Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcej

Łączność z klientami i kierowcami

Od ponad 20 lat firma Webfleet Solutions tworzy rozwiązania zapew­niające łączność między kierowcami, samochodami a biurem, ułatwiając prowadzenie działal­ności biznesowej.  Obecnie firma Webfleet Solutions wykorzy­stuje zdobyte doświad­czenie oraz nowoczesne technologie, aby ułatwić życie nie tylko kierowcom zwykłych pojazdów, ale także menedżerom flot. Po to, by ich praca była łatwiejsza, a klienci firm dla których pracują, mogli być bardziej zadowoleni.  Łączność z pojazdem jest możliwa dzięki instalacji urządzenia Webfleet Solutions lub wykorzy­staniu istnie­jącego interfejsu zamon­to­wanego przez producenta samochodu.  Dane są gromadzone i bezpiecznie przecho­wywane w naszej platformie usługowej Webfleet Solutions. W zależności od potrzeb użytkownika dostęp do danych można uzyskać za pośred­nictwem intuicyjnych portali, aplikacji lub interfejsów (API). Można je dodatkowo zintegrować z innymi systemami.

Platforma usługowa Webfleet Solutions

Twoja firma

Wybierz punkt początkowy

tuev sued iso 27001 grayscaled:h65tuev sued iso 27001 colored:h75
Certyfikat ISO 27001
20 years webfleet grayscaled:h6520 years webfleet colored:h75
WEBFLEET jest na rynku już 20 lat
rzetelnafirma grayscaled:h65rzetelnafirma colored:h75
Certyfikat Rzetelności
frost and sullivan 2018 grayscaled:h65frost and sullivan 2018 colored:h75
Webfleet Solutions Firmą Roku 2018 w raporcie Frost & Sullivan

Poproś o kontakt telefo­niczny


Dowiedz się, jakie korzyści technologia Connected Car może przynieść Twojej firmie.