Säkerhet i vagnparken

Bidra till en kultur av trafik­sä­kerhet i din vagnpark

Hjälp till att förbättra säkerheten för dina förare, fordon och alla ute på vägarna. Se till att förarna alltid tar de säkraste rutterna med profes­sionell navigering. Spåra jämfö­rel­se­värden för säkerheten, som körstil och fordons­un­derhåll. Förhindra olyckor och undvik felaktiga skade­stånds­an­språk med fordonska­meror. Läs allt du behöver veta om hantering av säkerhet i vagnparken här.

Förbättra säkerheten i vagnparken med Webfleet

Analysera förar­pre­sta­tioner

Med data om körstil

Förbättra trafik­sä­ker­heten

För alla ute på vägarna

Skydda din vagnpark

Mot felaktiga försäk­rings­an­språk

Spåra vagnparkens tillgångar

För fordonens och lastens säkerhet

Ha koll på fordons­un­derhåll

För att förhindra oplanerad stille­ståndstid

Följ reglerna för förartimmar

Och minimera överträ­delser

Viktiga funktioner för säkerhet i vagnparken

Insyn i realtid

Upprätthåll en säker vagnpark med Webfleet Video, som kombinerar video från fordonska­meran med kördata så att du får inblick i incidenter. Vår fordonskamera använder AI-teknik för att identifiera säker­hets­risker bakom ratten och meddelar förarna i realtid om att korrigera beteendet. Ta fram bevis mot felaktiga anspråk med video på begäran.

Läs mer om Webfleet Video⁠
desktop dashcam data display cam 50
pro 7350 optidrive

Insikter om förar­pre­sta­tioner

Förarna kan få hjälp av OptiDrive 360, som ger återkoppling om körning före, under och efter en resa. OptiDrive 360 hjälper även vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att övervaka riskfyllda vanor som fortkörning och hård inbromsning, och bedöma om förarna kan behöva mer utbildning eller coachning.

Läs mer om OptiDrive 360⁠

Lastbils­spe­cifik navigering

Hjälp förarna att undvika trånga gator och låga broar med profes­sionell navigering. Med TomTom GO Fleet är det enkelt att planera rutter efter fordonets höjd, vikt och last. Förare som behöver ta rast kan använda våra PRO-förar­ter­mi­naler och Work App för att hitta lämpliga rastplatser.

Läs mer om att hålla din vagnpark säker med PRO-förar­ter­mi­naler och Work App.

wf mobile messages trip data pro 8475 truck front
truck driver tunnel uk

Hantering av förarnas välbe­fin­nande

Förarnas välbe­fin­nande är grund­läg­gande för en vagnparks säkerhet. Håll koll på återstående körtider och vilope­rioder. Webfleet registrerar körtider automatiskt så att efter­lev­naden blir enkel. Dessutom får du notiser så att du kan undvika potentiella överträ­delser.

Läs mer om återstående körtider och färdskri­var­lös­ningar.

Säkerhet för släp i vagnparken

Skydda vagnparkens tillgångar mot stöld och skade­gö­relse. Du vet alltid var dina lastbilar och släp befinner sig genom att spåra dem i ett enda gränssnitt. Notiser om geostaket varnar dig om ett fordon lämnar ett förbestämt område eller om obehörig rörelse registreras. Du kan även spåra status för släpets dörr för att skydda lasten.

Läs mer om spårning av släp i Webfleet⁠
desktop map trailer standstill
vehicle check bundle

Automa­ti­serat underhåll

Trafiksäkra fordon är utan tvekan säkrare fordon. Schemalägg fordons­un­der­hållet automatiskt med Webfleet. I kombination med våra enheter för fordons­spårning ger Webfleet säker­hets­re­la­terade varningar, från motor­problem till olyckor. Spara tid på under­hållsåt­gärder med appen Vehicle Check.

Läs mer om fordons­un­derhåll⁠

Aktiv däckö­ver­vakning

Säker bromsning och styrning hänger delvis på att däcken är i bra skick. Se till att ha rätt tryck och temperatur i däcken med Webfleet övervak­nings­system för däcktryck (TPMS). Med TPMS kan du identifiera behov av däckun­derhåll innan de blir till ett säker­hets­problem – eller orsakar oplanerad och kostsam stille­ståndstid.

Läs mer om Webfleet TPMS⁠
truck front tyre

Allt du behöver veta om säkerhet i vagnparken

Vad är säkerhet i vagnparken?

0

Säkerhet i vagnparken handlar om att förbättra trafik­sä­ker­heten, stötta förarnas välbe­fin­nande och skydda tillgångarna. Vagnparker som tar säkerheten på allvar tar fram en säker­hets­strategi som de sedan utvärderar. En omfattande strategi innefattar vanligen åtgärder kring förar­ut­bildning, fordons­un­derhåll, uppdrags-/ruttpla­nering och tillgångs­sä­kerhet.

Varför är säkerhet i vagnparken viktigt?

0

Tunga lastbilar kör på samma vägar som vanliga bilar. Därför har vagnparker en viktig roll för trafik­sä­ker­heten. Genom att imple­mentera säker­hets­program kan vagnparker bidra till att förhindra olyckor. En vagnpark med bevisat bra säkerhet får lägre försäk­rings­kost­nader. Tillgångs­sä­kerhet skyddar vagnparker mot laststöld, vilket gör att de kan bibehålla kundernas förtroende.

Hur kan Webfleet förbättra säkerheten i vagnparken?

0

Webfleet kan hjälpa vagnparker att förbättra säkerheten på flera sätt. Ett sätt är vårt vagnparks­han­te­rings­system som förenklar fordons­un­derhåll och efterlevnad av regelverk för förartimmar. Med insikter i förar­pre­sta­tioner kan vagnpark­sad­min­sitra­törer även bedöma om vissa förare kan behöva råd eller utbildning om säkerhet.

Vilka lösningar har Webfleet för att övervaka säkerheten i vagnparken?

0

Webfleets lösningar för övervakning kan förbättra säkerheten. Många vagnparker använder våra enheter för profes­sionell navigering för att se till att förarna kör på de säkraste vägarna. Vår app Vehicle Check effek­ti­vi­serar de dagliga fordonsin­spek­tio­nerna för både vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och förare. Däckre­la­terade risker förhindras med Webfleets övervak­nings­system för däcktryck.

Vilka verksam­heter kan dra nytta av säkerhet för vagnparken?

0

Alla verksam­heter som har en fordons­flotta har nytta av en lösning för säkerhet i vagnparken. Några exempel är transport- och logistik­fö­retag, vagnparker med last mile-le­verans och tjäns­te­le­ve­ran­törer inom bygg- och VVS-bran­schen.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.