Jogi információk

Felhasz­nálási feltételek

Webfleet általános felhasz­nálási feltételek

Ezek az általános felhasz­nálási feltételek a Webfleet szolgál­tatás és termékek kölcsön­zésére és értéke­sí­tésére vonatkoznak a Webfleet szolgál­tatási felté­te­leivel és/vagy termék­vá­sárlási vagy kölcsönzési felté­te­leivel együtt.

Általános feltételek

Webfleet szolgál­tatási feltételek

Ezek a feltételek az általunk nyújtott Webfleet szolgál­ta­tásra vonatkoznak a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­lekkel együtt.

Webfleet szolgál­tatási feltételek

Termék­vá­sárlási feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet vállalattól vásárolta.

Termék­vá­sárlási feltételek

Termék­bérlési feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet vállalattól bérli.

Termék­bérlési feltételek

Adatke­zelési kiegészítés – a GDPR 28. cikkelye szerint

Adatfel­dol­gozási függelék