Vagnparks­han­tering för vårdföretag

Hantera och optimera vagnparkens aktivitet

Vagnparks­han­tering för vårdföretag

Hantera och optimera vagnparkens aktivitet

Webfleet har alla verktyg du behöver för att driva en tillför­litlig och effektiv vagnpark. Med Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering kan du redovisa vårdarbete, minska kostnaderna och identifiera områden där arbets­flödet kan förbättras.

Fördelar:

Minska administ­ra­tionen och utgifterna

Förbättra körstilen och minska riskerna

Följ regelverken och få godkänt på besikt­ningen

Hur kan Webfleet hjälpa din vagnpark med vårdfordon?

Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

Webfleet rapporterar automatiskt de timmar som personalen tillbringar på vårdhem och på vägen mellan besöken. Du vet var din personal befinner sig hela tiden och när ett nödsamtal kommer in kan du skicka den vårdper­sonal som snabbast kan vara på plats. Det förbättrar effek­ti­vi­teten och svarstiden.

Minska kostnaderna

Minska kostnaderna

Minska kostnaderna

Minska antalet mobil­te­le­fon­samtal och korta ner körsträc­korna och administ­ra­tions­tiden så mycket som möjligt. Med vår teknik för fordons­spårning och tvåvägs­kom­mu­ni­ka­tions­system kan du hitta den vårdper­sonal som har kortast ankomsttid och omedelbart skicka dem till patientens adress. Du får också tillför­litliga rapporter om personalens resor och kan kontrollera deras utgift­s­er­sättning.

Hjälp ditt team vårda effektivt

Hjälp ditt team vårda effektivt

Hjälp ditt team vårda effektivt

Webfleet registrerar tiden vårdper­so­nalen tillbringar med patienter, på rast och på resa från ett vårdhem till nästa. Dessutom upptäcker programmet om det finns områden som kan förbättras.

Fördelen med Webfleet

Kunder till 60.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.