Vagnparks­han­tering för profes­sio­nella sälj- och serviceteam

Minska kostnaderna, håll förarna nöjda och maximera effek­ti­vi­teten

Kommer­siella flottor fordons­spårningKommer­siella flottor fordons­spårningKommer­siella flottor fordons­spårningKommer­siella flottor fordons­spårningKommer­siella flottor fordons­spårningKommer­siella flottor fordons­spårning

Webfleet Solutions är världs­le­dande inom telematik och utrustar dig med alla de verktyg du behöver för att minska kostnaderna för din vagnpark, hålla förare nöjda och maximera dina teams effek­ti­vitet. Vår WEBFLE­ET-lösning spårar dina sälj- och service­teams produk­ti­vitet ute på fältet och hjälper dig ström­lin­je­forma din verksamhet.

WEBFLEET hjälper dig att

Minska den tid som läggs på vagnparks­han­tering, så att du kan fokusera på kärnverk­sam­heten

Komma i tid till möten med hjälp av navigator och information i realtid

Slutföra fler jobb med optimerat arbetsflöde för order­han­tering

Minska kostnader med aviseringar om optimala rutter och underhåll

Uppmuntra till säker körning genom att ge förare värdefull feedback

Efterleva lokala regler med pålitliga och precisa reserap­porter

Upptäck våra profes­sio­nella sälj- och service­lös­ningar

Fordons­spårning i realtid

Med WEBFLEET kan du spåra och se dina sälj- och service­teams produk­ti­vitet i realtid. Vårt Kommer­siella flottor fordons­spår­nings­system rapporterar precist antal möten som teamme­d­lem­marna deltagit i och tiden som ägnats åt körning.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Kom i tid till dina kunder

Vår profes­sio­nella navige­rings­lösning för vagnparks­han­tering i kombination med ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer som hjälper ditt team att undvika köer och trafik­stock­ningar. Resultatet? Ditt team har större möjlighet att ta sig till sina möten i tid.

Precisa reserap­porter

Ditt team kan enkelt logga körsträckor för privata resor och resor i arbetet med en PRO Driver Terminal eller med mobilappen WEBFLEET Logbook. Reserap­porter från WEBFLEET kan användas för att begära reseer­sätt­ningar och för verifiering av skatte­in­for­mation när skatte­myn­dig­heter gör en begäran.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Kontrollera kostnader för din vagnpark

Sänk fordonets totala ägarkostnad med detaljrik information från fordonsin­te­grering. Optimera din kommer­siella flotta­han­tering genom att minska risken för oväntade fordonsfel med automatiska schemalagda meddelanden för underhåll.

Hjälp dina anställda att förbättra sin körpre­station

Ansvarsfull körning bidrar till lägre kostnader för bränsle, underhåll och försäkring, vilket minskar fordonets totala ägarkostnad. Med OptiDri­ve-poäng ger WEBFLEET dig den information du behöver för att guida och främja säker och ekonomisk körning i ditt team.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Integrera alla dina affärs­system

Du kan lätt integrera andra företags­program med WEBFLEET för att få precis den vagnparks­han­te­rings­lösning du behöver. Du kan till exempel synkro­nisera med CRM och faktu­re­rings­system för att få en mer fullständig bild av viktiga data och minska administ­ra­tions­ar­betet.

Påbörja en 3 månaders KOSTNADSFRI provperiod nu​

Lär känna WEBFLEET, Europas ledande lösning för vagnparks­han­tering

Ta reda på ännu mer information om våra profes­sio­nella funktioner för försäljning och service

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Vill du veta hur du kan minska kostnader, förbättra effek­ti­vitet och lägga mindre till på administ­rativt arbete? Boka en demo och ta reda på mer om hur WEBFLEET kan hjälpa dig att hantera dina team för profes­sionell försäljning och service.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu