Så förändrar automa­ti­sering, digita­li­sering och nya tekniker byggbran­schen

construction

74 % av de tillfrågade företagen inom byggbran­schen säger sig planera att införa ny teknologi under kommande år, och nämner säkerhet och produk­ti­vitet som de främsta anled­ningarna till det.

Samtidigt har företag en oro kring för hur de ska använda den nya tekniken. Det som företag uppger utgör störst anledning till oro är kostnad, utbildning, ansvars­skyl­dighet, anlägg­nings­sä­kerhet och datasä­kerhet.

Det som behövs är smart införande.

Den här e-boken tar upp:

  • Digita­li­sering och automa­ti­sering inom byggbran­schen
  • Huvud­sakliga tekniker som förändrar branschen och eventuella fördelar för dig
  • Största hindren för införande
  • Så undviker du risker när du inför nya tekniker i ditt företag
Ladda ned nu 

Ladda ned den kostnadsfria e-boken

Ta reda på vad digita­li­sering och automa­ti­sering kan göra för dig.

Håll kontakten

Vi vill gärna fortsätta bidra till att du kan åstadkomma mer. Missa inte innehåll och information om följande ämnen:

  • Vägled­ningar och dokument
  • Evenemang
  • Branschupp­da­te­ringar
  • Speci­a­ler­bju­danden och kampanjer