LINK 105

Uitbrei­dings­ap­paraat voor brand­stof­in­for­matie

Geopti­ma­li­seerd voor

Vereist LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

 • Real-time brand­stof­in­for­matie
 • Rapporten over de CO₂-uitstoot
 • Rapporteert Diagnos­tische Foutcodes van het voertuig en de motor
 • Onder­steuning via Active Driver Feedback
 • Snelle installatie via de OBD-I­I-con­nector in het voertuig
 • Werkt in combinatie met een LINK-voer­tuig­volg­systeem

Voordelen

De LINK 105 is een gemak­ke­lijke en effectieve manier om belangrijke voertuig­ge­gevens te verzamelen. Fleet management in zijn meest compacte vorm. De LINK 105 rapporteert voertuig­ge­gevens zoals brand­stof­ver­bruik, CO2-uitstoot en Diagnos­tische Foutcodes van de motor. In Webfleet vindt u handige rapporten en dashboards die u helpen de nodige maatregelen te nemen.

Bekijk het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark in een duidelijk overzicht

Moedig uw bestuurders aan een effici­ëntere, profes­si­onele rijstijl aan te leren

Verminder de kosten voor brandstof en onderhoud door de staat van uw voertuigen te bewaken

Maak indruk op uw klanten met uw milieu­vrien­de­lijke aanpak

De LINK 105 is eenvoudig te installeren. U sluit deze gewoon aan via de OBD-I­I-con­nector die standaard in de meeste lichte bedrijfsauto's zit.*

Hoe werkt het?

LINK 105

De LINK 105 is een klein apparaat dat u eenvoudig kunt installeren in een lichte bedrijfsauto via de standaard OBD-I­I-con­nector. Het leest informatie over de motor van het voertuig en rapporteert de volgende informatie aan Webfleet*:

 • Brand­stof­zui­nigheid
 • CO₂-uitstoot
 • Toerental
 • Diagnos­tische Foutcodes van de motor
link105
link7x0 link105

LINK 105 + LINK-voer­tuig­volg­systeem

 • De LINK 105 is een apparaat ter aanvulling van LINK 410/510/740-voer­tuig­volg­sys­temen. Het maakt via Bluetooth verbinding met het LINK-voer­tuig­volg­systeem.
 • Samen bieden de LINK en LINK 105 u alle informatie die u nodig hebt voor een groener, veiliger en efficiënter wagenpark.
 • Het LINK-voer­tuig­volg­systeem registreert wanneer, waar en hoe een voertuig wordt gereden.

Alle informatie is terug te vinden via Webfleet. In de dashboards in Webfleet ziet u in een oogopslag wanneer u actie moet ondernemen. Of gebruik de aanpasbare rapporten van Webfleet om gedetail­leerde analyses te maken en het brand­stof­ver­bruik te verbeteren.

Rapporten en dashboards

Dashboard

Bekijk alle brand­stof­ge­re­la­teerde KPI's in één oogopslag op een eenvoudig af te lezen dashboard. Verkrijg inzicht in trends en benchmark prestaties, en stel vast of u actie moet ondernemen. Dashboards geven u inzicht in de effec­ti­viteit van uw wagenpark.

wf dashboard
ttb fuel consumption report

Rapport over brand­stof­ver­bruik

Verkrijg inzicht in het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark en uitzon­der­lijke gebeur­te­nissen

Rapportage brand­stof­ver­bruik:

 • Het rapport over brand­stof­ver­bruik bevat een gedetail­leerd overzicht van de hoeveelheid brandstof die voertuigen per dag hebben verbruikt in de geselec­teerde periode.
 • Recht­streeks inzicht over directe kosten van uw wagenpark

OptiDri­ve-rapport

Monitor de rijstijl van uw bestuurders en zie hoe veilig en milieu­ver­ant­woord ze rijden.

Dit rapport biedt de volgende informatie:

 • Een grafisch weergave van gegevens over het brand­stof­ver­bruik, stationair draaien, opvallend rijgedrag en snelheids­over­schrij­dingen, zodat u een goed beeld hebt van het rijgedrag van een chauffeur.
 • De OptiDri­ve-va­ri­a­belen worden gebruikt om de ontwik­keling van een chauffeur in de loop van de tijd in een duidelijke grafiek weer te geven.
 • In uitgebreide overzichten worden afstanden, rijtijden en het brand­stof­ver­bruik weergegeven samen met gegevens over de OptiDri­ve-in­di­ca­toren.
 • Dagelijkse rapportage over: brand­stof­ver­bruik, verspilde brandstof, opvallend rijgedrag, snelheids­over­schrij­dingen en stationair draaien
ttb optidrive report
ttb maintenance report

Voertuig­on­der­houds­rapport

Controleer wanneer uw voertuigen meer onderhoud nodig hebben en plan het onderhoud in.

Het onder­houds­rapport bevat een overzicht van de geplande onder­houds­taken. Taken kunnen achter­stallig, voltooid of openstaand zijn. De voortgang van taken, de datum dat deze voor het laatst zijn uitgevoerd en de volgende geplande datum worden in een duidelijk overzicht weergegeven. Met deze informatie kunt u de onder­houds­in­ter­vallen van de voertuigen uit uw vloot bijhouden, garage­be­zoeken plannen en een archief met de onder­houds­ge­schie­denis maken. Gebruik historische onder­houdsdata om uw wagenpark zo effectief mogelijk te beheren.

Meldingen voor voertuig­on­derhoud

Ontvang notifi­caties wanneer uw voertuig Diagnos­tische Foutcodes meldt. U wordt in realtime op de hoogte gesteld van DTC’s (Diagnostic Trouble Codes) en kunt er dus voor zorgen dat uw voertuigen goed onderhouden en veilig de weg op kunnen.

Voorbeelden van Diagnos­tische Foutcodes die uw voertuigen kunnen rapporteren:

 • P0115 Temperatuur circuit koelvloeistof defect
 • P0217 Motor oververhit
 • P0230 Primaire circuit brand­stofpomp defect
 • P0620 Contro­le­circuit generator defect
 • P1181 Brand­stof­toe­voer­systeem defect - ernstig
untranslated

In gemiddeld 6 tot 9 maanden hebt u uw investering terug­ver­diend

Praat met een adviseur en ontdek wat een LINK voor uw wagenpark kan betekenen.

* De LINK 105 werkt in perso­nenauto's en lichte bedrijfsauto's. Neem contact met ons op om te controleren of uw voertuigen geschikt zijn.* LINK 410/510 vereist.