PRO

Dokonalý společník vašich mobilních pracovníků

Profe­si­o­nální řidičské terminályProfe­si­o­nální řidičské terminályProfe­si­o­nální řidičské terminályProfe­si­o­nální řidičské terminályProfe­si­o­nální řidičské terminályProfe­si­o­nální řidičské terminály

Jako dokonalý společník vašich mobilních pracovníků jsou zařízení Driver Terminal PRO navrženy tak, aby řidičům pomáhaly pracovat chytřeji. A flexi­bil­nější pracovníci zvyšují spokojenost zákazníků. Řadu zařízení PRO, která je navržená pro profe­si­o­nální použití, lze využívat jako samostatná navigační zařízení i pro správu celého vozového parku, když je připojíte ke službě WEBFLEET.

Řidičské terminály PRO

Webfleet Solutions

Přenosnost

Přenosné navigační zařízení a zařízení Driver Terminal pro správu vozového parku

Nelze připojit k LINK.

Webfleet Solutions

Zaměřeno na vozidla

Nejlepší navigace ve své třídě a zařízení Driver Terminal pro správu vozového parku

Lze připojit k LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

Webfleet Solutions

Nejlepší ve své třídě

Propojení vaší firmy a pracovníků se službami Google

Lze připojit k LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.


PRO 2020 základní zařízení Driver Terminal

ID řidiče, Kniha jízd, Pracovní doba a Zpětná vazba ohledně řízení

Webfleet Solutions

PRO 2020

Rozšiřte do celého vozového parku pro ekolo­gič­tější, bezpečnější a efektiv­nější provoz.

Další informace

Lze připojit k LINK 510, LINK 710, LINK 740.


Hlavní vlastnosti

Včasné příjezdy bez stresových situací

Zařízení PRO mají celoživotní přístup k mapám, takže vaši mobilní pracovníci budou vždy jezdit s nejak­tu­ál­nějšími mapami. Technologie IQ Routes poskytuje informace o nejlepších, nejrych­lejších trasách a co nejpřesněji odhadne čas příjezdu. Navíc díky hlasovým pokynům a upozorněním na rychlostní radary jsou řidiči méně rozpty­lováni, takže mohou neustále sledovat silnici.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions


Osvědčená nejrych­lejší trasa.*

TomTom Traffic Index uvádí, že provoz ovlivňuje 24 % veškeré doby řízení. To znamená, že každý řidič stráví v průměru 8 dní v zácpách apod., což může mít za následek nespokojené zákazníky nebo sníženou produk­tivitu. Díky službě TomTom Traffic víte, že vaši řidiči mají největší šanci jezdit na čas. K dispozici při připojení zařízení PRO ke službě WEBFLEET.

Hlášení bez papírování

Zařízení PRO připojené ke službě WEBFLEET přijímá aktuální podrobnosti o zakázce. Poklepáním na obrazovku můžete hlásit stav zakázky, řídit pracovní postup a provádět další úkony. Všechny informace jsou automaticky hlášeny ve službě WEBFLEET. Zařízení zjedno­dušuje práci řidičům, vyžaduje po vás méně papírování a vašim zákazníkům nabízí přehledné služby.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Buďte v kontaktu

Komunikace spolu­pra­covníků je nedílnou součástí každodenní práce. Zařízení PRO a služba WEBFLEET podporují obousměrnou komunikaci. Můžete tak odesílat a přijímat důležité zprávy o zakázce, aniž byste museli svým pracovníkům volat a tím je rozptylovat.

Vyšlete ke klientovi pracovníka, který dorazí nejdříve

Zařízení PRO připojené ke službě WEBFLEET během cesty poskytuje detailní informace o odhado­vaných časech příjezdu. Zakázky tak můžete zadat nejvhod­nějšímu řidiči, ne pouze tomu, který je nejblíže. Vyberte toho, který dorazí nejdříve, na základě předchá­ze­jících dob jízd a živých dopravních informací.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Analyzujte výkon svých služeb

Pokud své mobilní pracovníky vybavíte zařízením PRO, velmi jim usnadníte život. Ušetříte cenný čas. Pouhým klepnutím na zařízení PRO se do služby WEBFLEET automaticky nahraje pracovní doba, stav zakázky nebo soukromé a firemní cesty.

Ve službě WEBFLEET můžete provádět podrobnější analýzu výkonu a poskytnout svým zákazníkům důkaz o úrovni vašich služeb.

Podívejte se, zda vaši řidiči přijíždějí včas, a vyhodnoťte zodpo­vědnost a spoleh­livost svých služeb.

Buďte transpa­rentní a zjistěte u každé zakázky, kolik času strávil řidič na cestě a kolik u zákazníka.

Snadné aktualizace prostřed­nictvím Wi-Fi**

Se snadnými a rychlými aktua­li­zacemi prostřed­nictvím Wi-Fi máte jistotu, že váš tým má na cestách přístup k nejak­tu­ál­nějším informacím. Aktualizace softwaru a map můžete rychle zavádět na dálku pro všechna zařízení v terénu.

Webfleet Solutions

Jak zařízení PRO pomůže vaší firmě:

Šetří čas

Strávíte méně času na silnicích a více času se zákazníky

Lepší služby

Můžete nabídnout flexi­bil­nější služby a poskytovat spolehlivé odhadované časy příjezdu

Vyšší produk­tivita

Dokončete více úkolů za den – s menším množstvím adminis­trativy

Požádat o zpětný telefonní hovor

Promluvte si s poradcem a zjistěte, jak mohou zařízení Driver Terminal posloužit vašemu vozovému parku.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* Nezávislé zkušební jízdy provedené v Berlíně Německým centrem pro letectví a kosmo­nautiku (DLR) a v Londýně organizací Blauw Research, porov­ná­vající doby cesty služby TomTom Traffic s nejbližšími konkurenty. Prosinec 2011 a srpen 2013.** Aktualizace přes Wi-Fi nejsou dostupné pro zařízení PRO 2020

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní