Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Villkor

Licensavtal för slutanvändare (LASA)

Avtalet gäller om du använder

  1. NEXTFLEET
  2. något av de dokument som finns tillgängliga online eller elektroniskt från Webfleet Solutions i anslutning till onlinetjänsterna
  3. någon annan TomTom-programvara eller -tjänst som tillhandahålls i anslutning till onlinetjänsterna, antingen genom onlinetjänsterna eller genom något annan medium.
Licensavtalet (LASA) 

Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn gäller om du använder NEXTFLEET.

Sekretesspolicy