Zostań partnerem dystry­bu­cyjnym

Skieruj swój biznes na nowe tory, sprzedając wiodące w branży najno­wo­cze­śniejsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów w Europie.

Zostań partnerem dystry­bu­cyjnym Webfleet i czerp korzyści z rosnącej bazy klientów

Skorzystaj na szybko rozwi­ja­jącym się rynku

Podejmij współpracę z wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań do zarządzania flotą i skorzystaj na ogromnym zapotrze­bo­waniu na technologie zarządzania flotą.

Rozwijaj swoją firmę

Generuj dodatkowe dochody poprzez sprzedaż sprzętu, instalację i wsparcie

Wyróżnij się na tle tłumu

Twórz i dostarczaj w pełni kompleksowe rozwiązania pomagające klientom w lepszym zarządzaniu działaniami związanymi z flotą pojazdów

Wspólny rozwój

Pomożemy Tobie stworzyć plany biznesowe i zapewnimy wszelkie wsparcie konieczne do ich realizacji

Bądź siłą napędową w zarządzaniu flotą pojazdów

Bądź siłą napędową w zarządzaniu flotą pojazdów

Jako partner dystry­bu­cyjny Webfleet będziesz mieć możliwość sprzedaży i obsługi dowolnych urządzeń dla kierowców Webfleet. Oznacza to, że możesz rozwijać swoją bazę insta­la­cyjną i budować lojalność swoich klientów. Ponadto im więcej klientów zdobędziesz, tym wyższy będzie Twój status partnera i otrzymasz wyższe wynagro­dzenie.

Będziesz mieć też dodatkowe sposoby generowania dochodu, takie jak::

  • Marża ze sprzedaży sprzętu
  • Comie­sięczne opłaty serwisowe od firmy Webfleet
  • Dodawanie własnych płatnych usług

Zostań partnerem dystry­bu­cyjnym Webfleet i zdobądź nowych klientów. My zajmiemy się resztą.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Jako liderzy w branży rozumiemy trendy panujące na rynku rozwiązań do zarządzania flotą i możemy pomóc Ci skorzystać na nich, aby rozwinąć Twoją firmę.

Wykorzystaj siłę globalnej marki

Jako partner dystry­bu­cyjny będziesz ściśle współ­pra­cować z marką, która otwiera drzwi na całym świecie.

Atrakcyjne szkolenia produktowe

Możesz wziąć udział w darmowych szkoleniach dotyczących produktów zorga­ni­zo­wanych na życzenie przez firmę Webfleet.

Indywi­du­alnie przygo­towane szkolenia handlowe

Możemy wspólnie z Tobą przygotować indywi­du­alnie dostosowane szkolenia handlowe, które pozwolą lepiej zapre­zen­tować nasze rozwiązania na rynku.

Nasze zobowią­zanie

Jesteśmy zainte­re­sowani długoletnią współpracą. Rozwijaj z nami swoją firmę, a im więcej klientów zdobędziesz, tym większe korzyści finansowe osiągniesz.

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet

Dlaczego warto współ­pra­cować z Webfleet

Firma Webfleet jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań telema­tycznych, której zaufało już kilkaset tysięcy subskry­bentów na całym świecie. Obsługujemy firmy w ponad 60 krajach, zapewniając naszym klientom najlepszą w branży sieć lokalnego wsparcia i największy wybór aplikacji i zinte­gro­wanych rozwiązań branżowych innych producentów. Obsługujemy wszystkie rodzaje flot i pojazdów — samochody, samochody dostawcze oraz ciężarówki — i oferujemy największy wybór produktów w branży.

Zarejestruj się i zostań partnerem dystry­bu­cyjnym.

Wpisz nazwe firmy.
Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz adres e-mail
Wpisz numer telefonu.
Wprowadź swój adres.
Wpisz kod pocztowy.
Wpisz nazwe miasta.
Wybierz panstwo.
Pole obowiazkowe.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.