Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 Update over COVID-19.  Meer informatie

Digitale ritregistratie


Eenvoudig besparen

Belastinggerelateerde informatie is alleen bedoeld voor referentie.1


Kilometerregistratie zonder pen en papier

Hoewel een notitieblok en pen misschien een voor de hand liggende oplossing lijken voor het vastleggen van het aantal gereden kilometers, weten mensen die op die manier hebben gewerkt hoeveel papierwerk dat oplevert en hoeveel menselijke fouten er kunnen worden gemaakt.

Meer dan de helft van de bestuurders van een bedrijfsauto die een handmatige methode gebruikt, besteedt meer dan twee uur per maand aan het registreren en indienen van rittenregistraties.2

2 Webfleet Solutions-onderzoek 


Elektronische rittenregistratie

Het is tijd voor een digitale rittenregistratie

In de mobiele rittenregistratie app van WEBFLEET kunnen bestuurders administratieve acties doen en ritgegevens inzien, waaronder:

 • Poolauto aan jezelf toewijzen
 • Type rit (zakelijk, woon-werk of prive)
 • Trip details (doel van de rit)
 • Data, locaties, bezochte klanten
 • Aantal gereisde kilometers
 • Zakelijke contacten
 • Aantekeningen
 • Feedback op rijgedrag (OptiDrive scores)
 • Download trip reports

WEBFLEET genereert automatisch het rittenregistratierapport die u kunt downloaden op uw computer of vanuit de app aan uzelf kunt emailen.

Rittenregistratierapporten van WEBFLEET geven een zeer accuraat beeld van de gereden ritten en kunnen worden gebruikt als bewijs voor de belastingdienst. Met automatische rittenregistratie bespaart u geld en tijd aan administratie.


Waarom elektronisch?

Een elektronische ritregistratie is een geweldig hulpmiddel voor bestuurders en hun werkgever aangezien ze sneller betrouwbaar bewijs van hun (zakelijke) ritten kunnen verzamelen, en de potentiële belastingbesparingen kunnen maximaliseren.

WEBFLEET Logbook-app

WEBFLEET is voorzien van een functionaliteit voor een geautomatiseerd rittenregistratie en de Logbook-app:

 • Toon de exacte mate van zakelijk en privégebruik van uw auto aan.
 • Voldoe aan alle wettelijke vereisten in Nederland en bespaar gelijktijdig op tijdrovende administratieve taken.
 • Bestuurders hebben 24/7 toegang via smartphone, computer of een PRO Driver Terminal3.
 • Met WEBFLEET kunnen werkgevers of de ondernemingsraad verschillende niveaus van privéritten selecteren: transparant, verborgen en geblokkeerd.

3 Toegang tot Trip Log is niet mogelijk via de PRO 2020 Driver Terminal


Vraag een demo aan


Zie hoe WEBFLEET ritregistratie uw bedrijf verder kan helpen.

1 Webfleet Solutions (TTT) en Grant Thornton UK LLP (GTUK) hebben hun best gedaan om te zorgen dat de informatie in deze gids nauwkeurig is. De inhoud is echter niet bedoeld als juridisch of technisch volledige informatie en noch TTT, noch GTUK kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ontbrekende informatie. De inhoud van de gids mag uitsluitend worden gebruikt als naslagwerk en zowel TTT als GTUK raadt af om actie te ondernemen op basis van informatie in de gids zonder eerst onafhankelijk professioneel advies in te winnen. De informatie in deze gids is gebaseerd op de huidige belastingtarieven, wetgeving en gebruiken van de Nederlandse belastingdienst, geldend op de publicatiedatum van de gids en deze kunnen in de toekomst wijzigen. Bij het opstellen van deze gids is geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de lezer. Win persoonlijk advies in van een juridisch adviseur of een gekwalificeerde belastingspecialist om er zeker van te zijn dat u uw belastingverplichtingen nakomt. Webfleet Solutions garandeert of suggereert niet dat alleen bij het gebruik van zijn producten of diensten dit leidt tot naleving van uw fiscale of wettelijke verplichtingen.