Materiały dla progra­mistów

Wszystko, czego potrzeba do integracji dowolnego oprogra­mo­wania i sprzętu z platformą Webfleet i urządze­niami podłą­czonymi do samochodu.

WEBFLEET.connect

Interfejs API WEBFLEET.connect łączy aplikacje z platformą do zarządzania flotą pojazdów Webfleet. Korzystając z interfejsu WEBFLEET.connect, można podnieść wartość wszystkich rodzajów rozwiązań biznesowych, takich jak optyma­li­zacja wyznaczania tras i tworzenia harmo­no­gramów, planowanie zasobów przed­się­biorstwa, systemy zarządzania transportem (TMS), planowanie łańcucha dostaw, zarządzanie zasobami i wiele innych.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja interfejsu API WEBFLEET.connect
Rozpocznij korzystanie z WEBFLEET.connect. Dowiedz się, jak wysyłać i odbierać dane dla najczęściej używanego interfejsu API Webfleet.

Dokumen­tacja interfejsu API WEBFLEET.connect (HTML)

Dokumen­tacja interfejsu API WEBFLEET.connect (PDF)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — przydzie­lanie zadań
Wysyłaj zadania do Webfleet i otrzymuj aktuali­zacje ich stanu.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — przydzie­lanie zadań


Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — zdefi­niowane trasy przesyłane drogą radiową
Twórz zdefi­niowane trasy i dołączaj je do zamówień z planu podróży.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — zdefi­niowane trasy przesyłane drogą radiową (HTML)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — zdefi­niowane trasy przesyłane drogą radiową (PDF)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — kolejki komunikatów
Używasz więcej niż jednej funkcji? Korzystaj z kolejek komunikatów. Poznaj podstawowe pojęcia, wskazówki i porady.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — kolejki wiadomości


Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — bezpie­czeństwo i wydajność kierowców
Dowiedz się, jak korzystać ze wskaźnika OptiDrive. Twórz narzędzia do anali­zo­wania potrzeb szkole­niowych kierowców i przyzna­wania nagród.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — bezpie­czeństwo i wydajność kierowców (PDF)

Instrukcje dla progra­mistów Webfleet Plugin — Integracja posiadanych danych z interfejsem Webfleet
Dowiedz się, jak wyświetlać swoje dane w interfejsie usługi Webfleet.

Instrukcje dla progra­mistów Webfleet Plugin (PDF)

Instrukcje dla progra­mistów Webfleet Plugin (HTML)

Narzędzia progra­mi­styczne Webfleet Plugin


LINK.connect

LINK.connect jest interfejsem Bluetooth w urządzeniu do śledzenia LINK. LINK.connect umożliwia połączenie aplikacji pobie­ra­jących dane z urządzeń w pojazdach (skanerów kodów kreskowych, czujników temperatury, systemów monito­ru­jących ciśnienie w oponach itd.) z interfejsem API WEBFLEET.connect.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja interfejsu API LINK.connect
Dowiedz się, jak łączyć urządzenia innych producentów z urządzeniem LINK przez interfejs LINK.connect.

Dokumen­tacja interfejsu API LINK.connect (PDF)


PRO.connect

Zestaw narzędzi dla progra­mistów PRO.connect SDK zapewnia dostęp do funkcjo­nal­ności Webfleet na wzmoc­nionych terminalach kierowcy z serii PRO 8. Jako programista możesz dostosować przepływ zamówień w ramach rozwiązania Webfleet do potrzeb klientów, w tym skanowanie kodów kreskowych, podpis cyfrowy, ścieżki pytań i zdjęcia. Dane z terenu można przesyłać do biura za pomocą urządzenia LINK, co pozwoli klientom ograniczyć źródła połączeń i zaosz­czędzić na kosztach związanych z siecią.

Seria PRO 8 jest dostarczana jest z systemem zarządzania urządze­niami mobilnymi (MDM). Mobile Device Manager pozwala klientom wydajniej zarządzać urządze­niami z serii PRO 82xx. Klienci mogą zdalnie aktuali­zować i konfi­gu­rować urządzenia — oraz kontrolować zawartość zainsta­lowaną w każdym urządzeniu.

Zestaw narzędzi SDK

Dokumenty i instrukcje

Instrukcje dla progra­mistów PRO.connect
Rozpocznij korzystanie z PRO.connect. Zaimportuj zestaw narzędzi dla progra­mistów PRO.connect do swojego środowiska progra­mi­stycznego (Eclipse) i utwórz projekt PRO.connect.

Instrukcje dla progra­mistów PRO.connect

Dokumen­tacja PRO.connect SDK
Dowiedz się, jak używać zestawu narzędzi dla progra­mistów PRO.connect SDK, w tym zamówień, komunikatów tekstowych, własnych danych i innych elementów w platformie Webfleet.

