LINK 105

Tilläggs­enhet för bräns­le­in­for­mation

Optimerad för

Kräver LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

 • Bräns­leö­ver­vakning i realtid
 • Rappor­tering av koldi­ox­id­ut­släpp
 • Rapporterar felkoder för fordons- och motor­di­a­gnostik
 • Stöd av Active Driver Feedback
 • Snabb instal­lation till fordonets OBD-II-port
 • Fungerar i kombination med en LINK-for­dons­spår­nings­enhet

Fördelar

LINK 105 är ett lätt och effektivt sätt att inhämta viktiga fordonsdata. LINK 105 rapporterar viktig fordonsin­for­mation som bräns­le­för­brukning, CO2-utsläpp och motor­fel­koder. Webfleet förser dig med användbara rapporter och statistik­pa­neler till stöd för besluts­fat­tande.

Få en tydlig överblick över hur din maskinpark hanterar bräns­le­för­brukning

Hjälp din personal att utveckla en effektivare, mer profes­sionell körstil

Pressa ned bränsle- och under­hålls­kost­na­derna genom att övervaka dina fordons skick

Imponera på dina kunder genom att visa din miljö­vänliga hållning

LINK 105 är lätt att installera. Du kan helt enkelt plugga in den i den vanliga OBD-I­I-porten i de flesta yrkesfordon.*

Hur fungerar den?

LINK 105

LINK 105-enheten är en liten enhet som är lätt att installera i ett lätt yrkesfordon via den vanliga OBD-I­I-porten. Den läser information från fordonets motor och rapporterar följande information till Webfleet*:

 • Bräns­le­för­brukning
 • Kodiox­id­ut­släpp
 • Varvtal
 • Motor­fel­koder
link105
link7x0 link105

LINK 105 + LINK-for­dons­spår­nings­enhet

 • LINK 105 är en tilläggs­enhet till våra fordons­spår­nings­en­heter LINK 410/510/740. Den ansluter till LINK-for­dons­spår­nings­en­heten via Bluetooth.
 • Tillsammans förser LINK och LINK 105 dig med all den kunskap du behöver för att driva en grönare, säkrare och effektivare maskinpark.
 • LINK-for­dons­spår­nings­en­heten loggar när, var och hur ett fordon körs.

All information presenteras för dig via Webfleet. Webfleet presenterar statistik­pa­neler så att du med ett ögonkast kan avgöra när du ska agera. Eller använda Webfleets anpass­ningsbara rapporter för att analysera i större detalj och leta efter effek­ti­vi­se­ringar.

Rapporter och statistik­pa­neler

Instru­ment­panel

Se alla bräns­le­re­la­terade nyckeltal med ett ögonkast på en lättläst statistik­panel. Upptäck trender och jämför resultat för att ta reda på om du behöver agera.

wf dashboard
ttb fuel consumption report

Bräns­le­för­bruk­nings­rapport

Kartlägg bräns­le­för­bruk­ningen för fordon i maskin­parken och upptäck enkelt ovanliga händelser

Om bräns­le­för­bruk­nings­rap­porten:

 • Bräns­le­för­bruk­nings­rap­porten ger en detaljerad översikt över hur mycket bränsle fordonen förbrukat per dag under den valda perioden.

OptiDri­ve-rapport

Övervaka körstilar för att tydligt se hur dina förare uppfyller kraven på säker och miljövänlig körning.

Den här rapporten innehåller:

 • Förar­pre­sta­tioner vad gäller bräns­le­för­brukning, tomgångs­körning, hård körstil och fortkörning i en grafisk översikt.
 • En tydlig graf som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDri­ve-va­ri­abler över tid.
 • Omfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bräns­le­för­brukning tillsammans med OptiDri­ve-in­di­ka­to­rin­for­mation.
 • Sorteras dagligen: bräns­le­för­brukning, bräns­le­slöseri, hård körning, fortkörning och tomgångs­körning
ttb optidrive report
ttb maintenance report

Fordons­un­der­hålls­rapport

Planera och kontrollera när dina fordon kräver ytterligare under­hålls­arbete.

Under­hålls­rap­porten visar en översikt över schemalagda under­hålls­upp­gifter. Uppgifter kan vara försenade, stängda eller öppna. Uppgif­ternas förlopp, datumet de senast utfördes, och deras nästa schemalagda datum tillhan­da­hålls i en tydlig översikt. Med den här infor­ma­tionen kan du övervaka under­håll­sin­ter­val­lerna för fordonen i maskin­parken, planera verkstads­besök och skapa ett arkiv för under­hålls­hi­storik.

Medelanden om fordons­un­derhåll

Bli varnad när dina fordon rapporterar felkoder. Få meddelanden i realtid om fordons diagnos­tiska felkoder (DTC) för att säkerställa att dina fordon är väl underhållna och säkra på vägarna.

Exempel på felkoder som dina fordon kan rapportera är:

 • P0115 Fel i motorkylvätskans tempe­ra­turkrets
 • P0217 Motorn överhettad
 • P0230 Fel i bräns­le­pumpens primärkrets
 • P0620 Fel i generatorns styrkrets
 • P1181 Fel i bräns­le­led­nings­sy­stemet, hög
untranslated

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.

* LINK 105 fungerar i passagerar­bilar och i lätta yrkesfordon. Kontakta oss för att vara säker på att dina fordon är kompatibla.* Kräver en LINK 410/510.