Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Jármű­park­ke­zelési bemutató előjegyzése

A WEBFLEET Európa első számú jármű­park­ke­zelési megoldása

 • Kövesse járművei helyzetét valós időben
 • Csökkentse az üzemanyag-, a karban­tartási és a munka­erő-költ­sé­geket
 • Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az egyszerű és megbízható futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jóvoltából
 • Optima­li­zálja az útvonalakat és a vezetési időket
 • Nyerjen azonnali betekintést járműparkja telje­sít­mé­nyébe
Webfleet Solutions

Kérjen bemutatót és INGYENES tanácsadást

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Jármű­park­ke­zelési bemutató előjegyzése

A WEBFLEET Európa első számú jármű­park­ke­zelési megoldása

 • Kövesse járművei helyzetét valós időben
 • Csökkentse az üzemanyag-, a karban­tartási és a munka­erő-költ­sé­geket
 • Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az egyszerű és megbízható futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás jóvoltából
 • Optima­li­zálja az útvonalakat és a vezetési időket
 • Nyerjen azonnali betekintést járműparkja telje­sít­mé­nyébe
Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET: A teljes jármű­park­ke­zelési megoldás

A WEBFLEET egy olyan úgynevezett „Saas”, azaz szolgál­ta­tásként biztosított szoftveres jármű­park­ke­zelési megoldás, mely segíthet csökkenteni a költségeket, növelni a nyereséget és megala­po­zottabb döntéseket hozni jármű­park­jával kapcso­latban.

Jármű­kö­vetés

 • Kövesse járművei helyzetét valós időben
 • Takarítsa meg az adminiszt­rációs időt az automatikus kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás jóvoltából

Zöld és biztonságos vezetés

 • Javítson a jármű­ve­zetők vezetési stílusán, és csökkentse az üzemanyag-költ­sé­geket
 • Tervezze meg a karban­tar­tá­sokat valós idejű diagnosz­tikai értesítések alapján

Jármű­park-op­ti­ma­li­zálás

 • Mély és részletes betekintés a járműpark telje­sít­mé­nyébe
 • Hozzon okosabb döntéseket

Munka­fo­lya­mat-ke­zelés

 • Küldje el az új feladat és rendelés részleteit a PRO jármű­ve­zetői termi­ná­lokra
 • Bízza meg a feladattal a legkorábbi becsült érkezési időpontot lehetővé tevő jármű­ve­zetőt

Üzleti integráció

 • Építse be a jármű­park­ke­zelési megoldást meglévő üzleti alkal­ma­zá­saiba
 • Az iparág integrált megol­dá­sainak legnagyobb választéka az App Centerben
Webfleet Solutions

Hogyan működik?

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Kezdje el vállal­kozása optima­li­zá­lását a WEBFLEET segít­sé­gével

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Kérjen bemutatót és INGYENES tanácsadást

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

You are using an outdated browser

Please upgrade to a modern web browser to use this site.

Update now