Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 COVID-19 Update.  Läs mer

Vagnparks­han­tering för ditt mobila säljteam

Spåra säljteamets produk­ti­vitet och övervaka den skattbara körsträckan

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Få resul­tatrap­porter i realtid

Webfleet Solutions

Få resul­tatrap­porter i realtid

Spåra säljteamets produk­ti­vitet och övervaka den skattbara körsträckan

Sänk bräns­le­kost­na­derna

Webfleet Solutions

Sänk bräns­le­kost­na­derna

Med ett säljteam ute på vägen kan bräns­le­kost­na­derna snabbt öka. Med våra branschle­dande förar­ter­mi­naler kan du spara pengar på onödiga mil genom att ge dina säljare aktuell trafi­kin­for­mation och hastig­hetsdata som vägledning från en kund till nästa. Och med WEBFLEET kan du hjälpa förarna att förbättra sin körbeteende och sänka bräns­le­kost­na­derna ännu mer.

Spåra den skattbara körsträckan

Webfleet Solutions

Spåra den skattbara körsträckan

WEBFLEETs automa­ti­serade körjour­nals­funktion gör det enkelt att spåra den skattbara körsträckan. Det gör miler­sätt­ningen enkel för förarna och ditt företag – och underlättar skatte­de­kla­ra­tionen.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Smidig integrering med Salesforce.com

Webfleet Solutions

Smidig integrering med Salesforce.com

Skicka möten med potentiella kunder direkt till säljarnas PRO-na­vi­ga­torer. Skicka dem fullständig adress­in­for­mation med Salesforce.com från din dator eller din Sales­for­ce-app på mobil­te­le­fonen. När säljaren har godkänt uppgiften börjar navige­ringen omedelbart. Du kan sedan se resein­for­mation i din agenda och använda Salesforce.com för att rapportera tid som använts.

App Center

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu