Brit-Pol Ltd.

Företag

Ett dynamiskt, växande transportföretag baserat i Polen och Storbritannien Brit-Pol finns i North Killingholme i Storbritannien och Kostrzyn nad Odrą i Polen och har verkat inom inrikes och internationell transport i mer än 10 år. Genom en expansion av vagnparken nyligen gick Brit-Pol från ett familjeföretag till ett stort europeiskt företag. Med 150 dragbilar och 750 släp fortsätter företaget att växa och transportera gods till nya marknader i Storbritannien och EU.

Utmaning

Mål: Eliminera driftstörningar orsakade av däckhaverier för att kunna leverera i tid och bibehålla kundservice av hög kvalitet Som de flesta andra transportföretag vill Brit-Pol effektivisera vagnparken genom att tillhandahålla utmärkt kundservice och minska kostnaderna. När företaget växer och når nya marknader och får fler ordrar står de inför en viktig utmaning: att bibehålla hög servicenivå och samtidigt minimera kostnaderna.

Att leverera i tid är särskilt viktigt för Brit-Pol. Ineffektiva metoder för att övervaka däckens skick och bibehålla rätt däcktryck ledde till haverier som hade kunnat undvikas, vilket orsakade leveransförseningar. Det medförde ökade kostnader när företaget betalade skadestånd och fick påföljder för kontraktsbrott.

Lösning

Tack vare Webfleet TPMS har vi minskat bränsleförbrukningen med omkring 1,5 liter per 100 kilometer, i snitt 50 € per fordon och månad, och vi har inga ytterligare kostnader för förseningar. - Adam Żegocki,VD för Brit-Pol För att åtgärda de kostsamma ineffektiva rutinerna valde Brit-Pol att utöka sitt telematiksystem med Webfleet övervakningssystem för däcktryck (TPMS). Den här tilläggsfunktionen kontrollerar kontinuerligt däckens tryck och temperatur, och skickar information och varningar till vagnparksadministratörer och förare i realtid. Med TPMS kan däckens skick enkelt övervakas när fordonen är ute på vägarna. Nu kan vagnparksadministratören upptäcka och åtgärda problem innan de leder till allvarliga haverier eller avbrott i verksamheten.

Kostnaden för förseningar var en stor bidragande faktor till Brit-Pols beslut att använda TPMS, men även stilleståndstiden, som kan uppgå till 400 € per reparation. ”Innan vi implementerade systemet hade vi i snitt tre stillestånd per tio lastbilar varje månad”, säger Adam Żegocki, VD för Brit- Pol. ”Samtidigt genererades ytterligare kostnader på 1 500 € per lastbil för böter och skadestånd. Efter att vi installerade TPMS har vi eliminerat de här kostnaderna helt.”

Påverkan

Bättre däckkontroll har även hjälpt företaget att minska bränslekostnaderna. ”Genom att hålla däcken i optimalt skick med Webfleet TPMS minskade bränsleförbrukningen med omkring 1,5 liter per 100 kilometer, vilket motsvarar 50 € per fordon och månad”, säger Adam Żegocki.

Bättre bränsleekonomi betyder mindre utsläpp av CO2. Brit-Pol strävar efter att ha en miljömässigt ansvarsfull verksamhet, så att begränsa koldioxidutsläppen är fortfarande prioriterat. Men rätt underhållna däck bidrar även till minskat däckslitage genom att deras livslängd utökas.

Att skaffa sig en konkurrensfördel i transportbranschen är alltid viktigt. Enligt Adam Żegocki har Webfleet TPMS en avgörande roll för Brit-Pols framgång. ”Våra tjänster har blivit betydligt mer tillförlitliga”, säger han. ”Både våra förare och kunder känner sig tryggare och har mer kontroll när det gäller punktlig leverans.”


Läs alla fallbe­skriv­ningar Läs om hur andra kunder drar nytta av Webfleet:


Visa kunders framgångs­hi­storier