COVID-19 Update.  Läs mer

Ansluten bil för bilut­hyr­nings­fö­retag

Ny mobilitet. Nya tjänster.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Tekniken bakom ansluten bil-sy­stemet är tänkt att hjälpa framtids­in­riktade biluthyrare att klara många av de dagliga drifts­ut­ma­ningarna som branschen står inför genom att höja ribban för drift­sef­fek­ti­vitet.

De viktigaste potentiella fördelarna

Optimera avyttring av fordon

Våra uppdaterade data från anslutna bilar gör det enklare för dig att tidigt avgöra vilka fordon som bör väljas ut för avyttring.

Rätt fordons­un­derhåll

Regelbundet underhåll kan ha en stor påverkan på restvärdena, särskilt för hyrfordon som kanske ofta körs på ett lite vårdslöst och ouppmärksamt sätt.

Kontrollera bräns­le­kost­na­derna

Att kunna dubbelkolla bräns­le­ni­våerna i återlämnade hyrfordon mot använd­ningen ger optimerade bräns­le­in­täkter.

Sänk dina återköps­priser

När du vill sälja tillbaka ett hyrfordon till återför­säl­jaren gör korrekt information om användning, körsträcka och motorhälsa det enklare för dig att förhandla fram ett bättre återköpspris.

Tjäns­te­platt­formen för ansluten bil för bilut­hyr­nings­fö­retag

NEXTFLEET ger skräd­darsydd information via ett lättanvänt program­gräns­snitt som förenklar ditt vardags­arbete. Våra flexibla API:er gör att våra ansluten bil-tjänster smidigt kan integreras med dina nuvarande program­va­ru­system i back office, allt ifrån färdiga program­paket för förvaltning av tillgångar till speci­a­lan­passade program.

NEXTFLEET

  • Ett lättanvänt gränssnitt som ger dig ökad kontroll över dina fordon med dynamisk rappor­tering som förbättrar kundser­vicen, förvalt­ningen av tillgångar, under­hålls­han­te­ringen och administ­ra­tionen.
  • Schemalagt fordons­un­derhåll optimerar planeringen.
  • Funktioner för geofencing varnar dig om fordon lämnar det område de hyrts för.
Läs mer om NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Affärsin­teg­ration

TomToms öppna API-plattform gör det enklare för antingen din interna it-av­delning eller någon av våra syste­min­teg­ra­tör­spartner att integrera telema­tikdata med dina vanligaste back office-system, så du får skräd­dar­sydda program som uppfyller dina krav. Alla dina data kombineras smidigt på en plats och gör att du får en mycket mer effektiv drift i allt ifrån proaktiv schemaläggning av under­hållsvar­ningar till att ställa in faktorer som styr avyttringen.

Läs mer om affärsin­teg­ration

Begär uppringning

Upptäck hur en ansluten bil kan ge ditt företag fördelar

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu