Legyen viszont­eladói partnerünk

Lendítse fel vállal­ko­zását, és kezdje el értéke­síteni Európa legin­no­va­tívabb, piacvezető gépjár­mű­követő rendszerét.

Legyen Webfleet viszont­eladói partnerünk, és használja ki a növekvő ügyfélkör nyújtotta előnyöket

Kovácsoljon tőkét egy gyorsan növekvő piacon

Csatla­kozzon egy világelső jármű­park­ke­zelési szolgáltató partnerei közé, és használja ki a jármű­park­ke­zelési techno­lógiák iránti virágzó keresletet.

Bővítse üzleti tevékeny­sé­geinek körét

Tegyen szert kiegészítő bevételre a hardver­ér­té­ke­sí­tések, beszerelés és támogatás révén

Tűnjön ki a tömegből

Hozzon létre és biztosítson teljes körű, hozzáadott értéket teremtő megoldást, amelynek segít­sé­gével ügyfelei hatéko­nyabban kezelhetik jármű­parkjuk műveleteit

Közös növekedés

Segítünk Önnek az üzleti tervek kiala­kí­tá­sában, és minden szükséges támogatást biztosítunk, ami a sikerhez szükséges

Legyen a jármű­park­ke­zelési folyamat motorja

Legyen a jármű­park­ke­zelési folyamat motorja

Webfleet viszont­eladói partnerként lehetősége nyílik bármelyik Webfleet jármű­ve­zetői egységünk értéke­sí­tésére és támoga­tására. Ez azt jelenti, hogy növelheti beszerelési bázisát és fokozhatja saját ügyfelei hűségét. Ráadásul minél több ügyfelet szervez be, viszont­eladói partneri státusza annál magasabbra emelkedik, és annál több pénzt kereshet.

Számtalan további lehetőség is nyitva áll Ön előtt a bevételek növeléséhez, többek között::

  • Árrés megte­remtése hardvereink értéke­sí­té­sekor
  • Havi szolgál­tatási díj a(z) Webfleet vállalattól
  • Saját díjköteles szolgál­ta­tások hozzáadása

Legyen Webfleet viszont­eladói partnerünk, és találjon új ügyfeleket! A többi a mi dolgunk

Profitáljon tudásunkból

Piacve­ze­tőként tisztában vagyunk a jármű­park­ke­zelés piacát alakító trendekkel, és segíthetünk Önnek, hogy ezekből tőkét kovácsolva növelhesse vállal­ko­zását

Használja ki globális márkánk előnyét

Ha csatlakozik viszont­eladói partne­re­inkhez, egy olyan márkával dolgozhat szoros együtt­mű­kö­désben, amely világszerte számtalan lehető­séggel szolgál

Képzés a hozzáadott értéket képviselő termékekkel kapcso­latban

Ingyenes, termékekkel kapcsolatos alkalmi jellegű képzésben részesülhet a(z) Webfleet szerve­zé­sében

Személyre szabott értéke­sítési képzés

A segít­sé­günkkel személyre szabott értéke­sítési képzést dolgozhat ki, amely által jobb pozícióba helyezheti megol­dá­sa­inkat a piacon

A mi kötele­zett­ség­vál­la­lásunk Önnek

Hosszú távra gondol­kodunk. Növelje velünk vállal­ko­zását, és minél nagyobb ügyfélkört épít ki, annál nagyobb pénzügyi megté­rü­lésre tehet szert.

Miért működjön együtt a Webfleet vállalattal?

Miért működjön együtt a Webfleet vállalattal?

A Webfleet a világ egyik vezető, telematikai megol­dá­sokat biztosító szolgál­tatója, amely világszerte több százezer előfi­ze­téssel büszkél­kedhet. Több mint 60 országban biztosítjuk szolgál­ta­tá­sa­inkat a vállal­ko­zások számára – ügyfe­le­inknek az iparág legha­té­ko­nyabb helyi támogatási hálózatát, valamint ágazat­spe­ci­fikus, harmadik féltől származó alkal­ma­zások és integrációk széles választékát nyújtjuk. Minden típusú járműparkot és járművet – személy­gép­ko­csikat, kiste­her­au­tókat és teher­au­tókat – támogatunk, és az iparágat tekintve páratlan termék­vá­lasz­tékot kínálunk.

Regiszt­ráljon, és legyen viszont­eladói partnerünk!

Adja meg a cégét.
Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg az e-mail-címét
Adja meg a telefon­számát.
untranslated
untranslated
untranslated
Válassza ki az országát.
A mező kitöltése kötelező.

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.