Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Prova vagnparkshantering kostnadsfritt


WEBFLEET är Europas bästa vagnparkshanteringslösning

 • Realtidsspårning av dina fordon
 • Minska kostnader för bränsle, underhåll och arbete
 • Spara administrationstid med enkel och tillförlitlig registrering av körsträcka
 • Optimera rutter och minska körtider
 • Få insikter om vagnparksprestanda som leder till åtgärder
bundle wf link201

Ta reda på fördelar och funktioner

Spårning av fordon i realtid

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.


Synlig sökning

Synlig sökning

Fordonssökningen kommer ihåg varje rörelse som varje fordon i din vagnpark har gjort upp till 90 dagar. Följ rutten som körts på TomTom-kartan, kontrollera start- och slutplatser och ta reda på var det går att göra besparingar.


Direktvarningar

Direktvarningar

Få direktvarningar när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon. Varningar skickas med automatiska e-postmeddelanden eller direkt till vår onlinesystem för vagnparkshantering, WEBFLEET.


Reserapport (daglig översikt)

Reserapporter

Generera tillförlitliga och lättförståeliga rapporter om resedata, t.ex. start- och sluttider, körtimmar, stilleståndstimmar, avstånd som körts och mycket mer. Välj om du vill lagra informationen i form av en PDF-fil som du sedan kan använda för att förbättra driften och optimera verksamheten.


Tillförlitlig registrering av körsträcka med WEBFLEET Logbook

Tillförlitlig registrering av körsträcka med WEBFLEET Logbook

Minska administrationstiden till ett minimum med automatisk registrering av privata körsträckor och företagsrelaterade körsträckor.

 • Spara administrationstid med enkel registrering av körsträcka
 • Kontrollera kostnaderna och följ skattedirektiven
 • Du vet att alla kilometer redovisas

Så här kan WEBFLEET gagna ditt företag

Spåra fordon

 • Få exakta, kartlagda positioner för både parkerade fordon och fordon i rörelse.
 • Identifiera var du kan göra besparingar genom att spåra tidigare resor.
 • Minska administrationstid med automatisk registrering av körsträcka.
 • Få varningsmeddelanden när fordon kör in i eller lämnar ett specifikt område

Rapportering

 • Djupa insikter i vagnparkens prestanda.
 • Fatta smartare beslut.
 • Optimera din vagnpark i realtid via direktåtkomst till dina nyckeltal.
 • Konfigurera indikatorer för service, produktivitet och bränsle efter dina behov.
 • Upptäck trender, bedöm dina prestationer och identifiera områden för förbättringar.

Därför är Webfleet Solutions det bästa alternativet

Fler än50.000kunder

Över20 års erfarenhet

Förare i60länder

Våra kunder berättar

case cts nordic

Länstrafikens bussbolag har många biljettautomater över en stor yta i hela länet och underhållsbehovet av dessa kan komma plötsligt och behöver ofta åtgärdas på kort tid. Att lägga ut körscheman har varit en väsentlig del av CTS Nordics administrativa börda och har tagit mycket tid och resurser.

CTS Nordic

Utmärkelser och certifikat

tuev sued iso 27001 grayscaled:h100tuev sued iso 27001 colored:h120
digicert grayscaled:h100digicert colored:h120
15 years webfleet grayscaled:h10015 years webfleet colored:h120

Bevisa hur mycket du kan vinna på att använda WEBFLEET

Begär en KOSTNADSFRI provperiod


Dina personuppgifter är säkra hos oss. Läs vår Sekretesspolicy för mer information.

Villkor