Forordning om køretid: definition, regler og digital fartskriver

Sådan håndterer du det hele let

Forordning om køretid: definition, regler og digital fartskriver

Sådan håndterer du det hele let

Hvis du har busser og lastbiler i din flåde, ved du, at du skal overholde forord­ningen om køretid. For gør du det ikke, kan du blive idømt store bøder.

EU’s forord­ninger på dette område er imidlertid ganske indviklede, og det er ikke altid let at vide, hvad kravene er under forskellige omstæn­dig­heder.

Hos Webfleet, kan vi godt lide at gøre tingene mere enkle. Så her er vores hurtige vejledning til overhol­delse af forord­ninger om køretid og fartskrivere – hvorfor reglerne findes, hvad en fartskriver gør, hvad hoved­reg­lerne er, og hvordan du let overholder dem.

Webfleet: Én platform til det hele

Som ansvarlig for en trans­port­flåde har du travlt - tidsplaner, ruter, sikkerhed, chauffører, overhol­delse, vedli­ge­hol­delse, brændstof, omkost­ninger og meget, meget mere. Ville det ikke være nemmere, hvis du havde én platform til det hele?

Se, hvorfor Webfleet er verdens førende telema­tik­løs­ninger for europæiske trans­port­flåder, som forbinder over 200.000 tunge erhvervs­kø­re­tøjer på hele kontinentet.

Vejledning til overhol­delse af køretids­regler og fartskrivere

Hvad er formålet med forord­ningen om køretid?

Der er to hoved­år­sager til, at EU har fastsat en grænse for køretid og kræver brugen af fartskrivere til at måle den.

For det første sikrer det, at chauffører er velud­hvilede, når de kører, hvilket øger sikkerheden, både for dem selv og andre bilister. For det andet fremmer det sund konkurrence, eftersom ingen virksom­heder kan forsøge at få en fordel frem for deres konkur­renter ved at tvinge deres chauffører til at have alt for lange arbejds­vagter.

road safety first 01
vdo tachograph 30

Hvad er en fartskriver?

Fartskrivere registrerer tid, hastighed og distance for dine chaufførers rejser. Enheden monteres på køretøjet og begynder automatisk at registrere forløbet, så snart det bevæger sig.

Analoge fartskrivere har været i brug siden 1950'erne, men fra og med 2006 har det været obliga­torisk for alle kvali­fi­cerede køretøjer fremstillet i EU at have en digital fartskriver monteret.

Fra midten af juni 2019 og fremefter vil loven dog ændre sig igen. Fra denne måned vil det være obliga­torisk for alle nye køretøjer at have en smart fartskriver monteret. Disse enheder giver bedre sikkerhed, forbedret effek­ti­vitet, et åbent interface til ekstra tjenester og et dedikeret kortdi­stan­ce­kom­mu­ni­ka­tions­system, der forenkler inspek­tions­pro­cessen.

Hvem bliver straffet?

Hvis det bliver opdaget, at en virksomhed ikke overholder reglerne om køretid, kan de blive idømt bøder, og i nogle tilfælde kan de involverede få fængsels­straf. Deres licens til at drive virksomhed kan også blive inddraget. Virksom­heder, flådechefer og chauffører kan alle blive draget til ansvar, når en overtræ­delse er blevet bevist. Den medarbejder, der er ansvarlig for vagtplanen kan drages til ansvar, når arbejdet ikke er blevet planlagt i overens­stem­melse med reglerne, mens flådechefen kan drages til ansvar, hvis chauffører ikke har modtaget tilstræk­kelig træning, eller der ikke er blevet gennemført almindelige arbejds­tids­kon­troller.

business men surprised 01

Hvilke regler er de vigtigste at kende?

 • Om kørselstid

  Forord­ningen angiver, hvor længe dine chauffører kan være på vejene i perioder på to uger, en uge og en dag.

  TidsperiodeMaksimal kørselstid pr. chauffør
  En dag9 timer
  En uge56 timer
  To uger90 timer
 • Om ugentlig hvile

  For hver uges kørsel skal en chauffør hvile i minimum 45 timer. Denne periode skal som minimum starte seks dage efter chaufførens sidste hvilepause.

  Det er dog muligt for chauffører at tage en reduceret ugentlig hvilepause. Inden for seks dage fra afslut­ningen af den sidste ugentlige hvilepause kan chaufføren tage en reduceret hvilepause på minimum 24 timer. Denne reduktion skal så kompenseres i en enkelt tidsblok før udgangen af den tredje uge efter ugen for den første reduktion og tages sammen med en yderligere hvilepause på minimum 9 timer.

  Ugentlige hvilepauser skal tages konti­nu­erligt, og chaufføren må ikke udføre andet profes­sionelt arbejde i den periode.

 • Om daglige pauser og hvile

  For hver 4,5 times kørselstid skal en chauffør tage en pause på minimum 45 minutter. Disse minutter kan enten tages som en enkelt pause eller som to mindre pauser – en på 30 minutter og en på 15 minutter.

  Alle chauffører skal have en hvilepause på minimum 11 timer pr. dag. Disse timer kan enten tages som en enkelt hvilepause eller deles op i to mindre perioder, hvor det samlede antal timer skal være 12 – et hvil på 3 timer og et på 9 timer.

  Derudover kan chauffører 3 dage om ugen reducere deres hvilepause til 9 timer.

  Daglige hvil skal tages i deres fulde længde inden for 24 timer fra chaufførens sidste hvilepause.

 • Om download af data

  Data fra køretøjer og chauf­førkort skal indsamles og analyseres på regelmæssig basis – mindst hver 28. dag for hver chauffør og mindst hver 90. dag for hvert køretøj.

Hvordan overholder jeg reglerne om køretid?

Tradi­tionelt har langturs­chauf­fører holdt styr på deres arbejds­tider manuelt. Resul­ta­terne har langt fra været perfekte. Det er ikke usædvanligt, at travle chauffører udfylder formularer forkert og dermed skaber admini­strative problemer for flådechefer. Og med de bjerge af papir­ar­bejde, der er nødvendige for at registrere historiske data fra fartskrivere, kan inspek­tioner være en langsom og stressende proces.

Derfor anvender flere og flere virksom­heder nu en papirløs tilgang til fartskri­ver­over­hol­delse. Og derfor har Webfleet udviklet Tachograph Manager. Den downloader og opbevarer alle relevante fartskri­verdata eksternt og viser dem derefter på tydelige, bruger­venlige rappor­te­rings­das­h­boards. Derved tilbyder den en komplet og dækkende digital fartskri­ver­løsning, som gør det let at overholde reglerne og få inspek­tioner overstået hurtigt.