Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Technologia

Nasza oferta produktów

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Nasze produkty zostały stworzone po to, by wspomagać współpracę Twoich pracowników. Łączymy Twoje pojazdy i pracowników mobilnych z biurem. Gdy wszyscy mają stały kontakt, pracownicy są lepiej poinfor­mowani i podejmują lepsze decyzje. Jak to robimy? Sprawiamy, że wszystko jest łatwiejsze. Łatwiejsze dla kierowcy, łatwiejsze dla dyspozytora i łatwiejsze dla kierow­nictwa. WEBFLEET sprawia, że informacje są zawsze łatwo dostępne.

Nasza oferta produktów

Platforma WEBFLEET stanowi podstawę Twojego rozwiązania, którego funkcjo­nalność można rozszerzyć, dodając różne instalowane w pojazdach urządzenia teleme­tryczne i Driver Terminal.

Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej spełnia potrzeby Twojej firmy

Skorzystaj z naszego narzędzia wspoma­ga­jącego wybór rozwiązań, aby uzyskać indywi­dualne rekomen­dacje dotyczące produktów.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Oblicz potencjalne oszczęd­ności

Skorzystaj z naszego Kalkulatora oszczęd­ności i przekonaj się, ile można zyskać dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz