Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Historia Webfleet Solutions

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Historia Webfleet Solutions

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Nasza dotych­czasowa historia

Gdy 20 lat temu urucho­mi­liśmy rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET w naszym pierwszym biurze w Lipsku, Internet stawał się powoli kluczowym elementem pracy i życia na świecie. Byliśmy prekur­sorami w dziedzinie wykorzy­stania technologii chmury i Internetu na rzecz zwiększenia produk­tyw­ności i obniżania kosztów w firmach.

W 2005 roku zostaliśmy przejęci przez firmę TomTom. Stając się częścią firmy, która zrewo­lu­cjo­ni­zowała sektor urządzeń i usług nawiga­cyjnych, zajęliśmy miejsce w światowej czołówce. Działając jako TomTom Telematics, pierwsi wprowa­dzi­liśmy połączoną nawigację i jako pierwsi zaczęliśmy oferować korzystanie z wbudowanej diagnostyki oraz udosko­na­lanie stylu jazdy dzięki rozwiązaniu OptiDrive 360.

Obecnie obsługujemy 50 tys. klientów, których pojazdy jeżdżą po drogach w 60 krajach na całym świecie.

Webfleet Solutions nie tylko będzie kontynuować rozwój w tym kierunku, ale wręcz go przyspieszy. Wsparcie firmy Bridgestone, najwięk­szego na świecie producenta opon, zapewnia nam idealną platformę do prowadzenia działań w tym kierunku.

Łączenie danych w celu uzyskiwania cennych informacji

Firmy wiedzą, że ich pojazdy i kierowcy generują dużo danych, jednak tylko dzięki połączeniu różnych punktów danych można uzyskać naprawdę wartościowe informacje.

Nasze rozwiązania służą dokładnie do tego – pozwalają łączyć punkty danych i zapewniają dostęp do przej­rzy­stych, praktycznych informacji, których klienci potrzebują do bardziej efektywnego zarządzania pojazdami i kierowcami.

Już teraz dodajemy do naszego rozwiązania bardziej zaawan­sowane funkcje zapew­niające klientom jeszcze lepszy wgląd w procesy odbywające się w ich firmie i kontrolę nad nimi, takie jak optyma­li­zacja zamówień, integracja IT, usługi dotyczące fotoradarów, odbieranie informacji z czujników opon i nie tylko.

Wiemy z doświad­czenia, że technologie, które dziś stanowią innowację, w przyszłości będą czymś powszechnym i niezbędnym. Właśnie dlatego wyprzedzamy konkurencję i inwestujemy w rozwój najbardziej zaawan­so­wanych techno­lo­gicznie innowacji w dziedzinie transportu na świecie, czyniąc tę kwestię naszym priorytetem.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz