Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Hantera och optimera vagnparken för vårdak­ti­vi­teter

Visa tillför­litliga bevis på nedlagd tid

Vård - fordons­spårningVård - fordons­spårningVård - fordons­spårningVård - fordons­spårningVård - fordons­spårningVård - fordons­spårning

Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

WEBFLEET rapporterar automatiskt de timmar som personalen tillbringar på vårdhem och på vägen mellan besöken. Du vet var din personal befinner sig hela tiden och när ett nödsamtal kommer in kan du skicka den vårdper­sonal som snabbast kan vara på plats. Det förbättrar effek­ti­vi­teten och svarstiden.

Minska kostnaderna

Minska kostnaderna

Minska kostnaderna

Minska antalet mobil­te­le­fon­samtal och korta ner körsträc­korna och administ­ra­tions­tiden så mycket som möjligt. Med vår teknik för fordons­spårning och tvåvägs­kom­mu­ni­ka­tions­system kan du hitta den vårdper­sonal som har kortast ankomsttid och omedelbart skicka dem till patientens adress. Du får också tillför­litliga rapporter om personalens resor och kan kontrollera deras utgift­s­er­sättning.

Hjälp ditt team vårda effektivt

Hjälp ditt team vårda effektivt

Hjälp ditt team vårda effektivt

WEBFLEET registrerar tiden vårdper­so­nalen tillbringar med patienter, på rast och på resa från ett vårdhem till nästa. Dessutom upptäcker programmet om det finns områden som kan förbättras.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

App Center

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Det är enkelt att integrera WEBFLEET i dina befintliga system och förstärka partnerap­pli­ka­tioner och data. Registrera alla vårdak­ti­vi­teter, frågorna du vill att förarna ska besvara och ha möjlighet att bevisa vilken vård som har getts.

App Center

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu