Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Connected car dla wypoży­czalni samochodów

Nowa odsłona mobilności. Nowe usługi.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Technologia connected car ma pomóc firmom z branży wynajmu samochodów w sprostaniu codziennym wyzwaniom operacyjnym. To także podnoszenie poprzeczki w zakresie efektyw­ności operacyjnej.

Najważ­niejsze potencjalne korzyści

Optyma­li­zacja procesów związanych z usuwaniem pojazdów z ewidencji floty

Dostęp do aktualnych danych o samochodach typu connected car pomaga ziden­ty­fi­kować pojazdy nadające się do usunięcia z ewidencji floty.

Prawidłowa konserwacja i serwi­so­wanie pojazdów

Regularna konserwacja w znaczącym stopniu wpływa na wartość posiadanej floty. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pojazdów wypoży­czanych, które są często użytkowane bez dbałości o zasady prawidłowej eksplo­atacji.

Kontrola nad kosztami paliwa

Weryfi­ko­wanie poziomu paliwa na podstawie przebiegu pozwala optyma­li­zować koszty tankowania.

Niższe ceny wykupu

Szczegółowe informacje na temat zużycia pojazdu, przebiegu i kondycji silnika wypoży­czanych pojazdów, które mają zostać odsprzedane dealerowi, pozwalają wynego­cjować lepszą cenę.

Platforma usług dla samochodów z systemem connected car przezna­czona dla wypoży­czalni samochodów

NEXTFLEET zapewnia dostęp do wymaganych danych za pośred­nictwem intuicyjnych interfejsów, ułatwiając codzienną pracę. Elastyczne interfejsy API umożliwiają bezpro­blemową integrację usług dla samochodów z systemem connected car z istnie­jącymi systemami klienta od pakietów do zarządzania zasobami po dedykowane aplikacje.

NEXTFLEET

  • Intuicyjny w obsłudze interfejs, który zwiększa kontrolę nad pojazdami dzięki funkcjom dynamicznego rapor­to­wania pomagającym podnieść jakość obsługi klientów i optyma­li­zu­jącym procesy związane z zarzą­dzaniem zasobami i admini­stracją.
  • Harmonogram przeglądów pojazdów optyma­lizuje procesy związane z planowaniem.
  • Funkcja geofencingu wyświetla alert, gdy pojazd opuszcza wyznaczoną strefę wypoży­czenia.
Dowiedz się więcej o NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Integracja przed­się­biorstwa

Otwarta platforma API firmy Webfleet Solutions sprawia, że Twoi informatycy lub nasi zewnętrzni integra­torzy mogą łatwo zintegrować rozwiązania telema­tyczne z systemami funkcjo­nu­jącymi w Twojej firmie, tworząc aplikacje dedykowane i dostosowane do Twoich potrzeb. Bezpro­blemowe przetwa­rzanie danych w jednym miejscu zwiększa wydajność operacyjną Twojej firmy. Pomagają w tym np. konfi­gu­racje alertów o przeglądzie oraz ustalanie progów usuwania pojazdów z ewidencji floty.

Dowiedz się więcej o integracji przed­się­biorstwa

Poproś o kontakt telefo­niczny

Dowiedz się, w jaki sposób technologia connected car może przynieść korzyści Twojej firmie

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz