LINK járműkövető eszközök

A vezetési stílus és a járművek helyének valós idejű nyomon követése.

A LINK járműkövető eszköz sokkal többet nyújt, mint pusztán helymeg­ha­tá­rozási adatokat. Járművei kapcso­latban maradhatnak vállal­ko­zá­sával, további infor­má­ci­ókkal szolgálva a vezetési stílusról, a motor diagnosz­ti­ká­járól és a járműben és annak környékén található további infor­má­ci­ókról.

Járműkövető eszközök

LINK 245

Önállóan besze­relhető plug & play jármű­kö­vetési megoldás Bluetooth®-funkcióval a belsőégésű és elektromos flották számára

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.

LINK 640

Fix beszerelés járműkövető eszköz autókhoz és könnyű haszon­gép­jár­mű­vekhez

Nem sikerül csatlakozni a követ­ke­zőhöz: PRO.

LINK 740

Jövőbiztos jármű­kö­vetés és jármű­park­ke­zelés bármilyen típusú járműhöz

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.Eszköz­követő eszköz

LINK 340

Ellenőrizze a pótkocsik, gépek és támogatott beren­de­zések helyzetét és használatát.

Tudjon meg többet

Nem sikerül csatlakozni a követ­ke­zőhöz: PRO, LINK 105.


Pótko­csi­kezelő eszköz

Új

LINK 350

Hasznos infor­má­ciókat nyújt pótko­csikból álló járműparkja állapotáról és telje­sít­mé­nyéről

Tudjon meg többet

Nem sikerül csatlakozni a követ­ke­zőhöz: PRO, LINK.

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Foglaljon időpontot egy bemutatóra, hogy megtudja, hogyan segítheti a Webfleet az Ön vállal­ko­zását
vagy forduljon egy szakem­berhez, aki választ ad a megol­dá­sa­inkkal kapcsolatos összes kérdésére.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.