PRO Driver Terminals

Den perfekte partner til din mobile arbejds­styrke

PRO Driver Terminals er de perfekte partnere til dine mobile medar­bejdere, og de er designet til at hjælpe chauffører med at arbejde smartere. Og mere fleksible medar­bejdere betyder glade kunder. Designet til erhvervs­mæssig brug. PRO-serien kan bruges som indivi­duelle naviga­tions­en­heder eller til flådestyring, når de er tilsluttet Webfleet.

Driver Terminals

Nyhed

Startniveau

Én kompakt enhed til dine vigtigste flådebehov

PRO i

Kan forbinde til LINK 710, LINK 740, LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

Køretøjs­central

Klassens bedste navigation og Driver Terminal til flådestyring

Kan forbinde til LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

PRO M

Den robuste og sikre multitasker til flåder

PRO M

Kan forbinde til LINK 245, LINK 410, LINK 510, LINK 530, LINK 710, LINK 740.

Den bedste i klassen

Forbinder din arbejds­styrke og virksomhed med Google-tje­nester

Kan forbinde til LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.


Find ud af, hvilken løsning, der passer bedst til din virksomhed

Brug vores Løsnings­rå­d­giver til at få indivi­duelle produktan­be­fa­linger.

Nøgle­funk­tioner

Ankom til tiden uden stress

PRO leveres med Lifeti­me-kort, så mobile medar­bejdere altid bruger de sidste nye kort under kørslen. IQ Routes angiver de hurtigste ruter og de mest nøjagtige anslåede ankomst­tids­punkter. Derudover betyder talte instruk­tioner og advarsler om fotofælder, at chauf­fø­rerne forstyrres mindre og kan holde øjnene på vejen.

pro 5350 7350 front alternative route detail km en
pro navigation and traffic


Testet som den hurtigste rute.*

TomTom Traffic Index fandt ud af, at trafik påvirker 24 % af alt kørselstid. Det betyder, at hver enkelt chauffør potentielt kan bruge i gennemsnit 8 dage om året i trafikken, hvilket kan betyde utilfredse kunder eller nedsat produk­ti­vitet. Med TomTom Traffic giver du dine chauffører de bedste forud­sæt­ninger for at komme til tiden. Tilgængelig, når PRO er tilsluttet Webfleet.

Papirløs rappor­tering af arbejdsflow

PRO modtager opdaterede opgave­op­lys­ninger ved tilslutning til Webfleet. Rappor­tering af opgave­status, admini­stration af arbejds­gange og meget andet via en fane på skærmen. Alle oplysninger rapporteres automatisk i Webfleet. Det er nemmere for chauf­fø­rerne, betyder mindre papir­ar­bejde for dig og giver kunderne fuld gennem­sku­e­lighed i forhold til service.

pro 5350 7350 front order overview en
pro 5350 7350 front messages write en

Hold kontakt

Kommu­ni­kation er essentielt - også selvom alle i teamet er forbundet. PRO og Webfleet under­støtter tovejs tekst­kom­mu­ni­kation. Det betyder, at du kan sende og modtage vigtige beskeder om en opgave uden at skulle ringe og forstyrre medar­bej­deren på vejen.

Send den hurtigste til at ankomme

Når PRO er tilsluttet Webfleet får du fuld gennem­sku­e­lighed i forhold til forventede ankomst­tids­punkter, direkte fra vejen. Så du altid kan sende den bedst placerede chauffør til jobbet, ikke bare den nærmeste. Vælg den hurtigste ankomsttid, baseret på historiske rejsetider og aktuel trafik­in­for­mation.

pro 5350 7350 front order status en
ttt order overview report

Analyser dine tjene­stey­delser

Når du udstyrer din mobile arbejds­styrke med en PRO, gør du deres liv meget lettere. Din virksomhed sparer værdifuld tid. Arbejds­tider, jobstatus, privat eller arbejds­re­la­teret kørsel bliver alt sammen rapporteret til Webfleet med et enkelt tryk på PRO.

I Webfleet kan du analysere præsta­tioner mere detaljeret og dokumentere dine tjene­stey­delser over for dine kunder.

Se, om dine chauffører ankommer til tiden, og analyser pålide­lig­heden og svartiderne for dine tjenester.

Vær åben og giv indsigt i, hvor meget tid du bruger på henholdsvis at køre og sammen med kunder for hvert job.

Nem opdatering via wi-fi

Enkle og hurtige opdate­ringer via wi-fi, så dit team har adgang til de nyeste oplysninger, når de er på farten. Fjernop­da­tering af software og kort sikrer hurtig imple­men­tering på tværs af alle enheder på farten.

pro 5350 7350 front software update en

Sådan kan PRO hjælpe din virksomhed:

Spar tid

Brug mindre tid på vejen og mere sammen med kunderne

Forbedret service

Tilbyd en mere fleksible service og giv mere pålidelige anslåede ankomst­tids­punkter

Vær produktiv

Afslut flere opgaver pr. dag - med mindre admini­stration

Anmod om opkald

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan Driver Terminals kan gavne din flåde.

*Uafhængige køretest, udført i Berlin af German Aerospace Centre (DLR) og i London af Blauw Research, der sammen­ligner rejse­ti­derne for TomTom Traffic med de nærmeste konkur­renters. December 2011 og august 2013.** Wi-fi-op­da­te­ringer er ikke tilgængelig på PRO 2020

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.