Dokumen­tacja PRO.connect SDK

Przykłady kodu

Przykłady kodu PRO.connect
Naucz się podsta­wowych pojęć z zestawu narzędzi dla progra­mistów PRO.connect i zacznij programować. Opisy przykładów znajdują się w instruk­cjach dla progra­mistów dotyczących PRO.connect.

Przykłady kodu PRO.connect.

Przykładowe zasto­so­wanie PRO.connect
To jest przykład kodu dla standar­dowego przepływu zamówień i funkcji wysyłania komunikatów w platformie Webfleet. Pozwala on na progra­mo­wanie zmody­fi­ko­wanego przepływu zamówień dla pracowników klienta w bardzo prosty sposób.

Przykładowe zasto­so­wanie PRO.connect

PRO 8 Driver Terminals

PRO 8 to rozwiązanie, które pomoże Twojej firmie działać jeszcze wydajniej. Dzięki niemu można bezpro­blemowo połączyć wszystkie potrzebne aplikacje z systemami w firmieWebfleet.

Dokumenty i instrukcje

Terminal kierowcy PRO 8375 – dokumen­tacja dotycząca rozbudowy

Zacznij rozbudowę systemu z PRO 8. Dowiedz się więcej na temat możliwości integracji.

Terminal kierowcy PRO 8375 – dokumen­tacja dotycząca rozbudowy (PDF)

Terminal kierowcy PRO 8375 – dokumen­tacja dotycząca rozbudowy (HTML)


TachoShare.connect

TachoShare.connect to interfejs API, który umożliwia partnerom uzyskanie dostępu do danych z tachografu. Dane należące do klientów Webfleet, przecho­wywane są na platformie usług telema­tycznych Webfleet. Niniejszy dokument zawiera wszystkie informacje potrzebne do zinte­gro­wania danych tachografu klienta z innym systemem lub aplikacją za pomocą interfejsu TachoShare.connect.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja API TachoShare.connect
Zacznij korzystać z TachoShare.connect. Dowiedz się, jak uzyskać pliki tachografu i karty kierowcy.

Dokumen­tacja API TachoShare.connect

Dostęp do interfejsów API OAuth Webfleet
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do interfejsu API TachoShare.connect

Dostęp do interfejsów API OAuth Webfleet (HTML)

Dostęp do interfejsów API OAuth Webfleet (PDF)

Przykłady kodu

Przykład OAuth dla Klienta Java
Przykład kodu przed­sta­wiający, jak przy użyciu aplikacji Java Spring Web uzyskać dostęp do interfejsu API Webfleet za pomocą Przepływ kodu autoryzacji OAuth 2.0.

Przykład OAuth dla Klienta Java

Zbiór Postman
Celem tego zbioru jest pokazanie różnych wykorzy­sty­wanych przepływów, zaczynając od uwierzy­tel­nienia aż po odbiór danych tachografu.

Zbiór Postman

Zbiór Postman zawiera trzy pliki JSON:

production.postman_environment.json określa adresy URL serwera uwierzy­tel­nienia Webfleet i TachoShare.connect.

production.postman_environment.json zawiera wszystkie wywołania API potrzebne do ukończenia procesu uwierzy­tel­nienia OAuth.

TachoShare.connect.postman_collection.json zawiera wszystkie wywołania API potrzebne do zebrania danych tachografu i karty kierowcy.

Żądanie dostępu do interfejsu API (klucz API)

Aby uzyskać dostęp do interfejsów API platformy Webfleet, wykonaj następujące czynności:

 1. Zażądaj klucza API

  Dla klientów

  Jeśli jesteś klientem Webfleet i potrze­bujesz klucza API (np. do łączenia się z oprogra­mo­waniem innych firm za pośred­nictwem platformy Webfleet), wypełnij nasz internetowy formularz. Aby do niego przejść, zaloguj się do swojego konta za pośred­nictwem portalu obsługi klienta pod adresem Webfleet lub utwórz nowe konto, jeśli jest taka potrzeba. Następnie wybierz Żądanie klucza API w menu rozwijanym Kategorie.

  Dla zewnętrznych partnerów ds. integracji

  Jeśli jesteś integra­torem systemu i potrze­bujesz klucza API, dołącz do programu .connect Partner Programme. Pierwszy klucz API otrzymasz po zareje­stro­waniu się w programie. Aby uzyskać kolejne klucze API, wykonaj opisane powyżej czynności dotyczące klientów.

 2. Załóż specjalne konto WEBFLEET.connect

  Aby ukończyć ten krok, wykonaj czynności opisane w dokumen­tacji API WEBFLEET.connect.

  Webfleet

  Webfleet Classic

  Możesz również wykonać czynności przed­sta­wione w filmie.

Webfleet
Webfleet Classic

Nie jesteś jeszcze partnerem .connect?

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.