LINK 105

Dodatkowe urządzenie dostar­czające danych o zużyciu paliwa

Zopty­ma­li­zowany dla

Wymagane LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

 • Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym
 • Rapor­to­wanie emisji CO₂
 • Zgłaszanie diagno­stycznych kodów błędów pojazdu i silnika
 • Obsługa funkcji Active Driver Feedback
 • Szybki montaż poprzez podłączenie do portu OBD-II pojazdu
 • Działa we współpracy z urządzeniem LINK do śledzenia pojazdów

Korzysci

LINK 105 to prosty i skuteczny sposób na pozyski­wanie ważnych danych o pojeździe. Urządzenie LINK 105 zapewnia dane o pojeździe, w tym informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2 oraz kody błędów dotyczące problemów z silnikiem. W ramach usługi Webfleet można otrzymywać przydatne raporty i wykresy pozwalające podejmować konieczne kroki.

Uzyskuj przejrzyste informacje o zużyciu paliwa przez flotę pojazdów.

Daj pracownikom możliwość wypra­co­wania wydaj­niej­szego, bardziej profe­sjo­nalnego stylu jazdy.

Zmniejsz wydatki na paliwo, przeglądy i serwi­so­wanie, monitorując stan pojazdów.

Rób wrażenie na klientach, prezentując ekologiczne podejście.

Urządzenie LINK 105 jest łatwe w montażu. Wystarczy podłączyć je do standar­dowego portu OBD-II pojazdu dostępnego w większości samochodów dostawczych.*

Jak to działa?

LINK 105

LINK 105 to niewielkie, łatwe w montażu urządzenie, z którego można korzystać w samochodach dostawczych po podłączeniu do portu OBD-II. Urządzenie odczytuje z silnika i przesyła do usługi Webfleet* następujące informacje:

 • Zużycie paliwa
 • Emisja CO₂
 • OBR./MIN
 • Kody błędów silnika
link105
link7x0 link105

Urządzenie LINK 105 + LINK do śledzenia pojazdów

 • LINK 105 to dodatkowe urządzenie, które można podłączyć do systemu śledzenia pojazdów LINK 410/510/740. Urządzenie łączy się z systemem śledzenia pojazdów LINK przez Bluetooth.
 • Po podłączeniu urządzenia LINK 105 do systemu śledzenia pojazdów LINK zyskujesz wszelkie informacje niezbędne do zarządzania bardziej ekologiczną, bezpiecz­niejszą i wydaj­niejszą flotą pojazdów.
 • Urządzenie LINK do śledzenia pojazdów rejestruje informacje o miejscu, czasie i sposobie prowadzenia pojazdu.

Wszelkie informacje są przesyłane do użytkownika za pośred­nictwem usługi Webfleet. Usługa Webfleet generuje czytelne wykresy umożli­wiające szybkie podej­mo­wanie niezbędnych kroków. Istnieje także możliwość korzystania z raportów usługi Webfleet, które można dostosować do własnych preferencji. Raporty umożliwiają szczegółową analizę danych i poprawę wydajności.

Raporty i wykresy

Pulpit

Z łatwością sprawdzaj na czytelnym wykresie wszystkie najważ­niejsze wskaźniki wydajności powiązane z paliwem. Poznawaj trendy i porównuj wydajność, aby wiedzieć, kiedy podjąć odpowiednie działania.

wf dashboard
ttb fuel consumption report

Raport dotyczący zużycia paliwa

Monitoruj zużycie paliwa pojazdów należących do floty i z łatwością nadzoruj wystę­po­wanie nietypowych zdarzeń

Raport dotyczący zużycia paliwa:

 • Raport dotyczący zużycia paliwa zawiera szczegółowe dane o dziennym zużyciu paliwa przez pojazdy w wybranym okresie.

Raport OptiDrive

Monitoruj zachowanie na drodze, aby przekonać się w prosty sposób, czy kierowcy poruszają się w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

Raport zawiera:

 • Graficzne zestawienie wydajności kierowcy względem zużycia paliwa, pracy pojazdu na biegu jałowym, ostrej jazdy i przekra­czania prędkości.
 • Czytelny wykres przed­sta­wiający rozwój kierowcy na podstawie zmienia­jących się z czasem wartości OptiDrive.
 • Szczegółowe podsu­mo­wania zawierające informacje dotyczące dystansu, czasu jazdy i zużycia paliwa wraz z informacją o wskaźniku OptiDrive.
 • Zużycie paliwa, zmarnowane paliwo, ostra jazda, przekra­czanie prędkości i praca na biegu jałowym sortowane według dni.
ttb optidrive report
ttb maintenance report

Raport serwisowy pojazdu

Planuj czynności konser­wa­cyjne pojazdu i sprawdzaj ich terminy.

Raport serwisowy oferuje przegląd zapla­no­wanych zadań serwisowych. Zadania mogą być mieć status zaległych, zakoń­czonych lub otwartych. Postęp zadań, daty ich ostatniego wykonania oraz daty kolejnych zapla­no­wanych zadań są prezen­towane w przej­rzystej formie. Dzięki tym informacjom można monitorować okresy serwisowe dla całej floty pojazdów, planować wizyty w warsztacie oraz tworzyć archiwum z historią serwisów.

Powia­do­mienia o koniecz­ności przepro­wa­dzenia czynności konser­wa­cyjnych

Otrzymuj powia­do­mienia o zgłaszanych kodach błędów. Otrzymuj w czasie rzeczy­wistym powia­do­mienia o diagno­stycznych kodach błędów pojazdu, by mieć pewność, że konserwacja pojazdu przebiega prawidłowo, a pojazd jest bezpieczny na drodze.

Przykłady kodów błędów pojazdu, które mogą zostać zgłoszone:

 • P0115 Usterka obiegu płynu chłodzącego silnika
 • P0217 Przekro­czenie prawidłowej temperatury silnika
 • P0230 Usterka układu głównego pompy paliwowej
 • P0620 Usterka układu sterowania generatora
 • P1181 Poważna usterka systemu podawania paliwa
untranslated

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Porozmawiaj z doradcą i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać urządzenie LINK do zarządzania flotą.

* Urządzenie LINK 105 można stosować w samochodach osobowych i dostawczych. Prosimy o kontakt w celu potwier­dzenia zgodności konkretnych modeli pojazdów.* Niezbędne urządzenie LINK 410/510.