Vagnparks­han­tering för bygg och anläggning

Öka effek­ti­vi­teten och dina tillgångars säkerhet med realtidsdata

Vagnparks­han­tering för bygg och anläggning

Öka effek­ti­vi­teten och dina tillgångars säkerhet med realtidsdata

Öka säkerheten för dina värdefulla tillgångar och fordon med vår programvara för vagnparks­han­tering för entre­pre­nad­fö­retag. Med Webfleet kan du spara drifts­kost­nader genom att minska bräns­le­för­bruk­ningen, undvika sanktions­av­gifter och hålla repara­tions­kost­na­derna under kontroll.

Webfleets vagnparks­han­tering hjälper dig att

Spåra dina fordon och maskiner

Hela tiden ha koll på var dina fordon och maskiner befinner sig.

Hålla koll på verksam­heten

Registrera arbetstider och skapa det perfekta arbets­flödet.

Undvika stölder

Skydda dina värdefulla arbets­ma­skiner dygnet runt.

Hålla kontroll på repara­tions­kost­nader

Få insikt om vagnparken och planera underhållet på ett effektivt sätt.

Följa regler och undvika sanktions­av­gifter

Ligg steget före deadlines för efterlevnad.

Driva en hållbar verksamhet

Övervaka bräns­le­för­brukning och koldi­ox­id­ut­släpp i realtid.

Hur kan Webfleet hjälpa din verksamhet inom bygg & anläggning?

Du vet alltid var dina tillgångar och fordon befinner sig

Webfleet erbjuder spårning av dina tillgångars och vagnparkens position och användning i realtid. Vår lösning för vagnparks­han­tering för byggbran­schen visar exakt när, var och hur din vagnpark används och hur mycket tid som tillbringas bakom ratten.

Ta reda på mer om fordons­spårning⁠
excavator tipper truck
excavator 01

Skydda dina värdefulla tillgångar dygnet runt

Webfleet skickar varningar till dig direkt om och när ett fordon eller en tillgång lämnar ett angivet område som du väljer. Det är därför enkelt att lokalisera dem tack vare program­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schen och reagera snabbare om de befinner sig någonstans där de inte ska vara.

Ta reda på mer om tillgångs­spårning⁠

Öka säkerheten för alla på plats

Skydda din vagnpark och dina förare med Webfleet. Våra lösningar för vagnparks­han­tering ger vägledning och presta­tions­a­nalys i realtid för att säkerställa säker körstil och för att hjälpa dig att hålla koll på fordon och tillgångar. Samtidigt skyddar vår AI-for­donskamera förare mot falska anspråk med video på begäran.

Läs mer om vagnparks­sä­kerhet⁠
ev van driver pro8475 cam50 02
industries

Minska kostnaderna med schemalagda underhålls- och vagnparksin­sikter

Tack vare program­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schen kan du schemalägga och hantera uppgifter i Webfleet för att hålla din vagnpark i gott skick och repara­tions­kost­na­derna under kontroll. Konfigurera meddelanden baserat på vägmätaren, drifttid eller tid sedan senaste underhåll och få automatiska aviseringar när det finns tecken på funktionsfel. Du kan också övervaka bräns­le­för­brukning för att upptäcka onormal användning.

Läs mer om schemalagt underhåll⁠

Digita­lisera arbets­tids­re­gi­stre­ringen

Dina anställda skannar ett RFID-kort i PRO-enheten och deras arbets­tidsdata registreras digitalt i Webfleet. Detta arkiveras i systemet, så att du har enkel åtkomst och kan analysera det

Ta reda på mer om arbets­tids­re­gi­strering⁠
pro8375 pro2020 en
service van pro8475 digital signature 02

Få dina företags­system att samarbeta

Integrera företagsappar och -enheter från tredje part på ett enkelt sätt med Webfleet maskinvara och programvara för att skapa ett idealiskt arbetsflöde. Anslut exempelvis maskinvara för förar-ID från tredje part eller kombinera PRO 8475 Driver Terminal med andra program för stöd för steck­kods­skanning och inläsning av digitala signaturer.

Ta reda på mer om affärsin­teg­ration⁠

Håll deadlines för efterlevnad och undvik sanktions­av­gifter

Med Webfleets Tachograph Manager kan du fjärr­ned­ladda och övervaka kör- och arbetstider. Med den här lösningen är det också möjligt att hantera flera deadlines på ett och samma ställe, vilket minskar risken för straff- och sanktions­av­gifter.

Läs mer om Tachograph Manager⁠
Webfleet Mobile
decarbonisation banner

Driva en hållbar verksamhet

Spara bränsle och övervaka ditt koldi­ox­i­dav­tryck med CO2-rappor­tering i Webfleet. Med vårt analys­verktyg för elekt­ri­fi­ering kan du avgöra vilka fordon som kan gå över till el samtidigt som du får insikter som hjälper dig med övergången eller utökningen till en elektrisk vagnpark.

Mer information om hållbarhet och elfordon⁠
construction

Tekniken förändrar bygg och anläggning. Vad kan det innebära för dig?

construction

Den här e-boken innehåller information om hur digita­li­sering och automa­ti­sering förändrar branschen och hur du kan överbrygga barriärer och risker genom att använda nya tekniker.

Hämta den KOSTNADS­FRITT

Så här tycker våra kunder

If Webfleet cost twice as much, we’d still use it.
Andy Saunders, Ferns Surfacing Ltd.

Några av våra entre­pre­nad­kunder

Öka effek­ti­vi­teten och dina tillgångars säkerhet med realtidsdata

Automatiska processer. Skydda tillgångar. Minska administ­ra­tions­tiden. Allt medan du använder dina fordon, tillgångar och team mer effektivt. Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.