Technologia

Nasza oferta produktów

Nasze produkty zostały stworzone po to, by wspomagać współpracę Twoich pracowników. Łączymy Twoje pojazdy i pracowników mobilnych z biurem. Gdy wszyscy mają stały kontakt, pracownicy są lepiej poinfor­mowani i podejmują lepsze decyzje. Jak to robimy? Sprawiamy, że wszystko jest łatwiejsze. Łatwiejsze dla kierowcy, łatwiejsze dla dyspozytora i łatwiejsze dla kierow­nictwa. Webfleet sprawia, że informacje są zawsze łatwo dostępne.

Nasza oferta produktów

Platforma Webfleet stanowi podstawę Twojego rozwiązania, którego funkcjo­nalność można rozszerzyć, dodając różne instalowane w pojazdach urządzenia teleme­tryczne i Driver Terminal.

Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej spełnia potrzeby Twojej firmy

Skorzystaj z naszego narzędzia wspoma­ga­jącego wybór rozwiązań, aby uzyskać indywi­dualne rekomen­dacje dotyczące produktów.

Oblicz potencjalne oszczęd­ności

Skorzystaj z naszego Kalkulatora oszczęd­ności i przekonaj się, ile można zyskać dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.