Digitální tachografy

Požádat o zpětný telefonní hovor

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Digitální tachografy

Digitální tachografy

Průvodce tachografy a souvi­se­jícími předpisy

Úvod k digitálním tachografům

Úvod k digitálním tachografům

Digitální tachografy jsou zásadní pro dodržování předpisů ve vozovém parku. Tato zařízení umožňují přesné zazna­me­návání a hlášení aktivit řidiče. Jste správce vozového parku, řidič nebo někdo, kdo se chce dozvědět více o těchto pokročilých systémech? Tento průvodce vám srozu­mi­telně vysvětlí funkce, předpisy a osvědčené postupy týkající se digitálních tachografů.

Promluvte si s některým z našich odborníků a zjistěte, jak vám společnost Webfleet může pomoci

Co je digitální tachograf?

Co je digitální tachograf?

Digitální tachografy zazna­me­návají údaje o době řízení, rychlosti, vzdálenosti a řidiči u nákladních vozidel a autobusů.

Tato zařízení jsou povinná u vozidel, kterých se týkají pravidla EU ohledně pracovní doby řidičů, a mají zajistit bezpečnost na silnicích a spraved­livou konkurenci v dopravním sektoru.

Hledáte řešení digitálního tachografu?

Vše potřebné pro dodržování předpisů najdete v nástroji Tachograph Manager.

Jak digitální tachograf funguje?

Jak digitální tachograf funguje?

Digitální tachograf se instaluje do vozidla za účelem sledování rychlosti vozidla, doby přestávek řidiče a ujetých kilometrů.

Digitální tachograf začíná tyto údaje zazna­me­návat ve chvíli, kdy se vozidlo rozjede. Pravidla spojená s instalací digitálních tachografů se pořád vyvíjejí.

Od června 2019 musí mít každé nové vozidlo nainsta­lovaný smart tachograf, záznamové zařízení nové generace. Od srpna 2023 musí mít každé nově regis­trované nákladní vozidlo nainsta­lovaný smart tachograf verze 2.

Přejít na obsah

Smart tachograf verze 2 je součástí prvního balíčku mobility EU, který zahrnuje vymáhání pravidel kabotáže, registraci překročení státních hranic nebo vykládání a nakládání nákladních vozů.

Komerční vozové parky by měly vědět o dvou dalších datech:

  • 31. prosince 2024, odkdy musí být nákladní vozy vybavené smart tachografem verze 2.
  • 19. srpna 2025, odkdy musí být do každého nákladního vozu vybaveného první verzí smart tachografu nainsta­lovaný smart tachograf verze 2.

Analogové vs. digitální tachografy

Hlavní rozdíl mezi analogovými a digitálními tachografy je v záznamu a uchovávání dat. Analogové tachografy využívají k záznamu dat tabulky a kotouče a řidiči musí ručně zapisovat časy začátku a konce jízdy a odečty z počitadla kilometrů. Digitální tachografy zavedly karty tachografu, které uchovávají údaje o vozidle a pracovní době řidiče po 28 dní. U digitálních zařízení nelze data na tachografu změnit nebo vymazat, takže úřady mohou snáze vymáhat pravidla ohledně pracovní doby řidičů. Digitálně uchovávaná data jsou rovněž dobře zabezpečená, protože jsou šifrovaná a musí dodržovat požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tal med en ekspert⁠

Kdy je digitální tachograf povinný?

Kdy je digitální tachograf povinný?

Analogové tachografy se začaly používat v 50. letech. Od 1. května 2006 musí mít všechna vybraná vozidla vyrobená v EU nainsta­lovaný digitální tachograf první generace.

Novější legislativa ustanovila, že vozové parky budou muset nahradit analogové tachografy a starší digitální tachografy smart tachografy verze 2.

Obecně platí, že všechny nákladní vozy budou muset mít nainsta­lované smart tachografy verze 2 do konce srpna 2025.

Přejít na obsah

Smart tachograf v2

Digitální tachografy přinášejí vysokou úroveň zabezpečení a větší efektivitu. Otevřené rozhraní nabízí rozsáhlejší funkce zařízení, zatímco komunikační systém s krátkým dosahem pomáhá zjednodušit denní kontroly vozidel. Zákonné změny představené v srpnu 2023 znamenají, že všechny nově regis­trované nákladní vozy musí mít nainsta­lovaný smart tachograf verze 2. Do 31. prosince 2024 pak musí nákladní vozy vybavené analogovými tachografy nebo digitálními tachografy první generace přejít na verzi 2.

Nákladní vozy, které stále používají smart tachograf verze 1, musí přejít na verzi 2 do 25. srpna 2025. Zákon rovněž nařizuje, že od 1. července 2026 musí být všechna vozidla o hmotnosti nad 2,5 tuny, která jsou využívána v mezinárodní přepravě nebo kabotáži, vybavena verzí 2.

Proč je digitální tachograf tak důležitý?

Proč je digitální tachograf tak důležitý?

Stejně jako to dříve dělala jeho analogová verze, digitální tachograf sleduje, jak dlouho, rychle a daleko řidič jede.

U smart tachografů je cíl stejný jako u původního analogového zařízení: ochrana řidičů a bezpečnější silnice pro všechny.

Tal med en ekspert⁠

Co je možné sledovat pomocí digitálního tachografu?

