COVID-19 Update.  Läs mer

Ansluten bil för försäk­rings­bolag

Försiktig körning. Skräd­dar­sydda premier.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Motor­för­säk­rings­mark­naden för både privata och kommer­siella produkt­linjer står inför en förändring. Försäk­rings­givare kan nu använda sig av data från en ansluten bil för att få tillgång till nya marknader och möjligheter för försäkring och prissättning.

Med molnba­serade tjänster för ansluten bil från Webfleet Solutions kan du skapa skräd­dar­sydda använd­ar­ba­serade försäk­rings­pro­dukter (UBI). Uppmuntra dina kunder att mer aktivt förbättra sin körstil – det bidrar till färre bilolyckor, försäk­rings­an­språk och ökar lönsamheten i ditt företag.

+

De viktigaste potentiella fördelarna

Finslipa din försäk­rings­policy

 • Förbättra strategin för körris­kut­vär­dering och övervaka alla aspekter av körstilen.
 • Främja försiktig körning – och minska försäk­rings­an­språken.
 • Bland högrisk­pro­fi­lerade marknads­segment, såsom unga förare eller första­gångs­förare.
 • Hjälper dig att minska bedrägeri och utreda olyckor snabbare.

Ger dig möjlighet till ökad kundlo­ja­litet

 • Meddela försäk­rings­bolag eller callcenter i realtid med olycks­in­for­mation.
 • Erbjud de bästa premierna för varje policy och ge dig själv fortsatta konkur­rens­för­delar.
 • Bidrar till minskad risk för stöld av fordon.

Ger dig fortsatta konkur­rens­för­delar

 • Sänk bogse­rings­kost­na­derna och optimera vägas­si­stansen med omedelbar anmälan av fordon som behöver bärgning.
 • Starta i liten skala och utöka sedan. Få finansiell flexi­bi­litet med vår modell att betala allt eftersom du växer.
 • Skapar nya intäkts­strömmar genom ytterligare tjänster, t.ex. assistans, privata e-samtal (nödläge) och b-samtal (motorstopp).

Utnyttja kraften i datadrivna försäk­ringar

Våra tjänster för ansluten bil kan smidigt integrera viktiga kunddata – från antingen privata eller kommer­siella försäk­rings­tagare – med dina program­system i back office med vår öppna API-plattform.

Affärsin­teg­ration

 • Integrera smidigt telema­tikdata med dina vanliga back office-system och få tillgång till alla kunddata på en plats.
 • Ett stort utbud av syste­min­teg­ra­törer och program­va­ru­le­ve­ran­törer som fungerar med våra API:er kan utveckla skräd­dar­sydda program åt dig.
 • Samla alla förardata på en plats och få information om deras körstil.
Läs mer om affärsin­teg­ration
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Appstöd hjälper dig att köra säkrare

Ge dina kunder feedback om körningen och fordonsdata. Skapa en egen app via våra enkla SDK:er och API:er och tillhan­dahåll:

 • Förar­re­sultat
 • Fordon­san­vändning
 • Olycksa­vi­sering/nödsamtal (e-call)
 • Haveri­samtal (b-call)
Läs mer om våra förarappar

Partner­lös­ningar

AppDrive drivs av Webfleet Solutions

Våra bransch­partner

Begär uppringning

Upptäck hur en ansluten bil kan ge ditt företag fördelar.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu