Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.
LINK 410

LINK 410

Alltid ansluten till fordonen som är ute på vägarna.

 • Fast installation i fordonet för tillförlitlig spårning
 • Övervakar körbeteendet
 • Passar i alla fordon
 • Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga
 • Fungerar ihop med WEBFLEET

Köp Begär uppringning 


LINK 410 – den tillförlitliga anslutningen till WEBFLEET


Mer än bara fordonsspårning

Mer än bara fordonsspårning

 • Realtidsinformation och historisk information om fordonsposition och rörelse.
 • Djupgående kunskap om körbeteende, till exempel hastighet, styrning, bromsning och acceleration.
 • WEBFLEET-reserapporter, körjournalsrapporter och rapporter om körbeteende.

Förstahandsval för lätta kommersiella fordon

Förstahandsval för lätta kommersiella fordon

 • Går snabbt att installera i alla yrkesfordon.
 • Driftsätts snabbt i vagnparken.
 • Certifierade installations- och supportpartner i hela landet.

Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga

Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga

 • Ansluts till en PRO-förarterminal för komplett vagnparkshantering.
 • Gör det möjligt att ansluta maskinvara från tredje part via Bluetooth för att registrera ytterligare data från och kring fordonet med LINK.connect, till exempel temperatursensorer, däcktryck, streckkodsskanning och RFID.
 • Utökad ekofunktion genom att lägga till LINK 105.

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.