Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Zarządzanie flotą dla firm świad­czących usługi przewozu osób

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców i pasażerów oraz nieza­wodność usług

Dbaj o zgodność z przepisami

Webfleet Solutions

Dbaj o zgodność z przepisami

Śledź czas pracy kierowców i ich pozostały czas jazdy na podstawie bieżących informacji. Zdalnie pobieraj informacje z cyfrowych tachografów i korzystaj z usługi WEBFLEET Tachograph Manager do celów archi­wi­zacji, analizy i wykazania zgodności z przepisami. Informacje te można również wykorzystać do monito­ro­wania sposobu jazdy kierowców, aby mieć pewność, że dbają o bezpie­czeństwo pasażerów podczas podróży.

Zmniejsz opóźnienia

Webfleet Solutions

Zmniejsz opóźnienia

Platforma WEBFLEET pomaga znacznie zmniejszyć opóźnienia. Korzystaj z naszego systemu śledzenia, aby informować pasażerów o przybli­żonym czasie dotarcia do celu. Ponadto urządzenia Driver Terminal pokazują alter­na­tywne trasy, które pozwalają kierowcom unikać korków i bezpiecznie przybywać do celu — w możliwie najkrótszym czasie.

Podnieś bezpie­czeństwo jazdy

Webfleet Solutions

Podnieś bezpie­czeństwo jazdy

Przeka­zywane na bieżąco przez system WEBFLEET wskazówki Active Driver Feedback pomagają kierowcom jeździć bezpiecznie i ekono­micznie. Cyfrowe kody błędów przesyłane w czasie rzeczy­wistym informują o usterkach pojazdów, dzięki czemu można szybko działać i zapobiegać niebez­piecznym sytuacjom lub planować przeglądy pojazdów przy minimalnym czasie przestoju.

Zalety Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Partnerzy w pobliżu

Wiodące w branży nakłady badaw­czo­-ro­zwojowe

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Webfleet Solutions

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę WEBFLEET i nasze aplikacje partnerskie można w łatwy sposób zintegrować z istnie­jącymi systemami, aby usprawnić kontakt z klientem, planowanie tras i zarządzanie adresami. Można też podłączyć montowane w pojazdach i przenośne urządzenia monito­rujące, takie jak czujniki opon i temperatury, monitory do kontroli pojazdów i cyfrowe kody błędów.

App Center

Ogranicz zużycie paliwa dzięki Webfleet Solutions i Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz