELLING PER AUTO€ 8.800
AANTAL BEDRIJFSAUTO'S20
TOTAAL TEN ONRECHTE ACHTERWEGE GELATEN BIJTELLING€ 176.000
TOTAAL NAHEFFING LOONBELASTING EN PREMIES€ 202.5801
OPGELEGDE BOETE€ 202.580
TOTALE RISICO€ 405.160

1 ter verduidelijking: € 202.580 is een optelling van 52% belasting op de bijtelling (€ 91.520) en 20 maal € 5.553 (€ 111.060) aan sociale (werkgevers)lasten

De inzet van ritten- en kilometerregistratie kan ook met betrekking tot de btw-verrekening kansen op fiscale besparingen bieden. In voorbeeld 2 kunt u zien wat deze besparing kan zijn bij een verbodsbepaling. In voorbeeld 3 is te zien wat het voordeel kan zijn bij de btw-verrekening in geval van een ‘Verklaring geen privé gebruik.

Voorbeeld 2: btw-voordeel

WAARDE BEDRIJFSAUTO€ 40.000
JAARLIJKSE KOSTEN AUTO€ 7.500
AANTAL PRIVÉKILOMETERS150
AANTAL KILOMETERS WOON-WERKVERKEER10.000
TOTAAL AANTAL PRIVÉKILOMETERS (VOOR BTW)10.150
TOTAAL AANTAL KILOMETERS40.600
PERCENTAGE PRIVÉKILOMETERS25%
BTW CORRECTIE OP BASIS VAN FORFAIT2€ 1.080
BTW CORRECTIE OP BASIS VAN WERKELIJK PRIVÉGEBRUIK3€ 202.580
BESPARING€ 686

2 2,7% van waarde bedrijfsauto
3 25% van 21% van werkelijke autokosten

Voorbeeld 3: verklaring geen privégebruik

WAARDE BEDRIJFSAUTO€ 40.000
JAARLIJKSE BIJTELLING PER AUTO€ 8.800
JAARLIJKSE KOSTEN AUTO€ 7.500
AANTAL PRIVÉKILOMETERS50
AANTAL KILOMETERS WOON-WERKVERKEER2.280
TOTAAL AANTAL PRIVÉKILOMETERS (VOOR BTW)2.330
TOTAAL AANTAL KILOMETERS46.600
PERCENTAGE PRIVÉKILOMETERS5%
BESPARING BIJTELLING4€ 4.576
BTW CORRECTIE OP BASIS VAN FORFAIT5€ 1.080
BTW CORRECTIE OP BASIS VAN WERKELIJK PRIVÉGEBRUIK6€ 79
BESPARING BTW€ 1.001

2 Uitgaande van 52% inkomstenbelasting
3 2,7% van waarde bedrijfsauto
3 5% van 21% van werkelijke autokosten


Vraag een demo aan


Zie hoe WEBFLEET ritregistratie uw bedrijf verder kan helpen.

1 Webfleet Solutions (TTT) en Grant Thornton UK LLP (GTUK) hebben hun best gedaan om te zorgen dat de informatie in deze gids nauwkeurig is. De inhoud is echter niet bedoeld als juridisch of technisch volledige informatie en noch TTT, noch GTUK kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ontbrekende informatie. De inhoud van de gids mag uitsluitend worden gebruikt als naslagwerk en zowel TTT als GTUK raadt af om actie te ondernemen op basis van informatie in de gids zonder eerst onafhankelijk professioneel advies in te winnen. De informatie in deze gids is gebaseerd op de huidige belastingtarieven, wetgeving en gebruiken van de Nederlandse belastingdienst, geldend op de publicatiedatum van de gids en deze kunnen in de toekomst wijzigen. Bij het opstellen van deze gids is geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de lezer. Win persoonlijk advies in van een juridisch adviseur of een gekwalificeerde belastingspecialist om er zeker van te zijn dat u uw belastingverplichtingen nakomt. Webfleet Solutions garandeert of suggereert niet dat alleen bij het gebruik van zijn producten of diensten dit leidt tot naleving van uw fiscale of wettelijke verplichtingen.