Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów dla profe­sjo­nalnych zespołów ds. sprzedaży i usług

Obniż koszty, zadbaj o zadowolenie kierowców i zmaksy­ma­lizuj wydajność firmy

Webfleet, światowy lider w dziedzinie telematyki, zapewnia wszystkie narzędzia konieczne, by obniżyć koszty floty, utrzymać zadowolenie kierowców i osiągnąć maksymalną wydajność zespołów. Nasze rozwiązanie Webfleet umożliwia monito­ro­wanie wydajności zespołów ds. sprzedaży i usług w terenie oraz pomaga usprawnić operacje biznesowe.

Dzięki Webfleet możesz

ograniczyć czas spędzany na zarządzaniu flotą i skupić się na istocie swojej działal­ności;

przybywać na spotkania punktualnie, korzystając z nawigacji i informacji drogowych w czasie rzeczy­wistym;

realizować więcej zadań, korzystając ze zopty­ma­li­zo­wanego zarządzania zamówie­niami i procesami biznesowymi;

obniżyć koszty przez zopty­ma­li­zo­wanie tras i alertów serwisowych;

zachęcić kierowców do bezpiecznej jazdy, dostar­czając im wartościowe informacje zwrotne;

uzyskać zgodność z lokalnymi wymogami, korzystając z nieza­wodnego i dokładnego rapor­to­wania podróży.

Odkryj nasze rozwiązania dla profe­sjo­nalnych zespołów ds. sprzedaży i usług

Monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Webfleet daje Ci pełny wgląd w wydajność zespołów ds. sprzedaży i usług dzięki monito­ro­waniu w czasie rzeczy­wistym. Nasz system śledzenia pojazdów dokładnie raportuje takie informacje jak liczba spotkań, na które udali się członkowie zespołu oraz czas spędzony za kółkiem.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Punktualne docieranie na spotkania z klientami

Nasze profe­sjo­nalne rozwiązanie nawigacyjne do zarządzania flotą wykorzy­stuje złożoną sieć danych dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym i zaawan­sowane algorytmy, aby pomóc Twojemu zespołowi unikać korków i miejsc o najin­ten­syw­niejszym ruchu. Wynik? Twój zespół będzie mógł docierać na spotkania punktualnie.

Dokładne rapor­to­wanie podróży

Członkowie zespołu mogą łatwo rejestrować przebieg dla podróży prywatnych i służbowych za pomocą terminalu kierowcy PRO lub aplikacji mobilnej Webfleet Logbook. Raporty z podróży dostarczane przez Webfleet można wykorzystać przy zgłaszaniu przebiegów lub weryfikacji roszczeń podatkowych na żądanie organów podatkowych.

wf desktop tablet mobilephone logbook en
fuel over time

Kontrola nad kosztami floty

Obniż całkowity koszt posiadania pojazdów, wykorzy­stując szczegółowe dane o pojeździe. Na przykład – dzięki automa­tycznym alertom do harmo­no­gramu przeglądów możesz obniżyć koszty związane z niespo­dzie­wanymi awariami pojazdu.

Poprawa stylu jazdy kierowców

Odpowie­dzialna jazda pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i często­tliwość przeglądów oraz obniżyć koszty ubezpie­czenia, zmniej­szając tym samym łączny koszt posiadania pojazdu. Wyniki OptiDrive w Webfleet zapewniają informacje niezbędne do egzekwo­wania i promowania ekono­micznej jazdy w Twoim zespole.

wf tracking truck optidrive
integration wf pro8 digital signature

Integracja wszystkich systemów biznesowych w jednym miejscu

W prosty sposób zintegruj aplikacje innych producentów z Webfleet, by korzystać z rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów dosto­so­wanego do Twoich potrzeb. Na przykład – synchro­ni­zując usługę z systemami faktu­ro­wania oraz zarządzania relacjami z klientami, zyskujesz pełniejszy ogląd kluczowych danych i ograniczasz czas potrzebny na czynności admini­stra­cyjne.

Rozpocznij 3-miesięczny BEZPŁATNY okres próbny już teraz.

Odkryj Webfleet — wiodącą w Europie platformę do zarządzania flotą pojazdów

Poznaj dokładniej nasze profe­sjo­nalne rozwiązania dla firm sprze­da­żo­wo­-u­słu­gowych

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz dowiedzieć się, jak obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i spędzać mniej czasu na pracy admini­stra­cyjnej? Zamów prezentację i dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Ci zarządzać profe­sjo­nalnymi zespołami ds. sprzedaży i usług.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.