Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcejArrow right

TomTom Telematics zmienia nazwę na Webfleet Solutions

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

TomTom Telematics zmienia nazwę na Webfleet Solutions

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Z przyjem­nością zawia­da­miamy, że nazywamy się teraz Webfleet Solutions. Wcześniej firma nazywała się TomTom Telematics.

Co to oznacza w kwestii produktów i usług TomTom Telematics?

Zmiana nazwy nie wpływa na codzienną działalność. Jako Webfleet Solutions będziemy nadal dostarczać nasze wiodące na rynku produkty i usługi, w tym urządzenia WEBFLEET, NEXTFLEET i LINK oraz terminale kierowcy PRO. Choć nie jesteśmy już jednostką biznesową firmy TomTom, to pozostaje ona naszym kluczowym partnerem i nadal będziemy korzystać z jej nagra­dzanych usług dostar­czania TomTom map i informacji o ruchu drogowym.

Dzięki wsparciu firmy Bridgestone EMEA, która została naszym oficjalnym właści­cielem w kwietniu 2019 roku, będziemy wprowadzać innowacje i rozwijać się jeszcze prężniej, zwiększając możliwości biznesowe dla coraz większej liczby firm na całym świecie.

Nasza dotych­czasowa historia

Gdy 20 lat temu urucho­mi­liśmy rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET w naszym pierwszym biurze w Lipsku, Internet stawał się powoli kluczowym elementem pracy i życia na świecie. Byliśmy prekur­sorami w dziedzinie wykorzy­stania technologii chmury i Internetu na rzecz zwiększenia produk­tyw­ności i obniżania kosztów w firmach.

W 2005 roku zostaliśmy przejęci przez firmę TomTom. Stając się częścią firmy, która zrewo­lu­cjo­ni­zowała sektor urządzeń i usług nawiga­cyjnych, zajęliśmy miejsce w światowej czołówce. Działając jako TomTom Telematics, pierwsi wprowa­dzi­liśmy połączoną nawigację i jako pierwsi zaczęliśmy oferować korzystanie z wbudowanej diagnostyki oraz udosko­na­lanie stylu jazdy dzięki rozwiązaniu OptiDrive 360.

Obecnie obsługujemy 50 tys. klientów, których pojazdy jeżdżą po drogach w 60 krajach na całym świecie.

Webfleet Solutions nie tylko będzie kontynuować rozwój w tym kierunku, ale wręcz go przyspieszy. Wsparcie firmy Bridgestone, najwięk­szego na świecie producenta opon, zapewnia nam idealną platformę do prowadzenia działań w tym kierunku.

Łączenie danych w celu uzyskiwania cennych informacji

Firmy wiedzą, że ich pojazdy i kierowcy generują dużo danych, jednak tylko dzięki połączeniu różnych punktów danych można uzyskać naprawdę wartościowe informacje.

Nasze rozwiązania służą dokładnie do tego – pozwalają łączyć punkty danych i zapewniają dostęp do przej­rzy­stych, praktycznych informacji, których klienci potrzebują do bardziej efektywnego zarządzania pojazdami i kierowcami.

Już teraz dodajemy do naszego rozwiązania bardziej zaawan­sowane funkcje zapew­niające klientom jeszcze lepszy wgląd w procesy odbywające się w ich firmie i kontrolę nad nimi, takie jak optyma­li­zacja zamówień, integracja IT, usługi dotyczące fotoradarów, odbieranie informacji z czujników opon i nie tylko.

Wiemy z doświad­czenia, że technologie, które dziś stanowią innowację, w przyszłości będą czymś powszechnym i niezbędnym. Właśnie dlatego wyprzedzamy konkurencję i inwestujemy w rozwój najbardziej zaawan­so­wanych techno­lo­gicznie innowacji w dziedzinie transportu na świecie, czyniąc tę kwestię naszym priorytetem.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj terazArrow right