Jogi információk

Felhasz­nálási feltételek

Webfleet általános felhasz­nálási feltételek

Ezek az általános felhasz­nálási feltételek a Webfleet szolgál­tatás és termékek kölcsön­zésére és értéke­sí­tésére vonatkoznak a Webfleet szolgál­tatási felté­te­leivel és/vagy termék­vá­sárlási vagy kölcsönzési felté­te­leivel együtt.

Általános feltételek

Webfleet szolgál­tatási feltételek

Ezek a feltételek az általunk nyújtott Webfleet szolgál­ta­tásra vonatkoznak a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­lekkel együtt.

Webfleet szolgál­tatási feltételek

Termék­vá­sárlási feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet vállalattól vásárolta.

Termék­vá­sárlási feltételek

Termék­bérlési feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet vállalattól bérli.

Termék­bérlési feltételek

Adatke­zelési kiegészítés – a GDPR 28. cikkelye szerint

Adatfel­dol­gozási függelék

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.