Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Motorförsäkringsmarknaden för både privata och kommersiella produktlinjer står inför en förändring. Försäkringsgivare kan nu använda sig av data från en ansluten bil för att få tillgång till nya marknader och möjligheter för försäkring och prissättning.

Med molnbaserade tjänster för ansluten bil från Webfleet Solutions kan du skapa skräddarsydda användarbaserade försäkringsprodukter (UBI). Uppmuntra dina kunder att mer aktivt förbättra sin körstil – det bidrar till färre bilolyckor, försäkringsanspråk och ökar lönsamheten i ditt företag.

De viktigaste potentiella fördelarna

Finslipa din försäkringspolicy

 • Förbättra strategin för körriskutvärdering och övervaka alla aspekter av körstilen.
 • Främja försiktig körning – och minska försäkringsanspråken.
 • Bland högriskprofilerade marknadssegment, såsom unga förare eller förstagångsförare.
 • Hjälper dig att minska bedrägeri och utreda olyckor snabbare.

Ger dig möjlighet till ökad kundlojalitet

 • Meddela försäkringsbolag eller callcenter i realtid med olycksinformation.
 • Erbjud de bästa premierna för varje policy och ge dig själv fortsatta konkurrensfördelar.
 • Bidrar till minskad risk för stöld av fordon.

Ger dig fortsatta konkurrensfördelar

 • Sänk bogseringskostnaderna och optimera vägassistansen med omedelbar anmälan av fordon som behöver bärgning.
 • Starta i liten skala och utöka sedan. Få finansiell flexibilitet med vår modell att betala allt eftersom du växer.
 • Skapar nya intäktsströmmar genom ytterligare tjänster, t.ex. assistans, privata e-samtal (nödläge) och b-samtal (motorstopp).

Utnyttja kraften i datadrivna försäkringar

Våra tjänster för ansluten bil kan smidigt integrera viktiga kunddata – från antingen privata eller kommersiella försäkringstagare – med dina programsystem i back office med vår öppna API-plattform.

Affärsintegration

Affärsintegration

 • Integrera smidigt telematikdata med dina vanliga back office-system och få tillgång till alla kunddata på en plats.
 • Ett stort utbud av systemintegratörer och programvaruleverantörer som fungerar med våra API:er kan utveckla skräddarsydda program åt dig.
 • Samla alla förardata på en plats och få information om deras körstil.
Läs mer om affärsintegration 

Appstöd hjälper dig att köra säkrare

Appstöd hjälper dig att köra säkrare

Ge dina kunder feedback om körningen och fordonsdata. Skapa en egen app via våra enkla SDK:er och API:er och tillhandahåll:

 • Förarresultat
 • Fordonsanvändning
 • Olycksavisering/nödsamtal (e-call)
 • Haverisamtal (b-call)

Läs mer om våra förarappar 

Resurser för utvecklare 

Partnerlösningar

AppDrive drivs av Webfleet Solutions

Våra försäkringssamarbeten

Zurich Fleet IntelligenceAutoistSpareBankWoop

Begär uppringning


Upptäck hur en ansluten bil kan ge ditt företag fördelar.