Co je možné sledovat pomocí digitálního tachografu?

Digitální smart tachograf zaznamenává:

  • dobu řízení,
  • rychlost a ujetou vzdálenost vozidla,
  • totožnost a činnosti řidiče.

Digitální tachografy rovněž komunikují s dalšími zařízeními a systémy, jako jsou GPS, palubní kamery a software pro správu vozového parku.

Se smart tachografem mohou vozové parky snadno dodržovat pravidla o pracovní době řidičů a zároveň optima­li­zovat výkon řidičů a spotřebu paliva. Digitální tachografy poskytují údaje v reálném čase a zajišťují větší bezpečnost a pohodu řidičů.

Digitální tachograf na sledování pravidel pracovní doby řidičů

Jelikož digitální tachografy automaticky zazna­me­návají doby řízení a přestávek, pomáhají vozovým parkům dodržovat pravidla ohledně pracovní doby řidičů.

Zákony EU omezují dobu, po kterou může řidič za den nebo týden pracovat a řídit. Digitální tachograf pomáhá přepravním společ­nostem sledovat dodržování předpisů pro řidiče na základě pravidel a zjišťovat možná porušení pravidel v reálném čase.

Získejte kompletní vysvětlení pravidel týkající se pracovní doby řidičů.

Jak zajistit dodržování předpisů pomocí digitálního tachografu?

Jak zajistit dodržování předpisů pomocí digitálního tachografu?

Digitální tachografy pomohou provo­zo­va­telům vozových parků zvládat dodržování předpisů díky pravidlům ohledně pracovní doby řidičů. Ruční stahování dat z tachografu může trvat od 20 minut do 2 hodin na vozidlo a řidiči se navíc musejí nacházet na stejném místě jako čtecí zařízení.

Tato omezení komplikují pravidelnou a efektivní analýzu údajů z tachografu.

Díky digitálnímu tachografu mohou správci vozových parků stahovat data na dálku, což snižuje dobu adminis­trativy o celé hodiny. Spojení digitálního tachografu se softwarovým analytickým nástrojem usnadňuje dodržování předpisů, protože máte přístup k datům v reálném čase.

Stáhnout příručku

Jaké druhy výjimek pro digitální tachograf existují?

Jaké druhy výjimek pro digitální tachograf existují?

Velká Británie už sice není součástí EU, ale pravidla ohledně pracovní doby řidičů zde stále platí. Existují ale výjimky pro digitální tachografy.

Když se vozidlo pohybuje v EU, platí tyto výjimky podle typu vozidla, účelu přepravy a místa začátku/konce cesty.

Například vozidla určená k nouzovým a záchranným operacím mají výjimku. Vyňata jsou rovněž vozidla s maximální rychlostí 25 mph (40 km/h).

Evropská komise vytvořila zvláštní výjimky pro Velkou Británii týkající se vozidel vyrobených před rokem 1947, poháněných parou nebo používaných organizací Royal National Lifeboat Institution.

Úplný seznam výjimek pro tachograf najdete na webu vlády Velké Británie.

Jak používat karty digitálního tachografu?

Jak používat karty digitálního tachografu?

Podle zákona musí mít všichni řidiči komerčních autobusů a nákladních vozů u sebe karty řidiče do tachografu. Tyto karty zazna­me­návají a uchovávají údaje o řidiči, které zajišťují, aby vozové parky dodržovaly pravidla EU ohledně pracovní doby řidičů včetně přestávek a odpočinku.

Existují různé druhy karet digitálního tachografu a to, kterou používáte, se může lišit podle vaší pracovní pozice. Například řidiči používají karty řidiče, které zazna­me­návají jejich aktivity a uchovávají jejich unikátní ID.

Karta řidiče přenáší zodpo­vědnost za dodržování pravidel ohledně pracovní doby a doby odpočinku na řidiče.

Podniky rovněž používají firemní karty, které správcům vozových parků umožňují monitorovat pracovní dobu a doby přestávek řidičů a zajistit tak dodržování předpisů ve vozovém parku.

Zarezer­vujte si schůzku⁠

Jak může společnost Webfleet pomoci vašemu přepravnímu vozovému parku?

Jak může společnost Webfleet pomoci vašemu přepravnímu vozovému parku?

Provozovat přepravní vozový park není jednoduché. Povinnosti jako by nikdy nekončily: plánování zakázek a tras, dohled nad bezpečností, vedení řidičů, řešení dodržování předpisů, plánování údržby, kontro­lování výdajů za palivo a tak dále.

Nebylo by jednodušší spravovat to vše na jedné platformě? Díky nástroji Webfleet Tachograph Manager můžete na dálku stahovat a zabezpečit údaje z tachografů svého vozového parku. Získejte přehled o zbývající době řízení a dostávejte výstrahy, které vám pomohou předejít porušení pravidel.

Požádat o zpětný telefonní hovor

Promluvte si se speci­a­listou a zjistěte, jak může vaše firma využít řešení správy vozového parku.

Požádat o zpětný telefonní hovor

Zjistěte, proč je společnost Webfleet evropským lídrem v oblasti telema­tických řešení s více než 200 000 připojenými těžkými užitkovými vozy na celém kontinentu.

Požádat o zpětný telefonní hovor

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.