Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

PRO 2020

Coacha, följ och behåll kontrollen. Anslut förarna till kontoret på ett effektivare sätt för närmare samarbete.

  • Nå ut till hela vagnparken med vår kompakta men kraftfulla Driver Terminal
  • RFID föraridentifiering (med vibration)
  • Logga arbetstid för alla medarbetare: stämpla in/ut och logga pauser i fordonet
  • Logga resor som företag, privat eller pendling
  • Kontinuerlig körstilsfeedback med OptiDrive 360
  • Tillval: LINK 105 för data, rapport och feedback om bränsleförbrukning
  • Används tillsammans med WEBFLEET via LINK 510

Köp  Begär uppringning 

Ladda ner datablad 


Terminalen för identifiering, loggning och förarcoachning

PRO 2020 är en kompakt Driver Terminal med en 2,5-tums touchscreen. Den hjälper vagnparksägare som använder WEBFLEET att bättre integrera förarna i sina företagsstyrnings- och hanteringsprocesser. Utrusta hela vagnparken med de här grundläggande funktionerna och bidra till att uppnå bredare efterlevnad och kontroll.

Förar-ID

Var alltid medveten om vem som kör fordonet och associera körstil, registrerad resa och arbetstid med uppvisat RFID-kort.*

Logg

Registrera resor – som företagets, privat eller pendling.

Arbetstider

Logga och kontrollera arbetstider för RFID-kort som registreras på enheten – Start, Paus och Slut.

Optidrive 360**

Ge dina förare de verktyg de behöver för att kontinuerligt utveckla sin körförmåga genom feedback och coachning.

Körläge och feedback

Visar en sammanfattning av reserelaterad information för omedelbar återkoppling till föraren och större engagemang.

WEBFLEET online vagnparkshantering och LINK 510 aktiverar även:

PRO 2020

Spårning

Du vet alltid var dina fordon befinner sig.

WEBFLEET.connect

Berika befintliga kontorssystem med realtidsdata från dina fordon ute på vägarna.


* HF RFID 13,56 MHz (enligt ISO 14443A)
(stöder protokoll som uppfyller ISO 14443A, t.ex. MIFARE Ultralight, MIFARE Classic, MIFARE SmartMX, MIFARE DESFire, MIFARE Plus etc.)

** Feedback till föraren om körhändelser (bromsning/styrning), tomgångskörning, och med LINK 105 växling och bränsleförbrukning.

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda Driver Terminals.