Uw verwachte besparingen*

Uw resultaten kunnen niet worden geladen. Controleer de URL die u per e-mail hebt ontvangen en probeer het opnieuw.
Door een technische fout kunnen niet alle gegevens worden geladen. Neem contact met ons op en voeg een screenshot toe. Bedankt!
De status van de kosten­weergave per voertuig kan niet worden opgeslagen. Neem contact met ons op en stuur een screenshot. Bedankt!

Opties

 

 

Uw info aanpassen

Uw jaarlijkse besparingen

Geschatte jaarlijkse besparingen0.00

Geschatte jaarlijkse kosten0.00


Geschatte jaarlijkse netto­be­spa­ringen0.00

start saving today

Verwachte terug­ver­dien­pe­riode0 maanden

*Aan de hand van uw gegevens, zijn de verstrekte bereke­ningen gebaseerd op bestaande klant­si­tu­aties in samen­werking met DEKRA Akademie GmbH. Resultaten kunnen verschil­lende per bedrijf en de verwachte besparingen zijn afhankelijk van de wijze waarop de oplossing wordt gebruikt. Daarnaast zou er een verhoging van de produc­ti­viteit kunnen worden bereikt. Echter, dit kon niet worden meegenomen in de berekening.

Gedetail­leerde berekening

Brand­stof­be­sparing (tot wel 15% minder brand­stof­kosten)

0.00
Zo goed mogelijk rijden
Minder files

Onder­houds­be­spa­ringen (tot wel 18% minder onder­houds­kosten)

0.00
Minder slijtage
Geauto­ma­ti­seerd onder­houds­beheer

Verze­ke­rings­be­spa­ringen (tot wel 5% minder verze­ke­rings­kosten)

0.00
Minder ongelukken, lagere premies
0.00

Webfleet 

0.00

LINK-voer­tuig­volg­sys­temen 

0.00

PRO-na­vi­ga­tie­sys­temen

0.00

TomTom-uit­brei­dings­ap­paraat voor brand­stof­in­for­matie

0.00

Jaarlijkse hardwa­re-kosten, gebaseerd op een afschrij­vings­termijn van drie jaar.

0.00
0.00

Geschatte besparingen

0.00

Geschatte kosten 

0.00

Totale verwachte besparingen 

0.00

Verwachte terug­ver­dien­pe­riode

0 maanden

Wat u nodig hebt om te beginnen

Fleet management software: Webfleet

Cloud-software Webfleet - geschikt voor elk apparaat

Dashboard, kaarten, rapportage en mogelijke integratie met software van derden.

link510 link105

LINK-voer­tuig­volg­systeem en -brand­stof­module

Geïnstal­leerd in het voertuig.

pro 8375 front menu en

Driver Terminal

Geplaatst op het dashboard. Inclusief feedback voor de bestuurder, navigatie en verkeers­in­for­matie.

uw bereke­ningen delen of opslaan

en advies van onze speci­a­listen


in samen­werking met DEKRA Akademie GmbH