Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.
LINK 510

LINK 510

Fordonsspårningsenhet med möjligheter för avancerad fordonsintegration.

 • Fast installation för tillförlitlig spårning av alla lastbilar eller bussar
 • Övervakar körbeteendet
 • Möjligheter för avancerad fordonsintegration (anslutning till digital färdskrivare, FMS-gränssnitt)
 • Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga
 • Fungerar ihop med WEBFLEET

Köp Begär uppringning 


LINK 510 – Vår mest avancerade fordonsspårningsenhet


Tillförlitlig fordonsspårning med tillgång till ytterligare fordonsdata

Tillförlitlig fordonsspårning med tillgång till ytterligare fordonsdata

 • Realtids- och historikinformation om när, var och hur fordonen används.
 • WEBFLEET-reserapporter, körjournalsrapporter och rapporter om körbeteende.

Förstahandsval för lastbilar

Förstahandsval för lastbilar

 • Anslutning till den digitala färdskrivaren för fjärrnedladdningar av digitala färdskrivardata.
 • FMS-gränssnitt för övervakning av bränsleförbrukning och bränslenivå.
 • Registrera ytterligare data från och kring fordonet med LINK.connect
  • Gör det möjligt att ansluta maskinvara från tredje part via Bluetooth för t.ex. temperatursensorer, däcktryck, streckkodsskanning och RFID.
 • Vi har certifierade partner i hela landet som säkerställer korrekt installation och support.
 • Anslut externa GPS och GSM-antenner.

Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga

Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga

 • Ansluts till en PRO-förarterminal för komplett vagnparkshantering.
 • Utökad ekofunktion genom att lägga till LINK 105.

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.