Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

LINK 105

Tilläggsenhet för bränsleinformation

Liten enhet – stor inverkan

  • Bränsleövervakning i realtid
  • Rapportering av koldioxidutsläpp
  • Rapporterar felkoder för fordons- och motordiagnostik
  • Stöd av Active Driver Feedback
  • Snabb installation till fordonets OBD-II-port
  • Fungerar i kombination med en LINK-fordonsspårningsenhet

Begär uppringning 


LINK 105 är ett lätt och effektivt sätt att inhämta viktiga fordonsdata. LINK 105 rapporterar viktig fordonsinformation som bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och motorfelkoder. WEBFLEET förser dig med användbara rapporter och statistikpaneler till stöd för beslutsfattande.

LINK 105 är lätt att installera. Du kan helt enkelt plugga in den i den vanliga OBD-II-porten i de flesta yrkesfordon.*

* LINK 105 fungerar i passagerarbilar och i lätta yrkesfordon. Kontakta oss för att vara säker på att dina fordon är kompatibla.


Ta reda på hur det fungerar 

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.