Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Vagnparks­han­tering för byggbran­schen

Öka effek­ti­vi­teten och dina tillgångars säkerhet med realtidsdata

Program­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schenProgram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schen

Med WEBFLE­ET-pro­gram­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schen kan du öka effek­ti­vi­teten, stärka säkerheten och minska administ­ra­tions­tiden. Med tillgängliga realtidsdata från dina fordon och tillgångar kan du planera driften mer effektivt.

WEBFLEET hjälper dig att

Hela tiden ha koll på var dina tillgångar och fordon befinner sig

Digita­lisera arbets­tids­re­gi­stre­ringen

Skydda dina värdefulla tillgångar

Minska kostnaderna med övervakning och information i realtid

Använda din utrustning, dina fordon och anställda mer effektivt

Få dina företags­system att samarbeta

Huvud­funk­tioner

Du vet alltid var dina tillgångar och fordon befinner sig

WEBFLEET erbjuder spårning av dina tillgångars och vagnparkens position och användning i realtid. Vår lösning för vagnparks­han­tering för byggbran­schen visar exakt när, var och hur din vagnpark används och hur mycket tid som tillbringas bakom ratten.

Ta reda på mer om fordons­spårning
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Digita­lisera arbets­tids­re­gi­stre­ringen

Dina anställda skannar ett RFID-kort i PRO-enheten och deras arbets­tidsdata registreras digitalt i WEBFLEET. Detta arkiveras i systemet, så att du har enkel åtkomst och kan analysera det

Ta reda på mer om arbets­tids­re­gi­strering

Skydda dina värdefulla tillgångar dygnet runt

WEBFLEET skickar varningar till dig direkt om och när ett fordon eller en tillgång lämnar ett angivet område som du väljer. Det är därför enkelt att lokalisera dem tack vare program­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schen och reagera snabbare om de befinner sig någonstans där de inte ska vara.

Ta reda på mer om tillgångs­spårning
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Minska kostnaderna med övervakning och information i realtid

Tack vare program­varan för vagnparks­han­tering inom byggbran­schen kan du schemalägga och hantera uppgifter i WEBFLEET för att hålla din vagnpark i gott skick och repara­tions­kost­na­derna under kontroll. Konfigurera meddelanden baserat på vägmätaren, drifttid eller tid sedan senaste underhåll och få automatiska aviseringar när det finns tecken på funktionsfel. Du kan också övervaka bräns­le­för­brukning för att upptäcka onormal användning.

Ta reda på mer om grön och säker körning

Använda din utrustning, dina fordon och anställda mer effektivt

Profes­sionell navigering använder ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer som hjälper dina anställda att undvika köer och trafik. På så vis kan du hantera resurser på ett mer effektivt sätt och planera ditt arbete bättre.

Ta reda på mer om PRO-na­vi­gering och trafik
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Få dina företags­system att samarbeta

Integrera företagsappar och -enheter från tredje part på ett enkelt sätt med Webfleet Solutions maskinvara och programvara för att skapa ett idealiskt arbetsflöde. Anslut exempelvis maskinvara för förar-ID från tredje part eller kombinera PRO 8375 Driver Terminal med andra program för stöd för steck­kods­skanning och inläsning av digitala signaturer.

Ta reda på mer om affärsin­teg­ration

Se våra lösningar

Fordons­spårning

Spåra fordon och tillgångar i realtid för att spara tid och pengar på vägen.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Hantering av arbets­flödet

Arbetstid och körstil registreras automatiskt och övervakas.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Tillgångs­spårning i WEBFLEET

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Affärsin­teg­ration

Integrera vagnparks­han­tering med dina befintliga lösningar från tredje part.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Grön och säker körning

Minska kostnaderna med övervakning och information i realtid.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Profes­sionell navigering och trafikinfo

Ett komplext nätverk med trafikdata i realtid och avancerade algoritmer hjälper dig att undvika störningar på vägen.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Så här tycker våra kunder

case marshalls
Set to save 10% on logistics thanks to WEBFLEET
Guy Ripley, Marshalls
case telent
Outstanding benefits.
Lee Clinton, Telent
case thetilesource
Delivery runs completed sooner.
Simon Bond, THE TILE SOURCE

Öka effek­ti­vi­teten och dina tillgångars säkerhet med realtidsdata

Automatiska processer. Skydda tillgångar. Minska administ­ra­tions­tiden. Allt medan du använder dina fordon, tillgångar och team mer effektivt. Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu