Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics is nu Webfleet Solutions.

Digitale ritregistratie


Eenvoudig besparen

Belastinggerelateerde informatie is alleen bedoeld voor referentie.1


Kilometerregistratie zonder pen en papier

Hoewel een notitieblok en pen misschien een voor de hand liggende oplossing lijken voor het vastleggen van het aantal gereden kilometers, weten mensen die op die manier hebben gewerkt hoeveel papierwerk dat oplevert en hoeveel menselijke fouten er kunnen worden gemaakt.

Meer dan de helft van de bestuurders van een bedrijfsauto die een handmatige methode gebruikt, besteedt meer dan twee uur per maand aan het registreren en indienen van rittenregistraties.2

2 Webfleet Solutions-onderzoek 


Elektronische rittenregistratie

Het is tijd voor een digitale rittenregistratie

Deze administratieve last kan worden verlicht met WEBFLEET Logbook. Wanneer u een verbonden apparaat in uw voertuig hebt, registreert Webfleet Solutions de ritgegevens automatisch. Met de gemakkelijk te gebruiken app van WEBFLEET Logbook kunnen bestuurders belangrijke informatie over hun geregistreerde rit bekijken en toevoegen, zoals:

 • Type rit (zakelijk of privé)
 • Reden van de reis
 • Datums, locaties, bezochte klanten
 • Afgelegde kilometers
 • Zakelijke contactpersonen3
 • Opmerkingen

WEBFLEET maakt automatisch een rittenregistratierapport, dat op een computer kan worden gedownload of via e-mail vanuit de Logbook App kan worden verzonden. Aan het einde van elk fiscaal jaar kunnen bestuurders het Logbook-rapport verstrekt door WEBFLEET gebruiken om gemakkelijk op belastingen te besparen.

3 Kan worden geïmporteerd vanuit de agenda op de smartphone van de bestuurder


Waarom elektronisch?

Een elektronische ritregistratie is een geweldig hulpmiddel voor bestuurders en hun werkgever aangezien ze sneller betrouwbaar bewijs van hun (zakelijke) ritten kunnen verzamelen, en de potentiële belastingbesparingen kunnen maximaliseren.

WEBFLEET Logbook-app

WEBFLEET is voorzien van een functionaliteit voor een geautomatiseerd rittenregistratie en de Logbook-app:

 • Toon de exacte mate van zakelijk en privégebruik van uw auto aan.
 • Voldoe aan alle wettelijke vereisten in Nederland en bespaar gelijktijdig op tijdrovende administratieve taken.
 • Bestuurders hebben 24/7 toegang via smartphone, computer of een PRO Driver Terminal3. Bestuurders kunnen tijd besparen met gebruikersvriendelijke functies zoals automatische suggestie van het rittype.
 • Met WEBFLEET kunnen werkgevers of de ondernemingsraad verschillende niveaus van privéritten selecteren: transparant, verborgen en geblokkeerd.
 • U kunt kiezen uit verschillende hardwareopties: LINK 201 is gemakkelijk te installeren met de OBD II-poort en tevens gemakkelijk te verwijderen, terwijl LINK 410- en LINK 510-hardware niet gemakkelijk door de bestuurder kunnen worden verwijderd.
 • De tools die zijn opgenomen in WEBFLEET LITE en de rittenregistratiefuncties aanvullen, maken het de juiste oplossing voor het midden- en kleinbedrijf en privébestuurders: het systeem bevat een real-time voertuigvolgsysteem, zichtbare tracering, directe waarschuwingen en basisritrapporten.

Dankzij extra tools die verkrijgbaar zijn, zoals aanvullingen op de basisversie van WEBFLEET LITE, evenals de geschiktheid voor middelgrote en grote wagenparken, is WEBFLEET de beste fleet management-oplossing in zijn klasse. Het beschikt onder andere over: functies voor bestuurders en wagenparkbeheerders, OptiDrive 360, berichtenverkeer, onderhoud, uitgebreide rapportages, orderbeheer, Driver Terminals, verbinding met tachograaf en .connect.

3 Toegang tot Trip Log is niet mogelijk via de PRO 2020 Driver Terminal


Vraag een demo aan


Zie hoe WEBFLEET ritregistratie uw bedrijf verder kan helpen.

1 Webfleet Solutions (TTT) en Grant Thornton UK LLP (GTUK) hebben hun best gedaan om te zorgen dat de informatie in deze gids nauwkeurig is. De inhoud is echter niet bedoeld als juridisch of technisch volledige informatie en noch TTT, noch GTUK kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ontbrekende informatie. De inhoud van de gids mag uitsluitend worden gebruikt als naslagwerk en zowel TTT als GTUK raadt af om actie te ondernemen op basis van informatie in de gids zonder eerst onafhankelijk professioneel advies in te winnen. De informatie in deze gids is gebaseerd op de huidige belastingtarieven, wetgeving en gebruiken van de Nederlandse belastingdienst, geldend op de publicatiedatum van de gids en deze kunnen in de toekomst wijzigen. Bij het opstellen van deze gids is geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de lezer. Win persoonlijk advies in van een juridisch adviseur of een gekwalificeerde belastingspecialist om er zeker van te zijn dat u uw belastingverplichtingen nakomt. Webfleet Solutions garandeert of suggereert niet dat alleen bij het gebruik van zijn producten of diensten dit leidt tot naleving van uw fiscale of wettelijke verplichtingen.