K čemu slouží smart tachografy?

Smart tachografy zazna­me­návají údaje související s řidičem: rychlost jízdy, počet ujetých kilometrů a doby přestávek a odpočinku. Tato digitální zařízení, která jsou instalována ve vozidlech vozového parku, pomáhají zajistit, aby podniky dodržovaly právní předpisy týkající se pracovní doby řidičů.

Jak smart tachografy fungují?

Jak smart tachografy fungují?

Vozové parky s nákladními vozy a autobusy mají povinnost používat tachografy od roku 2005. Od roku 2019 musí být smart tachografy instalovány ve všech nových vozidlech. Výjimky z pravidel pro tachografy zahrnují vozidla záchranné služby a vozidla, která nejezdí rychleji než 25 km/h.

Smart tachografy přispívají k bezpečnosti vozových parků. Dodržováním pravidel souvi­se­jících s pracovní dobou podporují vozové parky zdraví řidičů – odpočatý řidič jezdí bezpečněji. Smart tachografy, nazývané také digitální tachografy, zazna­me­návají údaje od rozjezdu vozidla. Shromážděné údaje poskytují podrobné informace o rychlosti vozidla a ujetých kilometrech spolu s jízdami mimo pracovní dobu řidiče.

Jak smart tachograf zaznamenává čas?

Jak smart tachograf zaznamenává čas?

Smart tachografy vždy zazna­me­návají údaje týkající se vozidla a řidiče ve světovém čase neboli UTC. Změny hodin během letního času proto neovlivní způsob, jakým digitální tachograf zaznamenává data. Řidiči mohou změnit čas na displeji tachografu tak, aby zobrazoval místní čas. Zařízení však bude i nadále zazna­me­návat všechny údaje podle světového času.

Pokud jde o maximální počet hodin strávených řízením, smart tachograf umožňuje 9 hodin jízdy denně (až dvakrát týdně lze prodloužit na 10 hodin), 56 hodin týdně a 90 hodin ve dvou po sobě jdoucích týdnech. Provo­zo­vatelé i řidiči musí dodržovat maximální dobu řízení spolu s povinnými přestávkami a dobami odpočinku. Porušení může být pokutováno a může mít další závažné důsledky.

Jaké jsou různé typy čipových karet tachografu?

Jaké jsou různé typy čipových karet tachografu?

Existují čtyři typy čipových karet tachografů. Firemní karty umožňují správcům vozového parku mít přehled o údajích řidičů pro účely dodržování předpisů. Dílenské karty jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům, protože tyto čipové karty se používají k instalaci a opravám tachografů. Kontrolní karty používají legisla­tivní orgány, které při zastavení řidiče na silnici nebo při nehodě mohou kontrolovat údaje z tachografů a dodržování předpisů. Karta řidiče zaznamenává a ukládá pracovní dobu a dobu odpočinku řidiče. Dílenské karty mají platnost pouze 1 rok, zatímco karty řidiče mají platnost 5 let.

Jak se změnila legislativa týkající se smart tachografů?

Jak se změnila legislativa týkající se smart tachografů?

Dodržování předpisů pomocí tachografů se v posledních několika deseti­letích vyvíjelo. První analogové přístroje byly zavedeny v 50. letech 20. století. V roce 2005 vznikla povinnost vybavit tachografy vozidla vozových parků vyrobených v EU. Změna pravidel z června 2019 vyžaduje, aby všechna nová vozidla vozového parku v EU měla nainsta­lované smart tachografy v digitálních zařízeních. Od srpna 2023 zpřísňuje Balíček mobility 1 pravidla týkající se pracovní doby řidičů a hospodářské soutěže. Do prosince 2025 budou mít všechny vozové parky ve svých vozidlech nainsta­lovány smart tachografy verze 2.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.