Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Bestämmelser för körtid: definition, regler och digitala färdskrivare

Hantera allt på det enkla sättet

pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03

Bestämmelser för körtid: definition, regler och digitala färdskrivare

Hantera allt på det enkla sättet

pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03pro8 03

Om du har bussar och lastbilar i vagnparken vet du att du måste följa bestämmelserna för körtid för dina förare. Om du inte gör det kan du få stora böter,

men EU-reglerna för det här är komplexa och det är inte alltid lätt att veta vad reglerna är under olika förhållanden.

Här på Webfleet Solutions, gillar vi att göra saker enklare. Här är vår snabbguide till bestämmelser för körtid och färdskrivare: varför det finns regler, vad färdskrivare gör, vilka huvudreglerna är och hur du hanterar efterlevnaden på ett enkelt sätt.

Snabbguide till bestämmelser för körtid och färdskrivare

Vad är syftet med bestämmelserna för körtid?

Det finns två huvudanledningar till att EU har angett en gräns för körtid för förare och angett att man måste använda färdskrivare till att mäta den.

För det första ser det till att förarna är utvilade när de kör sina fordon, vilket skyddar både deras och andra trafikanters säkerhet. För det andra främjar det hälsosam konkurrens eftersom inget företag kan uppnå fördelar gentemot sina konkurrenter genom att tvinga sina förare att arbeta för många timmar.

road safety first
vdo digital tachograph

Vad är en färdskrivare?

Färdskrivare används till att registrera tid, hastighet och distans för dina förares resor. De monteras på fordonen och används till att övervaka dem när de rör på sig.

Analoga färdskrivare har använts sedan 1950-talet men sedan 2005 finns det en lag som säger att alla kvalificerande fordon som tillverkas i EU måste ha en digital färdskrivare.

Från och med mitten av juni 2019 kommer lagen att förändras igen. Från och med då måste alla fordon ha en smart färdskrivare. De här enheterna har högre säkerhet, bättre effektivitet, ett öppet gränssnitt för ytterligare tjänster och ett särskilt kommunikationssystem för korta avstånd för att förenkla kontrollprocessen.

Vem får böta?

Om ett företag inte följer bestämmelserna för körtid kan det få böta och i vissa fall kan de ansvariga få fängelse. Dessutom kan företagets licens för att bedriva verksamhet dras in. Företag, vagnparksadministratörer och förare kan alla hållas ansvariga när det finns bevisade överträdelser. Den anställda som är ansvarig för schemaläggning kan bli ansvarig om han inte planerat arbetet på rätt sätt och vagnparksadministratören kan bli ansvarig om hen inte har gett förarna tillräcklig utbildning eller inte har utfört standardkontrollerna av arbetstid.

business man surprised

Vilka är de viktigaste regler du måste känna till?

 • Körtid

  Det finns bestämmelser för hur länge dina förare får köra per två veckor, per vecka och per dag.

  TidsperiodMaximal körtid per förare
  En dag9 timmar
  En vecka56 timmar
  Två veckor90 timmar
 • Veckovila

  För varje vecka med körning måste förare vila minst 45 timmar sammanlagt. Viloperioden måste inledas minst 6 dagar sedan slutet av förarnas senaste viloperiod.

  Förare kan även ha en reducerad viloperiod per vecka. Förare kan ha en reducerad viloperiod på minst 24 timmar inom 6 dagar från deras senaste veckovila. Den här reducerade viloperioden måste sedan kompenseras med ett enda tidsblock före slutet av den tredje veckan efter slutet av den ursprungliga reduceringen och måste göra tillsammans med en ytterligare viloperiod på minst 9 timmar.

  Veckovilan måste göras sammantaget och förarna får inte utföra några andra yrkesaktiviteter under den perioden.

 • Dagspauser och viloperioder

  För varje 4,5 timmes körtid måste förare ta en paus på minst 45 minuter. Den här pausen kan vara en enda paus eller två kortare pauser: en paus på 30 minuter och en på 15.

  Förare måste ha en viloperiod på minst 11 timmar per dag. Den här viloperioden kan antingen vara en enda viloperiod eller delas upp i två kortare viloperioder. I så fall måste det totala antalet timmar vara 12: en viloperiod på 3 timmar och en på 9.

  Dessutom kan förare reducera sin viloperiod till 9 timmar tre dagar i veckan.

  Den dagliga viloperioden måste göras i sin helhet inom 24 timmar från förarnas senaste viloperiod.

 • Nedladdning av data

  Data från fordon och förarkort måste samlas in och analyseras med regelbundna intervall: minst var 28:e dag för förare och minst var 90:e dag för fordon.

Hur hanterar jag efterlevnaden för arbetstid?

Traditionellt har förare av långa transporter hållit reda på sina arbetstider manuellt. Resultatet har inte varit det bästa. Det är inte ovanligt att förare har bråttom och fyller i formulären på fel sätt, vilket skapar administrativa problem för vagnparksadministratörer. Dessutom innebär de högar med papper som krävs för att skapa ett register med historiska färdskrivardata att inspektioner kan bli långsamma och stressfyllda processer.

Det är av den anledningen som fler och fler företag nu väljer att använda ett papperslöst tillvägagångssätt för färdskrivarefterlevnad, och det är därför Webfleet Solutions har utvecklat Tachograph Manager. Du kan använda det till att fjärrnedladda och lagra alla relevanta färdskrivardata och sedan visa dem i tydliga och användarvänliga dashboards för rapporter. Det är en komplett lösning för digitala färdskrivare som förenklar efterlevnaden och kontrollerna.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu