Juridiske oplysninger

Valgmu­lig­heder for cookies

Om cookies

Hvad er cookies?
En cookie er en tekstfil, der bliver placeret på din computer, mobilenhed eller den enhed, der er tilsluttet til din computer.
Hvilken slags cookies er der?
Der findes forskellige typer cookies. Funktio­nelle cookies bruges til at sikre, at webstedet fungerer korrekt.
Udover de funktio­nelle cookies er der også cookies, der giver dig en mere relevant webop­le­velse og mere målrettede annoncer. I cooki­e-indstil­lingen ovenfor kan du aktivere og deaktivere cookies og indstil­linger, som vi bruger til at gøre vores indhold eller annoncer mere relevante for dig. Få flere oplysninger om disse cookies og indstil­linger nedenfor.
Funktio­nelle cookies
Webfleet websteder og tjenester skal være i stand til at opbevare og hente infor­ma­tioner for at give dig de oplysninger, du beder om. For eksempel din sprogindstilling og brugernavn til at logge ind. Dette gøres gennem funktio­nelle cookies. Denne opbevaring og hentning af oplysninger sker kun, når du bruger en sådan tjeneste. Disse cookies er nødvendige for at et websted fungerer korrekt og for at levere tjenesten, og derfor bliver de anbragt på din enhed. Desuden bruger vi analytiske cookies. Vi anvender Google Analytics, Piwik PRO, MixPanel, Adobe Target, Hotjar og Google Tag Manager til at indsamle websteds­a­na­lyser, så vi hele tiden kan forbedre vores websted.
Cookies og indstil­linger for tilpasning og annoncering
Når du besøger vores websted eller ser vores annoncer, vil vi gerne give dig en mere relevant og personlig oplevelse. For at gøre dette bruger vi cookies og indstil­linger for tilpasning og annoncering. Med disse cookies indsamler vi oplysninger om dine interesser og bruger disse oplysninger til at give dig en mere personlig oplevelse. Vi anvender følgende cookies og indstil­linger:
 • AdWords: For at tilbyde dig relevante annoncer, når du bruger Googles søgemaskine, eller udelukke dig fra at få vist annoncer fra Webfleet på Google.
 • Google: Webfleet Imple­men­terer forbedret konver­tering via Google, hvor vi sender første­part­sdata (e-mail, telefon­nummer, for-/efternavn, gadenavn) fra brugeren til platformen med henblik på admini­stration af vores websted­s­tje­nester. Disse oplysninger sendes via sikker SHA-256-hashal­go­ritme/kryptering for at beskytte dine personlige data og begrænse Google eller andre tredje­parters brug af disse data.
 • DoubleClick: For at tilbyde dig relevante annoncer på TomTom.com eller eksterne websteder. DoubleClick ejes af Google. Her er der et link til deres fortro­lig­heds­po­litik: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Facebook: Vi bruger en Facebook­-cookie til at tilbyde dig relevante annoncer på Facebook. Denne cookie anvendes også, selv om du ikke har en Facebook­-konto. Ved at dele din interesse med Facebook kan vi tilbyde dig mere relevante annoncer.
 • BlueKai: For at tilbyde dig relevante annoncer på BlueKai-net­værket.
 • Bing: For at tilbyde dig relevante annoncer, når du bruger Bings søgemaskine, eller udelukke dig fra at få vist annoncer fra Webfleet på Bing.
 • LinkedIn: For at tilbyde dig relevante annoncer på LinkedIn eller udelukke dig fra at få vist annoncer fra Webfleet på LinkedIn. Webfleet bruger også LinkedIn Analytics til at indsamle oplysninger i forbindelse med vores annoncer, du får vist via LinkedIn. Vi modtager generelle Linke­dIn-data om brugere, som har set vores annoncer, f.eks. oplysninger om branche, stilling, region og virksom­heds­stør­relse. Sammen med cooki­e-op­lys­nin­gerne bruger vi disse data til at måle effekten af vores online­kampagner. Hvis du besøger TomToms websteder, efter at du har klikket på vores annonce, ser vi din interaktion med vores annoncer og bruger disse oplysninger til resul­tat­måling og forbedring af vores websteder. Disse data sendes også til LinkedIn og dennes datter­sel­skaber for at hjælpe dem med at forstå resultatet af vores annoncer (f.eks. downloadede en hvidbog eller udfyldte en kontakt­for­mular på Webfleet webstedet).
 • Pardot & Salesforce: For at forstå, hvad vores erhvervskunder er inter­es­seret i, når de besøger vores websted. Med disse oplysninger kan vi give vores erhvervskunder mere relevante oplysninger.
 • Lead Forensics: Vi vil gerne følge op på erhvervskunder, der har besøgt vores Telema­ti­cs-websted. Dette gøres ved at hente erhvervskundens firmaadresse fra IP-adressen ved hjælp af Lead Forensics. Vi bruger disse oplysninger, og de produkter de så på vores Telema­ti­cs-websted, til marketing og salg.
Hvis du ikke ønsker, at disse cookies eller indstil­linger bliver anvendt, skal du blot fjerne markeringen ved cooki­e-indstil­lingen ovenfor og gemme dine indstil­linger.
Bruger Webfleet andre teknologier end cookies?
Webfleet anvender primært cookies, men af og til gemmes og hentes oplysninger ved hjælp af andre teknologier som f.eks. filover­førsel og Web API'er (Web Application Programming Interfaces). Det kan f.eks. ske, når du tilslutter en TomTom-enhed til din computer.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.