Connected car

Optyma­li­zacja wydajności floty, maksy­ma­li­zacja poziomu zadowolenia klientów

Łączność z klientami i kierowcami

Od ponad 20 lat firma Webfleet Solutions tworzy rozwiązania zapew­niające łączność między kierowcami, samochodami a biurem, ułatwiając prowadzenie działal­ności biznesowej. Obecnie firma Webfleet Solutions wykorzy­stuje zdobyte doświad­czenie oraz nowoczesne technologie, aby ułatwić życie nie tylko kierowcom zwykłych pojazdów, ale także menedżerom flot. Po to, by ich praca była łatwiejsza, a klienci firm dla których pracują, mogli być bardziej zadowoleni. Łączność z pojazdem jest możliwa dzięki instalacji urządzenia Webfleet Solutions lub wykorzy­staniu istnie­jącego interfejsu zamon­to­wanego przez producenta samochodu. Dane są gromadzone i bezpiecznie przecho­wywane w naszej platformie usługowej Webfleet Solutions. W zależności od potrzeb użytkownika dostęp do danych można uzyskać za pośred­nictwem intuicyjnych portali, aplikacji lub interfejsów (API). Można je dodatkowo zintegrować z innymi systemami.

Twoja firma

Wybierz punkt początkowy

Nasze nagrody i certyfikaty

Poproś o kontakt telefo­niczny

Dowiedz się, w jaki sposób technologia connected car może przynieść korzyści Twojej firmie