Word een channel partner

Verkoop de meest innovatieve, toonaan­ge­vende fleet manage­ment-op­lossing in Europa en laat uw bedrijf groeien.

Word een Webfleet-channel partner en profiteer van een groeiend klanten­be­stand

Maak gebruik van een snel groeiende markt

Werk samen met een toonaan­ge­vende fleet manage­ment-le­ve­rancier en profiteer van de snel toenemende vraag naar fleet manage­ment-tech­no­lo­gieën.

Vergroot uw omzet

Genereer extra inkomsten door middel van de verkoop, installatie en onder­steuning van hardware

Zorg dat u opvalt

Bied een complete oplossing met meerwaarde aan waarmee uw klanten hun wagenpark beter kunnen beheren

Samen groeien

Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw bedrijfs­plannen en bieden onder­steuning waar dat nodig is

Word een drijvende kracht in fleet management

Word een drijvende kracht in fleet management

Als Webfleet-channel partner kunt u onze Webfleet-apparaten voor bestuurders verkopen en er onder­steuning voor bieden. Dat betekent dat u zelf uw klanten­kring opbouwt en uw klanten tevreden kunt houden. Bovendien geldt: hoe meer klanten u aanbrengt, hoe beter uw status als channel partner wordt en hoe meer u verdient.

Daarnaast zijn er nog andere manieren om inkomsten te genereren::

  • Maak winst op onze hardware
  • Ontvang maande­lijkse servicefees van Webfleet
  • Bied uw eigen betaalde services aan

Word een channel partner van Webfleet en werf nieuwe klanten. Wij zorgen voor de rest

Maak gebruik van onze kennis

Als marktleider zijn we uitstekend op de hoogte van de huidige trends op het gebied van fleet management en kunnen we u helpen om uw bedrijf hiervan te laten profiteren

Profiteer van een wereldwijd merk

Als channel partner werkt u nauw samen met een merk dat overal ter wereld deuren opent

Speciale product­training

U komt in aanmerking voor gratis product­training die op ad-hocbasis door Webfleet wordt georga­ni­seerd

Verkoop­training op maat

Samen met u ontwikkelen we verkoop­trai­ningen op maat waarmee u onze oplossingen beter in de markt kunt profileren

Onze toezegging aan u

Wij kijken naar de lange termijn. Door met ons samen te werken, zult u zien dat naarmate uw klanten­kring groeit, ook uw financieel rendement stijgt.

Waarom samenwerken met Webfleet?

Waarom samenwerken met Webfleet?

Met honderd­dui­zenden abonne­menten over de hele wereld is Webfleet één van de markt­leiders op het gebied van telema­ti­ca-op­los­singen. Wij bedienen bedrijven in meer dan 60 landen en bieden onze klanten het sterkste lokale servi­ce­netwerk en het grootste aanbod sector­spe­ci­fieke applicaties en integraties van derden. We onder­steunen alle soorten wagenparken en voertuigen (auto's, bestel­wagens en vracht­wagens) en beschikken over een ongeë­ve­naard product­aanbod.

Meld u aan als channel partner.

Voer uw bedrijf in.
Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw e-mailadres in
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw adres in.
Voer uw postcode in.
Voer uw plaatsnaam in.
Kies uw land.
Dit is een verplicht veld.

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.