Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Professzi­o­nális navigáció

Maradjon a megfelelő útvonalakon és kerülje el a dugókat

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Minden forgalmi dugóban töltött másod­perccel csökken a terme­lé­kenysége. A professzi­o­nális navigáció az élő forgalmi adatok és a fejlett algorit­musok összetett hálózatát használja a dugók, a lezárt utak és egyéb ütemtervet lassító akadályok elkerü­lésére.

Funkciók

Pontos közlekedési információ

A rendszer több százmillió össze­kap­csolt eszközről gyűjtött adatpontok milli­árdjait kombinálja az élő forgalmi nézetekkel a forgalom pontos előre­jel­zé­séhez. A jármű­ve­ze­tőket figyel­mez­tet­hetjük a közelgő dugókra, hogy elkerülhető legyen a hirtelen fékezés.

untranslated
untranslated

Nincs több késés lezárt utak miatt

Nem a forgalom az egyetlen akadály, amelyet a professzi­o­nális navigáció segít elkerülni. A fülkén belüli PRO jármű­ve­zetői terminál eszköz felismeri a lezárt utakat és megtervezi ezek elkerülését.

Gyors útvonalak

Navigációs techno­ló­giánk fel van szerelve a valós vezetési idők adatbá­zi­sával. Ez segít kiszámítani az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat, bárhová is szeretne menni, és bármikor is kell odaérnie. A forgalom mellett a jelző­lám­pákat, a körfor­gal­makat és más olyan tényezőket is figyelembe vesz, amelyek késlel­tet­hetik az érkezést.

untranslated
untranslated

Több idő az ügyfelekkel

A legha­té­ko­nyabb útvonalakat választva a munkaerő kevesebb időt tölt az úton, és több időt tölthet az ügyfelekkel. Ügyfele a kiváló becsült érkezési időpon­tokkal is elégedett lesz, míg a gyorsabb utazási idők segítenek csökkenteni az üzemanyag­költ­sé­geket.

Teher­au­tó-spe­ci­fikus navigáció

Vannak jármű­park­jában teherautók? Megoldásunk figyelembe veszi a jármű típusát, méretét, tömegét, rakományát és sebességét az útvonal megter­vezése előtt. Távol tartja a teherautót az alacsony hidaktól, az éles kanyaroktól és az egyéb nem megfelelő helyektől.

Webfleet Solutions
untranslated

Sebes­ségmérő kamerák

A sebes­ségmérő kamerák hasznos segítséget nyújtanak a vezetés és a forgalom szabá­lyo­zá­sában. A fix és mobil sebes­ségmérő kamerák helyei megjelennek a járműben lévő eszközön, hogy a jármű­ve­zetők rendsze­resen ellen­őriz­hessék sebes­sé­güket és fenntartsák a biztonságos vezetési stílust.**

PRO Jármű­ve­zetői terminálok

Bizonyos előfi­ze­té­seknél a PRO Jármű­ve­zetői terminálok valós idejű forgalmi infor­má­ciókat jelenítenek meg. Ez a PRO Jármű­ve­zetői terminálok számos egyéb értékes funkciója mellett szerepel, amelyek magukban foglalják az aktív jármű­ve­zetői vissza­jel­zé­seket, a munka­idő-nyil­ván­tartást és egyebeket.

Tudjon meg többet a PRO Jármű­ve­zetői termi­ná­lokról
Webfleet Solutions

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Előfizetés szükséges.** A sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó szolgál­ta­tások egyes országokban tilosak lehetnek, és csak a helyi jogsza­bályok betar­tá­sával használ­hatók. A sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó szolgál­ta­tások nem állnak rendel­ke­zésre Svájcban és Francia­or­szágban.

You are using an outdated browser

Please upgrade to a modern web browser to use this site.

Update now